Cách để Hủy dùng thử miễn phí Amazon Prime

Đồng tác giả: Jack Lloyd

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hủy dùng thử tư cách thành viên Amazon Prime miễn phí. Sau khi tiến hành, thời gian dùng thử của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi hết hạn.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng ứng dụng di động

 1. 1
  Mở Amazon. Ứng dụng có màu trắng với biểu tượng giỏ hàng màu xanh bên trong. Trang chủ Amazon sẽ hiện ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấn vào Sign in (Đăng nhập), nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn vào Sign in.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên trái màn hình. Trình đơn gồm các tùy chọn tài khoản sẽ hiện ra.
  • Trên một số nền tảng Android, biểu tượng có thể nằm bên phải thanh tìm kiếm.
 3. 3
  Nhấn vào Prime ở gần cuối trình đơn (iPhone) hoặc gần đầu trình đơn (Android).
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào Manage Prime Membership (Quản lý tư cách thành viên Prime). Tùy chọn này nằm gần cuối trang.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấn vào Do not continue (Không tiếp tục). Tùy chọn này nằm gần cuối trang, ngay bên dưới phần "Prime Payment Settings" (Cài đặt thanh toán Prime).[1]
 6. 6
  Cuộn xuống và nhấn vào Continue to Cancel (Tiếp tục để hủy). Đây là nút cuối cùng trên trang này.
 7. 7
  Nhấn vào End on [ngày hết hạn] (Kết thúc vào [ngày]). Tùy chọn này nằm gần đầu trang. Sau khi bạn nhấn vào, quyết định chấm dứt tư cách thành viên Prime sẽ được xác nhận.
  • Chẳng hạn, nếu thời gian dùng thử của bạn kết thúc vào ngày 22/4/2020, nút này sẽ hiển thị là "End on April 22, 2020".
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng trang web trên máy tính

 1. 1
  Mở website Amazon. Nếu bạn đã đăng nhập, trang chủ Amazon sẽ mở ra.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy di con trỏ chuột lên tiêu đề Account & Lists (Tài khoản & danh sách), nhấp vào Sign in, nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Sign in.
 2. 2
  Di con trỏ chuột lên tùy chọn Account & Lists nằm ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào Your Account (Tài khoản của bạn). Liên kết này nằm bên dưới tiêu đề "Your Account" ở bên phải trình đơn thả xuống "Account & Lists".
 4. 4
  Nhấp vào Manage Prime Membership. Tùy chọn này nằm giữa trang, bên dưới tiêu đề "More Order Actions" (Hành động đặt hàng khác).
 5. 5
  Nhấp vào Do not continue. Liên kết này nằm bên trái chính giữa màn hình, phía dưới tiêu đề "Payment History" (Lịch sử thanh toán).
 6. 6
  Nhấp vào nút Continue to Cancel nằm phía cuối trang.
 7. 7
  Nhấp vào nút End on [ngày hết hạn] ở gần đầu trang. Sau khi bạn nhấn vào, quyết định chấm dứt tư cách thành viên Prime sẽ được xác nhận.
  • Chẳng hạn, nếu thời gian dùng thử của bạn kết thúc vào ngày 12/2/2020 thì nút này sẽ hiển thị là "End on February 12, 2020".
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể bật lại tư cách thành viên Amazon Prime bằng cách truy cập trình đơn "Manage Prime Membership" và nhấn/nhấp vào Continue Membership (Tiếp tục tư cách thành viên).
 • Nếu bạn đã hết hạn dùng thử tư cách thành viên Prime, tùy chọn cần nhấn/nhấp vào sẽ là End Membership (Kết thúc tư cách thành viên) thay vì Do not continue.

Về bài wikiHow này

Jack Lloyd
Bài viết này có đồng tác giả là Jack Lloyd, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.
Trang này đã được đọc 38 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo