Cách để Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

1 Phương pháp:Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

OpenShot[1] là ứng dụng soạn thảo video nguồn mở rất mạnh. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng trong OpenShot, hàng loạt các bài viết đã được thực hiện trên wikihow.vn[2] với mục đích đơn giản hóa và làm dễ cho những người sử dụng với tiếng Việt. OpenShot có thể là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Eductional Resources) tiếng Việt. Bài viết này tập hợp lại và hệ thống hóa tất cả các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn theo trật tự nội dung như được trình bày trong sách chỉ dẫn của OpenShot, với các tùy biến sửa đổi cho phù hợp với phiên bản OpenShot v.1.4.3.

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons

Cách để

Hiểu thanh thực đơn của Audacity

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video

Cách để

Viết bài trên wikihow.vn

Cách để

Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Cách để

Sử dụng công cụ biên độ trong Audacity

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở | Truy cập mở | OER

Trang này đã được đọc 407 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?