Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cách hủy tài khoản Netflix của bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn đăng ký tài khoản. Nếu tài khoản được đăng ký trên website của Netflix, bạn có thể hủy tại Netflix.com trên mọi máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Nếu đã chọn trả phí qua iTunes, Google Play hoặc Amazon Prime, bạn sẽ phải hủy tài khoản thông qua dịch vụ liên quan. Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để hủy tư cách thành viên Netflix trên các nền tảng khác nhau.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Hủy trên Netflix.com

 1. 1
  Truy cập https://www.netflix.com. Chỉ dùng phương pháp này nếu bạn đã đăng ký Netflix trên website và thanh toán trực tiếp tại đây. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập ngay.
  • Bạn có thể dùng phương pháp này trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. 2
  Nhấp vào hồ sơ chính. Đó thường là hồ sơ có tên của bạn.
 3. 3
  Nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Account (Tài khoản) trên trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào nút Cancel Membership (Hủy tư cách thành viên) màu xám. Đó là nút ở phía trên góc trái trang, ngay bên dưới tiêu đề "MEMBERSHIP & BILLING" (Tư cách thành viên và tính phí).
  • Nếu không thấy lựa chọn hủy, có lẽ bạn không trả phí trực tiếp qua Netflix. Thay vào đó, trang sẽ hiển thị dịch vụ mà bạn đã đăng ký (chẳng hạn như Google Play, iTunes, Amazon Prime) kèm theo hướng dẫn hủy dịch vụ.
 6. 6
  Nhấp vào nút Finish Cancellation (Hoàn tất hủy) màu xanh dương. Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Hủy trên Google Play

 1. 1
  Mở Google Play Store trên Android. Bạn sẽ thấy ứng dụng trong ngăn ứng dụng của Android. Nếu bạn đã đăng ký Netflix trên Android và trả phí thông qua Google Play, hãy áp dụng phương pháp này để hủy dịch vụ.
  • Nếu không sử dụng Android nhưng lại trả phí thông qua Google Play, bạn sẽ đăng nhập https://play.google.com và chuyển sang bước 3.
 2. 2
  Chạm vào trình đơn ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào Subscriptions (Dịch vụ đã đăng ký). Màn hình sẽ hiển thị danh sách dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên Google Play.
 4. 4
  Chạm vào Netflix. Bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của mình tại đây, bao gồm phí dịch vụ và kỳ trả phí tiếp theo.
  • Nếu không thấy Netflix trong danh sách dịch vụ đã đăng ký, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản thông qua Netflix.com hay dịch vụ khác. Hoặc, bạn đã sử dụng một tài khoản Google khác để đăng ký.
 5. 5
  Chạm vào Cancel Subscription (Hủy dịch vụ). Màn hình sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.
 6. 6
  Chạm vào Cancel Subscription để xác nhận. Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Hủy qua iTunes trên iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) của iPhone hoặc iPad. Bạn sẽ phải tìm ứng dụng với biểu tượng bánh răng trên màn hình chính hoặc dùng công cụ tìm kiếm. Chỉ sử dụng phương pháp này nếu bạn trả phí Netflix thông qua iTunes (thường là khi bạn đăng ký tài khoản trên iPhone, iPad hoặc Apple TV).[1]
 2. 2
  Chạm vào tên của bạn ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Chạm vào iTunes & App Store.
 4. 4
  Chạm vào Apple ID của bạn. Đó là địa chỉ email ở phía trên màn hình. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây.
 5. 5
  Chạm vào View Apple ID (Xem Apple ID) trên trình đơn. Tùy thuộc vào thiết lập bảo mật mà bạn sẽ phải xác minh danh tính trước khi tiếp tục.
 6. 6
  Kéo thanh cuộn xuống và chọn Subscriptions (Dịch vụ đã đăng ký) ở gần giữa trang.
 7. 7
  Chạm vào dịch vụ Netflix. Thông tin về việc đăng ký dịch vụ sẽ hiển thị tại đây.
  • Nếu không thấy Netflix trong danh sách dịch vụ đã đăng ký, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản thông qua Netflix.com hay dịch vụ khác. Hoặc, bạn đã sử dụng một tài khoản Google khác để đăng ký.
 8. 8
  Chạm vào Cancel subscription (Hủy dịch vụ) ở cuối trang. Màn sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.
 9. 9
  Chạm vào Confirm (Xác nhận). Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Hủy thông qua iTunes trên máy tính

 1. 1
  Mở iTunes trên máy tính. Nếu bạn đã đăng ký Netflix trên thiết bị của Apple và trả phí dịch vụ qua iTune, hãy áp dụng phương pháp này để hủy dịch vụ thông qua iTunes.
  • Nếu bạn sử dụng máy Mac, iTune là ứng dụng với biểu tượng nốt nhạc hiển thị trong phần Dock. Trên máy tính Windows, iTunes thường được tìm thấy trong trình đơn Start. Nếu bạn chưa cài đặt iTunes, hãy tải ứng dụng miễn phí từ https://www.apple.com/itunes.
  • Đảm bảo bạn đang dùng Apple ID đã được sử dụng để đăng ký Netflix. Để đăng nhập, bạn sẽ nhấp vào trình đơn Account (Tài khoản) và chọn Sign In (Đăng nhập).
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Account. Đó là trình đơn ở phía trên màn hình Mac và phía trên ứng dụng iTunes được mở trên máy tính Windows.
 3. 3
  Nhấp vào View My Account (Xem tài khoản của tôi) trên trình đơn.
 4. 4
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh "Subscriptions" (Dịch vụ đã đăng ký). Bạn sẽ thấy danh sách tất cả dịch vụ đã được đăng ký bằng Apple ID của mình.
  • Nếu không thấy Netflix trong danh sách dịch vụ đã đăng ký, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản thông qua Netflix.com hay dịch vụ khác. Hoặc, bạn đã sử dụng một tài khoản Google khác để đăng ký.
 5. 5
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh "Netflix". Thông tin về việc đăng ký dịch vụ sẽ hiển thị tại đây.
 6. 6
  Nhấp vào Cancel Subscription (Hủy đăng ký dịch vụ) ở cuối trang. Màn hình sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.
 7. 7
  Nhấp vào Confirm (Xác nhận). Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Hủy trên Apple TV

 1. 1
  Chọn Settings (Cài đặt) trên màn hình chính của Apple TV. Chỉ sử dụng phương pháp này nếu bạn đã đăng nhập Netflix trên Apple TV (hoặc thiết bị khác của Apple) và trả phí dịch vụ thông qua iTunes.
 2. 2
  Chọn Accounts (Tài khoản).
 3. 3
  Chọn Manage Subscriptions (Quản lý dịch vụ đã đăng ký). Đó là lựa chọn bên dưới tiêu đề "Subscriptions" (Dịch vụ đã đăng ký).
 4. 4
  Chọn dịch vụ Netflix. Thông tin về việc đăng ký dịch vụ sẽ hiển thị tại đây.
  • Nếu không thấy Netflix trong danh sách dịch vụ đã đăng ký, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản thông qua Netflix.com hay dịch vụ khác. Hoặc, bạn đã sử dụng một tài khoản Google khác để đăng ký.
 5. 5
  Chọn Cancel subscription (Hủy đăng ký dịch vụ). Màn hình sẽ xuất hiện một thông báo xác nhận.
 6. 6
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận. Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Hủy trên Amazon Prime

 1. 1
  Truy cập https://www.amazon.com. Chỉ sử dụng phương pháp này nếu bạn đã thêm kênh Netflix vào tài khoản Amazon Prime của mình.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Amazon, hãy nhấp vào Sign In (Đăng nhập) ở phía trên góc phải để đăng nhập ngay.
 2. 2
  Nhấp vào Account & Lists (Tài khoản và Danh sách). Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. Bạn sẽ thấy một trình đơn xuất hiện tại đây.[2]
 3. 3
  Nhấp vào Memberships & Subscriptions (Tư cách thành viên và Dịch vụ đã đăng ký). Đây là lựa chọn hiển thị bên dưới tiêu đề "Your Account" (Tài khoản của bạn) ở bên phải trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Channel Subscriptions (Kênh đăng ký) ở bên dưới góc trái trang. Cụm từ "Prime Video" hiển thị ở phía trên lựa chọn này. Đây là danh sách toàn bộ dịch vụ mà bạn đã đăng ký thông qua Amazon Prime.
 5. 5
  Nhấp vào Cancel Channel (Hủy kênh) bên cạnh "Netflix". Bạn sẽ thấy lựa chọn này bên dưới tiêu đề "Your Channels" (Kênh của bạn) ở cuối trang. Màn hình sẽ hiển thị một thông báo xác nhận.
  • Nếu không thấy Netflix trong danh sách dịch vụ đã đăng ký, có lẽ bạn đã đăng ký tài khoản thông qua Netflix.com hay dịch vụ khác. Hoặc, bạn đã sử dụng một tài khoản Google khác để đăng ký.
 6. 6
  Nhấp vào nút Cancel Channel (Hủy kênh) để xác nhận. Dịch vụ Netflix của bạn sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày cuối cùng của kỳ tính phí hiện tại. Từ bây giờ, tài khoản của bạn sẽ không còn bị tính phí.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hủy tài khoản ít nhất một tuần trước khi kỳ tính phí kết thúc để tránh bị tính phí trong tháng tiếp theo.
 • Bạn phải trả hết các đĩa DVD đã thuê qua Netflix để tránh bị thu phí sau khi hủy tài khoản.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 43.410 lần.
Trang này đã được đọc 43.410 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo