Cách để Học soạn thảo âm thanh với Audacity trên wikihow.vn

Audacity[1] là trình soạn sửa âm thanh đa nền tảng nguồn mở với giấy phép GPL phiên bản 2 hoặc cao hơn[2], chạy được trên các hệ điều hành GNU/Linux, Mac OS X và Windows[3] và bạn có thể tải về được từ Internet[4]. Nó khá là đơn giản và có thể không màu mè như các trình soạn sửa âm thanh khác như Pro Tools[5] hay Adobe Audition[6], nhưng nó hoàn toàn miễn phí. Và vì nó là nguồn mở nên có những cải tiến đang được tạo ra hàng ngày. Đối với các ứng dụng pha trộn đa kênh để phát thanh, bạn có thể thực hiện dễ dàng với Audacity.

Khuyến cáo

  • Audacity là phần mềm tự do, nguồn mở, nền tảng độc lập, chuyên để ghi âm và soạn thảo âm thanh. Vì vậy, nó là công cụ rất tốt để tạo ra các tài nguyên số dạng âm thanh, sử dụng cho các mục đích truy cập mở, được cấp phép mở và tài nguyên giáo dục mở.
  • Kết hợp các tệp âm thanh bạn vừa tạo ra trong Audacity với phần mềm tạo video như OpenShot, bạn có thể xây dựng được các video bài giảng truy cập mở, được cấp phép mở hoàn toàn bằng các công cụ phần mềm nguồn mở với chất lượng chuyên nghiệp và sau đó chia sẻ mở rất tốt với thế giới.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Hiểu trình đơn của Audacity

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Cách để

Tạo, mở và lưu dự án trong OpenShot

Cách để

Cài đặt Kazam, phần mềm ghi hình trên GNU/Linux

Cách để

Sử dụng chuỗi hình ảnh liên tiếp trong OpenShot

Cách để

Sử dụng công cụ biên độ trong Audacity

Cách để

Viết bài trên wikihow.vn
Quảng cáo

Tham khảo

  1. Các bài viết về Audacity được liệt kê trong bài này đều dựa vào các nội dung của sách chỉ dẫn về Audacity (Audacity Manual Contents) và các nội dung của trang này có giấy phép Creative Commons Attribution 3.0.
  2. http://www.audacityteam.org/
  3. http://www.audacityteam.org/about/license/
  4. http://www.audacityteam.org/download/source/
  5. https://sourceforge.net/projects/audacity/
  6. http://www.avid.com/pro-tools
  7. https://adobe-audition.en.softonic.com/

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 583 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo