Cách để Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Trong bài viết này:Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

OpenShot[1] là ứng dụng soạn thảo video nguồn mở rất mạnh. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng trong OpenShot, hàng loạt các bài viết đã được thực hiện trên wikihow.vn[2] với mục đích đơn giản hóa và tạo sự gần gũi với những người sử dụng tiếng Việt. OpenShot có thể là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Eductional Resources) tiếng Việt. Bài viết này tập hợp lại và hệ thống hóa tất cả các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn theo trật tự nội dung như được trình bày trong sách chỉ dẫn của OpenShot, với các tùy biến sửa đổi cho phù hợp với phiên bản OpenShot v.1.4.3.

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Bài viết wikiHow có liên quan

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở | Truy cập mở | OER

Trang này đã được đọc 472 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?