Cách để Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Trong Audacity[1], các thanh công cụ (Toolbars) sẽ giúp bạn truy cập nhanh tới nhiều chức năng. Trong một số trường hợp, các chức năng được một thanh công cụ cung cấp chỉ có sẵn qua thanh công cụ đó.

Phần 1 của 2:
Tổng quan về các thanh công cụ của Audacity

 1. 1
  Trong Audacity có nhiều thanh công cụ. Khác với Spectral Selection ToolbarScrub Toolbar, tất cả các thanh công cụ đều mặc định được bật. Nếu bạn không nhìn thấy thanh công cụ mong muốn, hãy chọn lệnh View > Toolbars và nhấn vào dấu chọn cạnh thanh công cụ đó để bật nó. Có một vài trường hợp đặc biệt:
  • Các thanh công cụ Meter (Đo đếm) là trường hợp đặc biệt. Bạn có thể có 1 hoặc 2 thanh công cụ Recording (Ghi âm) và Playback Meter (Đo đếm Chơi lại) cùng được hiển thị (cả 2 cùng được hiển thị theo mặc định). Ngoài ra, bạn có thể chỉ có Combined Meter Toolbar (Thanh công cụ Đo đếm Kết hợp) được hiển thị (nó hiển thị các mức ghi âm và chơi lại trên một thước đo duy nhất).
  • Các gợi ý cho các thanh công cụ và các công cụ (nhìn thấy khi hơ chuột qua thanh công cụ hoặc công cụ đó) sẽ hiển thị phím tắt cho công cụ/thanh công cụ nếu phím tắt được thiết lập.
 2. 2
  Các vùng neo đậu của các thanh công cụ. Có 2 vùng neo đậu cho các thanh công cụ trong Audacity. Mặc định, hầu hết các thanh công cụ trong Audacity đều neo đậu ở phần trên cùng màn hình, chỉ Selection Toolbar (Thanh công cụ Lựa chọn) là neo đậu ở bên dưới màn hình. Các thanh công cụ có thể được sắp xếp và thay đổi kích cỡ, hoặc bên trong 2 vùng neo đậu đó, hoặc trôi nổi tự do khỏi các vùng neo đậu đó.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Giới thiệu các thanh công cụ của Audacity

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Recording Meter Toolbar - Thanh công cụ đo đếm ghi âm. Hiển thị các mức ghi âm và bật/tắt việc giám sát đầu vào khi không ghi âm. Lưu ý 2 thanh thẳng đứng ở bên phải của thanh công cụ này ngụ ý thanh công cụ này có thể thay đổi kích thước bằng cách nhấn và rê các thanh đó.
  • Xem chi tiết Recording Meter Toolbar [4].
 4. 4
  Playback Meter Toolbar - Thanh công cụ Đo đếm Chơi lại. Hiển thị các mức chơi lại. Lưu ý 2 thanh thẳng đứng ở bên phải của thanh công cụ này ngụ ý thanh công cụ này có thể thay đổi kích thước bằng cách nhấn và rê các thanh đó.
  • Xem chi tiết Playback Meter Toolbar [5].
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
  Scrub Toolbar - Thanh công cụ chùi. Bắt đầu, dừng hoặc chuyển sang chơi Scrub (Chùi) hoặc chơi Seek (Tìm), và ẩn đi hoặc hiển thị thước chùi (Scrub Ruler). Thanh công cụ này bây giờ mặc định được bày ra. Hãy chọn View > Toolbars > Scrub Toolbar để bày ra thanh công cụ này, nó mặc định neo đậu ở vùng neo đậu phía trên.
  • Xem chi tiết Scrub Toolbar[9].
 9. 9
  Device Toolbar - Thanh công cụ thiết bị. Chọn máy chủ âm thanh, thiết bị ghi âm, số các kênh ghi âm và thiết bị chơi lại.Lưu ý 2 thanh thẳng đứng ở bên phải của thanh công cụ này ngụ ý thanh công cụ này có thể thay đổi kích thước bằng cách nhấn và rê các thanh đó.
  • Xem chi tiết Device Toolbar[10].
 10. 10
  Selection Toolbar – Thanh công cụ Lựa chọn. Kiểm soát tần số mẫu của dự án, nắm lấy định dạng phần lựa chọn và tinh chỉnh vị trí con trỏ và vùng bằng đầu vào từ bàn phím. Vị trí mặc định của Selection Toolbar là ở đáy cửa sổ chính của Audacity.
  • Xem chi tiết Selection Toolbar[11].
 11. 11
  Spectral Selection Toolbar - Thanh công cụ Lựa chọn Đặc biệt.
  • Hiển thị và cho phép bạn tinh chỉnh lựa chọn (tần số) phổ mà không phải ở kiểu nhìn Spectogram.
  • Thanh công cụ này mặc định không được hiển thị. Hãy chọn View > Toolbars > Spectral Selection Toolbar để hiển thị thanh công cụ này, nó mặc định neo đậu ở vùng neo đậu dưới, bên cạnh hoặc bên dưới Selection Toolbar.
  • Chọn lựa chọn định dạng được ưu tiên từ trình đơn kéo thả trên các hộp: (1) Center frequency and Width; hoặc (2) Low and High Frequencies.
  • Xem chi tiết Arranging and resizing Toolbars[12].
 12. 12
  Sắp xếp và thay đổi kích cỡ các thanh công cụ.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

 • Audacity là phần mềm tự do, nguồn mở, độc lập nền tảng, chuyên để ghi âm và soạn thảo âm thanh. Vì vậy, nó là công cụ rất tốt để tạo ra các tài nguyên số dạng âm thanh, sử dụng cho các mục đích truy cập mở, được cấp phép mở và tài nguyên giáo dục mở.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Hiểu trình đơn của Audacity

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Cách để

Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video

Cách để

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Cách để

Tạo, mở và lưu dự án trong OpenShot

Cách để

Ghi công tác giả và cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của dự án Washington Mở

Cách để

Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons

Cách để

Làm quen bước đầu với OpenShot
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Công cụ nguồn mở
Trang này đã được đọc 3.718 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo