Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong Audacity, trình đơn kéo thả của kênh âm thanh (Audio Track Dropdown Menu) nằm trong Bảng điều khiển Kênh (Track Control Panel, nằm bên trái cùng mỗi kênh âm thanh), nó giúp thực hiện các thao tác điều khiển từng kênh âm thanh

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Giới thiệu trình đơn kéo thả của kênh âm thanh

 1. 1
  Giới thiệu. Trình đơn kéo thả của kênh âm thanh (Audio Track Dropdown Menu) trong Audacity truy cập được bằng cách nhấn vào tên của kênh (Track Name), bằng việc nhấn vào tam giác hình mũi tên trỏ xuống trong Bảng điều khiển Kênh (Track Control Panel) nằm bên trái cùng mỗi kênh âm thanh. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Track Dropdown Menu trên kênh âm thanh hiện được chọn bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift+M. Bạn có thể sử dụng trình đơn kéo thả này để điều khiển các kênh mono hoặc stereo riêng rẽ với các hành động sau:
  • Đổi tên kênh
  • Dịch chuyển kênh lên hoặc xuống trong cửa sổ dự án
  • Thiết lập kiểu nhìn hiện hành cho kênh
  • Hoán đổi các kênh của kênh stereo
  • Tạo hoặc tách các kênh stereo
  • Chọn đường màu sẽ được sử dụng để hiển thị đường hình sóng
  • Thiết lập tần suất mẫu hiện hành và định dạng mẫu cho kênh
  • Lưu ý: Bạn không cần phải chọn kênh trước khi truy cập trình đơn kéo thả này!
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng trình đơn kéo thả của kênh âm thanh

 1. 1
  Name… (Đặt tên…). Hiển thị hộp thoại “Track Name” (Tên Kênh) nơi bạn có thể đặt tên mới cho một kênh. Hữu dụng trong các dự án đa kênh để cung cấp chỉ số trực quan về nội dung của từng kênh. Tên mặc định là “Audio Track” (Kênh Âm thanh) được nhìn thấy trong hình bên trên.
 2. 2
  Dịch chuyển các kênh. Bất kỳ kênh riêng rẽ nào cũng có thể bị/được chuyển dịch lên hoặc xuống bằng việc sử dụng các khoản mục trong trình đơn.
  • Move Track Up: Dịch chuyển kênh lên trên.
  • Move Track Down: Dịch chuyển kênh xuống dưới.
  • Move Track To Top: Dịch chuyển kênh lên đỉnh, bên trong cửa sổ dự án.
  • Move Track To Bottom: Dịch chuyển kênh xuống đáy, bên trong cửa sổ dự án.
  • Lưu ý: Thường để thuận tiện hơn, chỉ cần nhấn vào bảng điều khiển kênh (Track Control Panel) ở bên trái của kênh và rê kênh đó lên hoặc xuống.
 3. 3
  Hình sóng (Waveform).
 4. 4
  Waveform (dB) - Hình sóng theo dB.
 5. 5
  Spectrogram (Kiểu nhìn phổ). Kiểu nhìn chirp và từ y hệt này chỉ cách thức lượng năng lượng trong các dải tần khác nhau thay đổi theo thời gian. Các tần số càng cao sẽ ở đỉnh của thang âm, các tần số thấp hơn ở đáy. Màu xanh da trời là năng lượng ít nhất và màu đỏ và trắng là năng lượng nhiều nhất. Sự gia tăng nhiều về giai điệu theo giọng chirp được thể hiện sống động bằng đường chéo nghiêng đi lên. Kiểu nhìn Spectogram cũng khẳng định rằng từ “Audacity” có năng lượng nhiều nhất ở giữa từ.
  • Hãy tới Spectrograms Preferences[3] để xem các lựa chọn để tinh chỉnh chính xác cách phổ được thể hiện và các dạng hiển thị phổ khác nhau.
  • Bạn có thể nhấn Vertical Scale[4] (thang âm thẳng đứng) vào bất kỳ thời điểm nào để phóng to dải tần nhất định, hoặc nhấn chuột phải để thu nhỏ. Các tần số cao hơn nửa tần số mẫu của kênh sẽ không hiển thị vì tần số được đưa ra không thể chứa các tần số cao hơn so với tần số đó.
  • Xem Spectogram View[5] để có các chi tiết về các kiểu nhìn Spectogram.
 6. 6
  Spectrogram Settings - Các thiết lập phổ.
  • Có các thiết lập y hệt bạn thấy trong Spectrograms Preferences nhưng những thay đổi bạn tạo ra trong Spectrogram Settings chỉ ảnh hưởng tới kênh nhất định trên đó bạn mở các thiết lập, và đeo bám chỉ khi kênh đó là mở trong dự án. Để có thêm chi tiết, xem Per track Spectrogram Settings[6]
  • Sử dụng Spectrograms Preferences để tiến hành những thay đổi vĩnh viễn cho các thiết lập mặc định của spectrogram.
 7. 7
  Splitting and Joining Channels - Tách và nhập các kênh. Trình đơn của bảng điều khiển kênh khác nhau một chút giữa các kênh stereo và mono. Đối với kênh stereo, bạn chỉ có thể thấy các lệnh áp dụng được cho kênh stereo và tương tự như vậy đối với kênh mono. Hình ảnh ở đỉnh của trang này là của một kênh stereo. Xem Splitting and Joining Stereo Tracks[7] để có thêm chi tiết về sử dụng các lệnh Split Stereo Track, Split Stereo to MonoMake Stereo Tracks.
  • Các kênh mono. Hãy sử dụng lệnh Make Stereo Track (Tạo kênh stereo) đối với 2 kênh đơn liền kề nhau mà bạn muốn nhập thành một kênh stereo. Kênh nằm trên luôn trở thành kênh bên trái của cặp stereo mới và kênh nằm dưới là kênh bên phải, bất kể liệu từng kênh từng là mono, trái hoặc phải trước khi nhập thành kênh stereo.
  • Các kênh stereo.
   • Swap Stereo Channels - Hoán đổi các kênh stereo. Sử dụng lệnh này trên kênh stereo để hoán đổi các kênh trái và phải mà không cần phải tách kênh stereo (xem bên dưới). Kênh bên trái và kênh bên phải sẽ thay đổi chỗ cho nhau, sao cho nội dung âm thanh của kênh bên trái chuyển sang phải và nội dung âm thanh của kênh bên phải chuyển sang trái.
   • Split Stereo Track. Lệnh này tách 2 kênh của cặp stereo thành các kênh soạn sửa được riêng rẽ cho các kênh bên trái và bên phải, với kênh bên trái ở trên kênh bên phải. Nếu bạn đang trộn nhiều tệp kênh đơn nhất, bạn có lẽ muốn sử dụng lệnh "Split Stereo to Mono" (Tách stereo thành mono) được nêu bên dưới rồi sau đó sử dụng con trượt chỉnh cân bằng kênh stereo (Pan Slider) trong bảng điều khiển kênh (Track Control Panel). Điều này sẽ trao cho bạn sự kiểm soát nhiều hơn đối với sự cân bằng các kênh stereo hơn là để các kênh như là trái và phải.
   • Split Stereo to Mono. Lệnh này tách 2 kênh của cặp stereo thành 2 kênh mono tách bạch nhau và soạn sửa được.
 8. 8
  Wave Color - Màu sóng. Chọn từ 1 trong 4 kiểu màu sẽ được sử dụng cho hình sóng trong một kênh.
 9. 9
  Format - Định dạng. Chuyển đổi định dạng mẫu tình trạng kênh hiện hành thành 16-bit integer PCM, 24-bit integer PCM hoặc 32-bit floating point. Số các bit máy tính thể hiện từng mẫu ở dạng hình sóng sẽ được tính toán lại về độ chính xác được/bị thay đổi. Soạn sửa tiếp theo sẽ được thực hiện với độ sâu bit mới, nhưng các dữ liệu âm thanh về các tình trạng kênh bất kỳ trước khi chuyển đổi vẫn giữ ở độ sâu bit trước đó của nó. Điều này ngụ ý là việc hoãn thay đổi định dạng luôn không có tổn thất gì.
 10. 10
  Rate - Tỷ lệ.
  • Thay đổi tỷ lệ mẫu của kênh, nó có thể được nghĩ như là về sự tập trung vào các mẫu âm thanh trong kênh hoặc khoảng thời gian giữa chúng. Việc gia tăng tỷ lệ mẫu ép các mẫu hiện hành vào độ dài ngắn hơn (vì thế làm tăng tốc độ và giai điệu chơi lại), trong khi việc giảm tỷ lệ lan truyền chúng vượt ra độ dài lớn hơn (vì thế làm giảm tốc độ và giai điệu chơi lại). Điều này là hữu dụng, ví dụ, nếu bạn nhập một tệp có tỷ lệ sai và vì thế chơi với tốc độ sai.
  • Thay đổi tỷ lệ mẫu của kênh mà không thay đổi tốc độ sẽ liên quan tới việc tạo lại mẫu. Tạo lại mẫu để xuất khẩu luôn được thực hiện bằng việc thay đổi Project Rate trên Selection Toolbar (xem Hiểu các thanh công cụ của Audacity). Để tạo lại mẫu cho một kênh để sử dụng trong dự án, hãy chọn lệnh Tracks > Resample... (phiên bản tiếng Việt sẽ tương đương với lệnh Dải âm > Lấy mẫu lại...)
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Audacity là phần mềm tự do, nguồn mở, độc lập nền tảng, chuyên để ghi âm và soạn thảo âm thanh. Vì vậy, nó là công cụ rất tốt để tạo ra các tài nguyên số dạng âm thanh, sử dụng cho các mục đích truy cập mở, được cấp phép mở và tài nguyên giáo dục mở.

Bài viết wikiHow có liên quan

Trộn lời trên nền nhạc trong AudacityTrộn lời trên nền nhạc trong Audacity
Học OpenShot trong 5 phút!Học OpenShot trong 5 phút!
Hiểu các thanh công cụ của AudacityHiểu các thanh công cụ của Audacity
Hiểu trình đơn của AudacityHiểu trình đơn của Audacity
Sửa tệp âm thanh trong AudacitySửa tệp âm thanh trong Audacity
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Soạn thảo tiêu đề trong OpenShotSoạn thảo tiêu đề trong OpenShot
Làm việc với các hiệu ứng trong OpenShotLàm việc với các hiệu ứng trong OpenShot
Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa videoCài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video
Sử dụng công cụ đa năng trong AudacitySử dụng công cụ đa năng trong Audacity
Tạo video truy cập mởTạo video truy cập mở
Viết bài trên wikihow.vnViết bài trên wikihow.vn
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.796 lần.
Chuyên mục: Công cụ nguồn mở
Trang này đã được đọc 1.796 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo