Cách để Hợp nhất nhiều tài liệu trong Microsoft Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hợp nhất nhiều tài liệu khác nhau thành một tài liệu Microsoft Word hoặc kết hợp những sự thay đổi được tạo ra từ các phiên bản của cùng một tài liệu.

Phương pháp 1 của 2:
Hợp nhất nhiều tài liệu

 1. 1
  Mở tài liệu Word mà bạn muốn tiến hành kết hơp. Nhấp đúp vào ứng dụng có chữ "W" màu xanh dương, nhấp vào File (Tập tin), nhấp tiếp vào Open… (Mở…) rồi chọn tài liệu.
 2. 2
  Nhấp vào vị trí mà bạn muốn chèn tài liệu kế tiếp.
 3. 3
  Nhấp vào Insert (Chèn) trong thanh menu.
 4. 4
  Nhấp vào File… gần dưới cùng trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Chọn văn bản mà bạn muốn kết hợp vào tài liệu Word đang mở.
 6. 6
  Nhấp vào Insert. Tài liệu mới sẽ được thêm vào tài liệu Word đang mở, tại vị trí mà bạn chọn.
  • Sau khi hợp nhất, tài liệu Word và hầu hết tài liệu RTF vẫn sẽ giữ lại định dạng ban đầu. Kết quả của bạn sẽ tùy biến đối với những loại tệp khác nhau.
  • Lặp lại các bước trên với mỗi tài liệu mà bạn muốn trộn thêm vào.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Kết hợp hai phiên bản của cùng một tài liệu

 1. 1
  Mở tài liệu Word mà bạn muốn tiến hành kết hợp. Nhấp đúp vào ứng dụng có chữ "W" màu xanh dương, nhấp vào File, nhấp tiếp vào Open… rồi chọn tài liệu.
  • Một tài liệu Word sẽ có nhiều phiên bản nếu như bạn bật tính năng Tracking (Theo dõi) trên thẻ Review (Xem lại).
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Review nằm đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Compare (So sánh) nằm phía trên, bên phải cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Combine Documents… (Trộn Tài liệu).
 5. 5
  Chọn "Tài liệu gốc" từ bảng chọn nhãn Original document thả xuống.
 6. 6
  Chọn "Tài liệu được trộn" từ bảng chọn nhãn Revised document thả xuống.
 7. 7
  Nhấp OK. Hai phiên bản sẽ được kết hợp thành một tài liệu Word mới.
 8. 8
  Nhấp vào File, chọn Save (Lưu) trong thanh menu.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo