Cách để Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Trong bài viết này:Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vnTham khảo

OpenShot[1] là ứng dụng soạn thảo video nguồn mở rất mạnh. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng trong OpenShot, hàng loạt các bài viết đã được thực hiện trên wikihow.vn[2] với mục đích đơn giản hóa và tạo sự gần gũi với những người sử dụng tiếng Việt. OpenShot có thể là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Eductional Resources) tiếng Việt. Bài viết này tập hợp lại và hệ thống hóa tất cả các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn theo trật tự nội dung như được trình bày trong sách chỉ dẫn của OpenShot, với các tùy biến sửa đổi cho phù hợp với phiên bản OpenShot v.1.4.3.

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Hiểu trình đơn của Audacity

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Sử dụng chuỗi hình ảnh liên tiếp trong OpenShot

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Quản lý thư mục và tệp trong OpenShot

Cách để

Hiểu thực đơn kéo thả của kênh âm thanh trong Audacity

Cách để

Sử dụng công cụ biên độ trong Audacity

Cách để

Viết bài trên wikihow.vn

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở | Truy cập mở | OER

Trang này đã được đọc 891 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?