Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Microsoft Office Excel mang đến nhiều tính năng khác nhau dành cho việc tùy chỉnh bảng và biểu đồ chứa thông tin quan trọng. Chương trình còn cung cấp những cách hiệu quả để phối hợp và tổng kết dữ liệu từ nhiều tập tin cũng như trang tính. Các phương pháp phổ biến để hợp nhất trong Excel bao gồm hợp nhất theo vị trí, theo hạng mục, sử dụng công thức hoặc tính năng Pivot Table của chương trình. Hãy cùng tìm hiểu cách hợp nhất trong Excel để thông tin của bạn hiển thị trong trang tính chính (master) và có thể tham chiếu bất cứ khi nào bạn cần làm báo cáo.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Hợp nhất theo vị trí trên trang tính Excel

 1. 1
  Dữ liệu trong từng trang tính cần phải hiển thị dưới dạng danh sách. Hãy chắc rằng bạn đã xóa tất cả cột và dòng trống có cùng nhãn thông tin.
  • Thêm và bố trí từng phạm vi cột để phân chia trang tính. Lưu ý: không nên thêm phạm vi vào trang tính chính mà bạn dự định dùng để hợp nhất.
  • Tô sáng và đặt tên từng phạm vi bằng cách chọn thẻ Formulas (Công thức), nhấp vào mũi tên hướng xuống cạnh tùy chọn Define Name (Định danh) và chọn Define Name (thao tác có thể khác tùy theo phiên bản Exel). Sau đó, nhập tên cho phạm vi vào khung Name.
 2. 2
  Chuẩn bị hợp nhất dữ liệu Excel. Nhấp vào ô phía trên bên trái nơi mà bạn muốn đặt dữ liệu sau khi hợp nhất trên trang tính chính.
  • Đi đến thẻ Data (Dữ liệu) trên trang tính chính, sau đó chọn nhóm công cụ Data Tools. Chọn Consolidate (Hợp nhất).
  • Truy cập tính năng tổng hợp summary function trong khung Function để thiết lập việc hợp nhất dữ liệu.
 3. 3
  Nhập tên phạm vi vào tính năng Summary Function. Nhấp vào Add (Thêm) để bắt đầu quá trình hợp nhất.
 4. 4
  Cập nhật dữ liệu hợp nhất. Chọn Create Links (Tạo liên kết) cho ô Source Data (Nguồn dữ liệu) nếu bạn muốn cập nhật tự động nguồn dữ liệu. Để ô này trống nếu bạn muốn cập nhật dữ liệu sau khi hợp nhất bằng tay.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Xác định hạng mục để hợp nhất dữ liệu Excel

 1. 1
  Lặp lại các bước ở phần đầu để thiết lập dữ liệu theo định dạng danh sách. Trong trang tính chính, bạn nhấp vào ô phía trên bên trái nơi mà bạn muốn đặt dữ liệu sau khi hợp nhất.
 2. 2
  Đi đến Data Tools Group. Tìm thẻ Data, sau đó nhấp vào Consolidate. Sử dụng tính năng summary function trong khung Function để thiết lập quá trình hợp nhất dữ liệu. Đặt tên cho từng phạm vi rồi nhấp vào Add để hoàn tất việc hợp nhất. Sau đó, lặp lại quá trình để cập nhật dữ liệu đã hợp nhất như đã mô tả phía trên.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng công thức để hợp nhất dữ liệu Excel

 1. 1
  Bắt đầu với trang tính Excel chính. Nhập hoặc sao chép nhãn của dòng và cột mà bạn muốn sử dụng để hợp nhất dữ liệu Excel.
 2. 2
  Chọn ô mà bạn muốn hợp nhất kết quả. Trên mỗi trang tính, hãy nhập công thức tham chiếu ô cần hợp nhất. Trong ô đầu tiên nơi mà bạn muốn bao gồm thông tin, nhập công thức tương tự như sau: =SUM (Department A!B2, Department B!D4, Department C!F8). Để hợp nhất toàn bộ dữ liệu Excel từ tất cả các ô, bạn nhập công thức: =SUM (Department A:Department C!F8)
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Truy cập tính năng PivotTable

 1. 1
  Tạo báo cáo PivotTable. Tính năng này cho phép bạn hợp nhất dữ liệu Excel từ nhiều phạm vi với khả năng sắp xếp lại các hạng mục khi cần thiết.
  • Nhấn tổ hợp phím Alt+D+P để mở PivotTable and PivotChart wizard. Chọn Multiple Consolidation Ranges (Nhiều phạm vi hợp nhất) rồi nhấp Next (Tiếp theo).
  • Chọn lệnh “I Will Create the Page Fields” (Tạo trường dữ liệu) và nhấp Next.
  • Đi đến hộp thoại Collapse Dialog để ẩn khung hộp thoại trên trang tính. Trên trang tính, bạn chọn phạm vi ô > Expand Dialog (Mở rộng hộp thoại) > Add. Phía dưới tùy chọn page field, nhập số 0 và nhấp Next.
  • Chọn vị trí trên trang tính để tạo báo cáo PivotTable, sau đó nhấn Finish (Xong).

Lời khuyên

 • Với tùy chọn PivotTable, bạn cũng có thể sử dụng chương trình phù thủy wizard để hợp nhất dữ liệu đối với trang tính Excel chỉ có một trang, nhiều trang hoặc không có trường dữ liệu nào.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Xóa trang trắng trong Word
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 13 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 2.239 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 2.239 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo