Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để hợp nhất nhiều tập tin văn bản trong một tập tin mới bằng việc sử dụng Command Prompt của Windows. Cách thực hiện đơn giản nhất là lưu toàn bộ tập tin cần hợp nhất vào một thư mục và sử dụng lệnh hợp nhất từ thư mục đó.

Các bước

 1. 1
  Nhấp phải vào nút Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  và chọn File Explorer.
  Trình đơn Start hiển thị ở bên dưới góc phải màn hình. Bạn cần lưu tập tin vào cùng một thư mục để việc thao tác trong Command Prompt trở nên dễ dàng hơn. Nếu các tập tin được lưu ở nhiều thư mục khác, trước tiên bạn nhớ sao chép chúng vào một thư mục riêng.

  Đảm bảo toàn bộ tập tin văn bản đều được kết thúc bằng một dòng trống (hoặc có sự phân chia văn bản theo cách của bạn) để phân rõ ranh giới của mỗi phần nội dung sau khi hợp nhất các văn bản.

 2. 2
  Mở thư mục lưu các tập tin văn bản. Hãy nhấp vào This PC hoặc Computer ở phần bên phải, rồi tìm thư mục chứa các tập tin văn bản của bạn. Sau khi mở thư mục, bạn sẽ thấy các tập tin văn bản hiển thị ở phần bên phải.
 3. 3
  Ấn phím Shift trong khi bạn nhấp phải vào khoảng trống ở phần bên phải. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 4. 4
  Nhấp vào Open command window here (Mở cửa sổ command tại đây). Đây là thao tác mở cửa sổ Command Prompt đã có sẵn đường dẫn đến thư mục hiện tại.
  • Nếu đã bật Windows PowerShell, bạn sẽ phải nhấp vào Open PowerShell window here (Mở cửa sổ PowerShell tại đây).
 5. 5
  Nhập copy *.txt newfile.txt vào cửa sổ Command Prompt. Hãy thay newfile.txt bằng tên của tập tin mà bạn muốn tạo (chẳng hạn như mergedfiles.txt).
 6. 6
  Ấn Enter để hợp nhất tập tin. Thao tác này sẽ tạo ra tập tin mới chứa nội dung của toàn bộ tập tin văn bản được lưu trong thư mục hiện tại.[1]
  • Sau khi hài lòng với kết quả của tập tin mới, bạn có thể xóa những tập tin không còn cần đến nữa.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thiết lập 2 màn hình Win 10

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows

Cách để

Kiểm tra khóa sản phẩm Windows

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Microsoft Narrator ngừng khởi động

Cách để

Thay đổi Chương trình Khởi động trên Windows 7
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.721 lần.
Trang này đã được đọc 3.721 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo