Cách để Hợp nhất nhiều tài liệu trong Microsoft Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Hợp nhất nhiều tài liệuKết hợp hai phiên bản của cùng một tài liệu

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hợp nhất nhiều tài liệu khác nhau thành một tài liệu Microsoft Word hoặc kết hợp những sự thay đổi được tạo ra từ các phiên bản của cùng một tài liệu.

1
Hợp nhất nhiều tài liệu

 1. 1
  Mở tài liệu Word mà bạn muốn tiến hành kết hơp. Nhấp đúp vào ứng dụng có chữ "W" màu xanh dương, nhấp vào File (Tập tin), nhấp tiếp vào Open… (Mở…) rồi chọn tài liệu.
 2. 2
  Nhấp vào vị trí mà bạn muốn chèn tài liệu kế tiếp.
 3. 3
  Nhấp vào Insert (Chèn) trong thanh menu.
 4. 4
  Nhấp vào File… gần dưới cùng trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Chọn văn bản mà bạn muốn kết hợp vào tài liệu Word đang mở.
 6. 6
  Nhấp vào Insert. Tài liệu mới sẽ được thêm vào tài liệu Word đang mở, tại vị trí mà bạn chọn.
  • Sau khi hợp nhất, tài liệu Word và hầu hết tài liệu RTF vẫn sẽ giữ lại định dạng ban đầu. Kết quả của bạn sẽ tùy biến đối với những loại tệp khác nhau.
  • Lặp lại các bước trên với mỗi tài liệu mà bạn muốn trộn thêm vào.

2
Kết hợp hai phiên bản của cùng một tài liệu

 1. 1
  Mở tài liệu Word mà bạn muốn tiến hành kết hợp. Nhấp đúp vào ứng dụng có chữ "W" màu xanh dương, nhấp vào File, nhấp tiếp vào Open… rồi chọn tài liệu.
  • Một tài liệu Word sẽ có nhiều phiên bản nếu như bạn bật tính năng Tracking (Theo dõi) trên thẻ Review (Xem lại).
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Review nằm đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Compare (So sánh) nằm phía trên, bên phải cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Combine Documents… (Trộn Tài liệu).
 5. 5
  Chọn "Tài liệu gốc" từ bảng chọn nhãn Original document thả xuống.
 6. 6
  Chọn "Tài liệu được trộn" từ bảng chọn nhãn Revised document thả xuống.
 7. 7
  Nhấp OK. Hai phiên bản sẽ được kết hợp thành một tài liệu Word mới.
 8. 8
  Nhấp vào File, chọn Save (Lưu) trong thanh menu.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Merge Documents in Microsoft Word, Italiano: Unire più Documenti in Microsoft Word, Español: combinar documentos en Microsoft Word, Deutsch: Dokumente in Word zusammenführen, Português: Compilar Documentos no Microsoft Word, Français: fusionner des documents dans Microsoft Word, Русский: объединять документы в Microsoft Word, Bahasa Indonesia: Menggabungkan Dokumen di Microsoft Word, 中文: 在微软Word程序中合并文档, Nederlands: Documenten samenvoegen in Word, العربية: دمج الوثائق في برنامج Microsoft Word, ไทย: Merge (รวม) หลายเอกสารไว้ในไฟล์ Microsoft Word เดียว, 한국어: 마이크로소프트 워드 문서 합치는 법, 日本語: Microsoft Wordで文書を結合する, हिन्दी: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स मर्ज करें

Trang này đã được đọc 464 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?