Cách để In nhiều trang một mặt trong Adobe Reader

Trong bài viết này:In nhiều trang PDF một mặtIn nhiều trang PDF giống nhau một mặtIn hai mặt

Thay vì in một trang PDF một mặt, bạn có thể in nhiều trang PDF trên một mặt giấy. Cách in này được gọi là N-up, trong đó, “N” là số trang PDF bất kỳ (2, 4, 6 …) mà bạn muốn in trên 1 mặt. Chẳng hạn, 6-up là khi bạn in 6 trang PDF trên 1 mặt giấy. Việc in nhiều trang PDF một mặt cho phép chúng ta giảm chi phí in ấn và hạn chế lãng phí.[1]

1
In nhiều trang PDF một mặt

 1. 1
  Chọn “Print” (In). Nhấp vào File (Tập tin). Từ trình đơn thả xuống, chọn “Print.” Một cửa sổ hoặc hộp thoại sẽ hiện ra.
  • Người dùng Mac có thể dùng phím tắt Command P.
  • Người dùng Windows có thể dùng phím tắt Crtl P.[2]
 2. 2
  Điều chỉnh thiết lập “Page Scaling”. Tìm mục “Page Scaling”. Mở rộng trình đơn. Chọn “Multiple Pages Per Sheet” (Nhiều trang một mặt) từ trong trình đơn “Page Scaling”.
  • Trong phiên bản Adobe Reader mới nhất, mục này tên là “Page Sizing and Handling” (Cỡ trang và xử lý).[3]
 3. 3
  Chọn số trang PDF trên một mặt. Sau khi bạn chọn “Multiple pages per sheet,” một mục mới sẽ hiện ra trong hộp thoại: “Pages per sheet.” Hãy dùng trình đơn thả xuống bên cạnh mục này để chọn số trang PDF mà bạn muốn in trên một mặt giấy.
  • Trong phiên bản mới nhất, bạn có thể thiết lập số trang tùy ý.[4]
 4. 4
  Chỉ định thứ tự trang. Tìm phần “Page Order” (Thứ tự trang) và mở rộng trình đơn thả xuống. Bạn sẽ có 4 tùy chọn: Horizontal, Horizontal Reversed, Vertical và Vertical Reversed.
  • Với tùy chọn Horizontal, các trang sẽ hiển thị theo hàng từ trái sang phải.
  • Với tùy chọn Horizontal Reversed, các trang sẽ hiển thị theo hàng từ phải sang trái.
  • Với tùy chọn Vertical, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên, bên trái và hiển thị từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
  • Với tùy chọn Vertical Reversed, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên, bên phải và hiển thị từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.[5]
 5. 5
  In tài liệu. Để in tài liệu, nhấp vào “Ok.” Cuối cùng, thu thập tài liệu của bạn từ máy in.
  • Bạn nên in hai mặt để tiết kiệm giấy.[6]

2
In nhiều trang PDF giống nhau một mặt

 1. 1
  Nhân lên nhiều trang PDF. Tính năng “Organize Pages” (Sắp xếp trang) cho phép bạn nhân lên và sắp xếp lại các trang PDF, tuy nhiên, tính năng này không có sẵn trên phiên bản Adobe Reader miễn phí. Hãy nhân lên nhiều trang trước khi chuyển đổi tài liệu của bạn thành tập tin PDF. Để tiến hành, chúng ta dùng tính năng này:
  • Nhấp vào thẻ “Tools” (Công cụ) và chọn “Organize Pages”
  • Chọn một hoặc nhiều trang mà bạn muốn sao chép.
  • Nhấn giữ Crtl hoặc Command đồng thời kéo hình thu nhỏ đến vị trí thứ hai.[7]
 2. 2
  Chọn “Print.” Để in nhiều trang PDF trên một mặt giấy, bạn cần thay đổi cài đặt in.
  • Nhấp vào File và chọn “Print.”
  • Tìm mục “Page Scaling” hoặc “Page Sizing and Handling” và chọn “Multiple Pages Per Sheet.”
  • Dùng trình đơn thả xuống trong mục “Pages per sheet” để chọn số trang PDF mà bạn muốn in trên một mặt giấy.[8]
 3. 3
  Thiết lập thứ tự trang. Tìm mục “Page Order”. Bạn sẽ thấy 4 tùy chọn.
  • Nếu bạn chọn Horizontal, các trang sẽ hiển thị theo hàng từ trái sang phải.
  • Nếu bạn chọn Horizontal Reversed, các trang sẽ hiển thị theo hàng từ phải sang trái.
  • Nếu bạn chọn Vertical, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên, bên trái và hiển thị từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
  • Nếu bạn nhấp vào Vertical Reversed, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên, bên phải và hiển thị từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.[9]
 4. 4
  In tài liệu. Sau khi điều chỉnh thiết lập, nhấp vào “Ok” để in các trang PDF. Cuối cùng, thu thập tài liệu của bạn từ máy in.
  • Bạn nên in hai mặt để tiết kiệm giấy.[10]

3
In hai mặt

 1. 1
  In hai mặt trên Windows. Việc in hai mặt cho phép chúng ta in tài liệu ở cả mặt trước và sau của tờ giấy.
  • Nhấp vào “File” rồi chọn “Print” từ trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào nút “Properties” (Thuộc tính).
  • Chọn “Layout” (Bố cục) và chọn “Print on both sides” (In cả hai mặt).
  • Nhấp vào “Ok” để in tài liệu.[11]
 2. 2
  In hai mặt trên Mac. Việc in hai mặt tiết kiệm giấy là do bạn có thể tận dụng mặt trước và sau của tờ giấy.
  • Nhấp vào “File” và chọn “Print.
  • Mở rộng hộp thoại Print bằng cách nhấp vào ô vuông màu xanh bên cạnh trường dữ liệu “Printer” (Máy in).
  • Mở rộng trình đơn thả xuống bên dưới trường “Pages” (Trang) và chọn “Layout”.
  • Tìm trường “Two-Sided” (Hai mặt) và chọn “Long-Edge binding” từ trình đơn thả xuống.
  • Nhấp vào “Ok” để in tài liệu.[12]
 3. 3
  In hai mặt trên máy in một mặt. Nếu máy tin của bạn không được trang bị tính năng in hai mặt, bạn có thể in thủ công trên từng mặt giấy.
  • Nhấp vào “File” và chọn “Print” từ trình đơn thả xuống.
  • Tìm mục “Subset” và chọn “Even Pages Only” (Chỉ những trang số chẵn).
  • Tích vào ô bên cạnh dòng “Reverse Pages” (Các trang ngược)
  • Nhấp vào “Ok” để in tài liệu.
  • Lấy giấy ra khỏi máy in. Nếu tài liệu có số trang lẻ, thêm một tờ giấy trắng vào.
  • Đặt xấp giấy vào ô đựng giấy. Các trang chẵn phải úp xuống và đầu trang hướng về phía máy in.
  • Chọn File > Print > Subset > Odd Pages Only (Chỉ những trang số lẻ) > Reverse Pages > Ok.[13]

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Phần mềm

Ngôn ngữ khác:

English: Print Multiple Pages Per Sheet in Adobe Reader, Español: imprimir múltiples páginas por hoja en Adobe Reader, Русский: напечатать несколько страниц на одном листе посредством Adobe Reader, Italiano: Stampare Pagine Multiple su un Singolo Foglio in Adobe Reader, Português: Imprimir Múltiplas Páginas por Folha no Adobe Reader, Deutsch: In Adobe Reader mehrere Seiten pro Blatt drucken, ไทย: พริ้นท์เอกสารหลายหน้าในกระดาษแผ่นเดียวด้วย Adobe Reader, العربية: طباعة عدة صفحات في كل ورقة في برنامج أدوبي ريدر, Bahasa Indonesia: Mencetak Beberapa Halaman Per Lembar Kertas dengan Adobe Reader, Nederlands: Meerdere pagina's per vel papier printen in Adobe Reader, Français: imprimer 4 pages par feuille, 한국어: 어도비 리더로 한 장에 여러 페이지 인쇄하는 법, 中文: 在每张纸上打印多个页面(Adobe Reader)

Trang này đã được đọc 566 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?