Cách để Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

1 Phương pháp:Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

OpenShot[1] là ứng dụng soạn thảo video nguồn mở rất mạnh. Dựa vào sách hướng dẫn sử dụng trong OpenShot, hàng loạt các bài viết đã được thực hiện trên wikihow.vn[2] với mục đích đơn giản hóa và làm dễ cho những người sử dụng với tiếng Việt. OpenShot có thể là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho việc tạo ra các video chuyên nghiệp trong việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Eductional Resources) tiếng Việt. Bài viết này tập hợp lại và hệ thống hóa tất cả các bài viết về OpenShot trên wikihow.vn theo trật tự nội dung như được trình bày trong sách chỉ dẫn của OpenShot, với các tùy biến sửa đổi cho phù hợp với phiên bản OpenShot v.1.4.3.

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tạo eBook định dạng ePub trong LibreOffice bằng Writer2ePub

Cách để

Hiểu thanh thực đơn của Audacity

Cách để

Cài đặt OpenShot, phần mềm nguồn mở tạo và sửa video

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Liên kết các nội dung sách điện tử trên wikiHow.vn

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Viết bài trên wikihow.vn

Cách để

Sử dụng công cụ vẽ trong Audacity

Cách để

Cài đặt Kazam, phần mềm ghi hình trên GNU/Linux

Thông tin Bài viết

Trang này đã được đọc 302 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?