Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Vòng quay hàng tồn kho là cách để đo lường số lần doanh nghiệp bán hàng tồn kho của mình trong một thời gian nhất định. Doanh nghiệp sử dụng vòng quay hàng tồn kho để đánh giá năng lực cạnh tranh, lợi nhuận của dự án, và đánh giá chung cho cả doanh nghiệp trong ngành. Không giống tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, chỉ số vòng quay hàng tồn kho cao sẽ được coi là hệ số tích cực, bởi vì hệ số này thể hiện rằng hàng hoá được bán tương đối nhanh trước khi chúng có khả năng bị hư hỏng. Nói chung, vòng quay hàng tồn kho được tính theo công thức Vòng quay = Giá vốn hàng hóa (COGS)/Bình quân giá trị hàng tồn kho.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Tìm Hệ số vòng quay hàng tồn kho

 1. 1
  Chọn khoảng thời gian cụ thể để tính toán. Vòng quay hàng tồn kho luôn được tính trong một kỳ cụ thể — như vậy bạn có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào từ một ngày đến một năm tài chính — thậm chí cả toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ số vòng quay hàng tồn kho không thể mô tả ngay tức thời hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù có thể định nghĩa giá trị của hàng tồn kho của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, nhưng giá vốn hàng hóa không phải là một giá trị tức thời, do đó phải lựa chọn một khoảng thời gian cụ thể để tính toán.
  • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ dùng ví dụ dưới đây để minh họa và tính toán. Giả sử chúng tôi sở hữu công ty bán sỉ cà phê. Trong trường hợp này, khoảng thời gian được chọn là một năm hoạt động của công ty. Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hệ số vòng quay hàng tồn kho trong khoảng thời gian một năm này.
 2. 2
  Tìm giá vốn hàng hóa trong khoảng thời gian được chọn. Sau khi xác định khoảng thời gian, bước đầu tiên cần thực hiện là tìm giá vốn hàng hóa (còn gọi là "COGS") trong khoảng thời gian này. COGS chính là chi phí trực tiếp để tạo ra hàng hoá. Thông thường, chi phí này gồm chi phí sản xuất hàng hoá cộng với bất kỳ chi phí lao động nào liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hoá.[2]
  • COGS không bao gồm chi phí như vận chuyển và chi phí phân phối không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất ra hàng hoá.
  • Trong ví dụ trên, chúng tôi đã có một năm năng suất cà phê khá cao, và đã chi 3 triệu USD cho hạt giống, thuốc trừ sâu và chi phí khác liên quan đến việc trồng cà phê và 2 triệu USD cho chi phí lao động cho trồng hạt giống. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể nói COGS của chúng tôi là 3 triệu USD + 2 triệu USD = 5 triệu USD.
 3. 3
  Chia COGS cho bình quân giá trị hàng tồn kho. Tiếp theo, lấy COGS chia cho bình quân giá trị hàng tồn kho trong giai đoạn thời gian bạn đang phân tích. Giá trị hàng hóa tồn kho bình quân là giá trị tài chính bình quân của tất cả hàng hoá bạn đang giữ trong kho và trên các kệ hàng mà chưa được bán đi trong một khoảng thời gian nhất định. Cách đơn giản nhất để tìm giá trị này là lấy giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ đã chọn cộng với giá trị hàng tồn kho cuối kỳ và chia đôi. Tuy nhiên, việc dùng thêm các điểm dữ liệu bổ sung ở giữa kỳ có thể giúp cho ra kết quả bình quân chính xác hơn. Nếu dùng thêm hơn hai điểm dữ liệu, bạn hãy cộng tất cả giá trị với nhau, sau đó chia cho số điểm dữ liệu để tìm ra mức trung bình.
  • Trong ví dụ của chúng tôi, giả sử vào lúc đầu năm chúng tôi có 0,5 triệu USD giá trị hạt cà phê được lưu trữ như hàng tồn kho. Vào cuối năm, chúng tôi có 0,3 triệu USD hạt. Như vậy giá trị hàng tồn kho bình quân là (0,5 triệu + 0,3 triệu)/2 = 0,4 triệu USD.
  • Tiếp theo, chia COGS cho giá trị hàng tồn kho bình quân để tìm hệ số vòng quay hàng tồn kho. Trong ví dụ của chúng tôi, COGS là 5 triệu USD và giá trị tồn kho bình quân là 0,4 triệu USD, vì vậy doanh thu hàng tồn kho của chúng tôi trong một năm là 5 triệu USD/0,4 triệu USD= 12,5. Hệ số tìm được là một tỷ lệ không bao gồm đơn vị.
 4. 4
  Bạn có thể ước tính nhanh hệ số vòng quay hàng tồn kho bằng công thức Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu/Hàng tồn kho. Nếu không có thời gian để thực hiện theo phương trình chuẩn được mô tả ở trên, công thức này có thể giúp cho bạn tính giá trị gần đúng của hệ số vòng quay hàng tồn kho. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều tránh sử dụng phương pháp này do kết quả thu được có thể không chính xác. Bởi vì doanh thu được tính theo giá đưa ra cho người tiêu dùng nhưng hàng tồn kho được tính theo giá bán sỉ thấp hơn, do đó việc tính theo công thức có thể làm cho hệ số vòng quay hàng tồn kho của bạn cao hơn thực tế. Theo nguyên tắc chung, phương trình này chỉ nên được sử dụng để ước tính nhanh — với tính toán quan trọng hơn, bạn nên dùng phương trình ở phần trên.
  • Cũng ví dụ trên, giả sử chúng tôi đã đạt doanh thu là 6 triệu USD trong năm qua. Để tìm hệ số vòng quay hàng tồn kho với phương trình thay thế ở trên, chúng tôi sẽ chia giá trị doanh thu này cho giá trị tồn kho cuối cùng được liệt kê ở trên là 0,3 USD. Kết quả là 6 triệu USD/$ 0,3 triệu USD = 20. Kết quả tìm được cao hơn đáng kể so với giá trị 12.5 chúng ta tính được bằng phương trình chuẩn.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Tăng độ chính xác trong tính toán

 1. 1
  Dùng nhiều điểm dữ liệu hàng tồn kho khác nhau để được kết quả chính xác hơn. Như đã nêu ở trên, việc tìm giá trị hàng tồn kho bình quân từ giá trị tồn kho đầu và cuối có thể cho bạn giá trị bình quân hàng tồn kho ở mức xấp xỉ, nhưng giá trị này sẽ không tính đến biến động hàng tồn kho trong giai đoạn bạn đã chọn. Việc dùng thêm các điểm dữ liệu bổ sung sẽ giúp giá trị của bạn chính xác hơn.
  • Khi chọn điểm dữ liệu, bạn phải đảm bảo điểm dữ liệu được chia đều trong khoảng thời gian được chọn. Ví dụ: nếu bạn đang tìm giá trị hàng tồn kho bình quân trong một năm, bạn không được dùng mười hai điểm của cùng tháng 1 mà thay vào đó hãy dùng một điểm từ ngày đầu tiên của mỗi tháng.
  • Giả sử rằng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ trong một năm hoạt động kinh doanh của chúng tôi là 20.000 USD và giá trị cuối kỳ là 30.000 USD. Sử dụng phương pháp cơ bản ở trên, chúng tôi sẽ nhận được giá trị trung bình là 25.000 USD. Tuy nhiên, chỉ cần thêm một điểm dữ liệu mới, chúng ta sẽ có một bức tranh khác. Ví dụ: giả sử chúng ta cũng dùng điểm dữ liệu từ ngay giữa năm với giá trị là 40.000 USD. Trong trường hợp này, giá trị hàng tồn kho bình quân của chúng tôi là (20.000 USD + 30.000 USD + 40.000 USD)/3 = 30.000 USD — cao hơn một chút (và đại diện tiêu biểu hơn cho giá trị hàng tồn kho bình quân) so với giá trị trước.
 2. 2
  Sử dụng công thức Thời gian = 365 ngày/hệ số vòng quay hàng tồn kho để tìm thời gian bình quân bán hàng tồn kho của bạn. Bước này sẽ cho bạn biết trung bình bạn phải mất bao lâu để bán toàn bộ kho hàng tồn kho. Trước tiên, hãy tìm hệ số vòng quay hàng tồn kho hàng năm như bình thường. Sau đó, lấy 365 ngày chia cho tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho. Kết quả tìm được sẽ là số ngày bạn phải bán toàn bộ hàng tồn kho của mình.
  • Ví dụ: giả sử chúng tôi có tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là 8.5 cho một năm nhất định. Bằng cách lấy 365 ngày chia cho 8,5, chúng tôi được kết quả là 42.9 ngày. Nói cách khác, trung bình, chúng tôi bán toàn bộ hàng tồn kho trong khoảng 43 ngày một lần.
  • Nếu hệ số vòng quay hàng tồn kho của bạn trong khoảng thời gian không phải một năm, bạn chỉ cần thay thế 365 ngày bằng số ngày trong khoảng thời gian được chọn vào công thức. Ví dụ: nếu bạn có hệ số vòng quay hàng tồn kho là 2.5 cho tháng 9, như vậy thời gian trung bình để bán toàn bộ hàng tồn kho được tính bằng cách 30 ngày/2.5 = 12 ngày.
 3. 3
  Dùng tỉ lệ vòng quay hàng tồn kho như thước đo gần đúng về hiệu quả hoạt động. Thông thường (mặc dù không phải luôn luôn) các doanh nghiệp muốn bán hàng tồn kho một cách nhanh chóng, thay vì chậm chập. Do đó, hệ số vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp có thể được sử dụng để tìm ra manh mối về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, đặc biệt là so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng việc so sánh bối cảnh là rất quan trọng. Doanh thu hàng tồn kho thấp không phải lúc nào cũng xấu và doanh thu hàng tồn kho cao không phải lúc nào cũng tốt.
  • Ví dụ: dòng xe thể thao cao cấp thường không bán được nhanh chóng vì thị trường của sản phẩm này khá nhỏ. Do đó, bạn có thể ước tính tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho của đại lý ôtô nhập khẩu xe thể thao sẽ khá thấp — thậm chí họ có thể không bán hết toàn bộ hàng tồn kho trong một năm. Mặt khác, nếu tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho của cùng đại lý này bất ngờ tăng mạnh, đây có thể là điều rất tốt, nhưng cũng có thể là điều xấu, tùy thuộc vào bối cảnh — ví dụ, điều này có thể biểu hiện sự thiếu hụt sản phẩm, và có thể dẫn đến mất doanh số.[3]
 4. 4
  So sánh hệ số vòng quay hàng tồn kho của bạn với mức bình quân của cả ngành. Một cách hữu ích để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là so sánh tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho với giá trị trung bình của các doanh nghiệp trong cùng ngành. Một số ấn phẩm tài chính (cả bản in và bản trực tuyến) được phát hành đều có xếp hạng hệ số quay vòng hàng tồn kho trung bình theo ngành, bạn có thể xem đây là mức chuẩn để đo lường hiệu quả hoạt động của công ty. Bạn có thể tìm bảng xếp hạng như vậy tại đây. Tuy nhiên, xin nhắc lại, điều quan trọng cần lưu ý là các giá trị này đại diện cho mức bình quân của ngành và trong một số trường hợp, hệ số vòng quay hàng tồn kho thấp hoặc cao hơn đáng kể so với giá trị được thống kê có thể là điều tốt.
  • Một công cụ hữu ích khác để so sánh hệ số vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp với mức trung bình của cả ngành là công cụ tính hệ số vòng quay hàng tồn kho xấp xỉ BDC. Công cụ này cho phép bạn chọn ngành, sau đó tìm tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho giả định bằng cách nhập giá vốn hàng hóa COGS của doanh nghiệp và giá trị hàng tồn kho bình quân và sau đó so sánh nó với giá trị trung bình của ngành bạn đã chọn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Xem số liệu thống kê cụ thể của ngành để xem mức độ quay vòng hàng tồn kho của bạn như thế nào so với đối thủ cạnh tranh và các doanh nghiệp tương tự. Chuyên gia kế toán của công ty khuyên rằng, bạn nên chọn những trường hợp tương tự trong khả năng có thể để thực sự đánh giá việc hệ số vòng quay hàng tồn kho cho thấy mức độ thành công của công ty bạn trong lĩnh vực đó như thế nào.
 • Đảm bảo chi phí bán hàng và giá trị tồn kho trung bình dựa trên cùng một định giá. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp đa quốc gia, bạn phải đảm bảo sử dụng cùng một đơn vị tiền tệ cho hai giá trị này. Vì cả hai con số này sẽ ở dạng tổng giá trị, chúng sẽ có sự tương quan và tạo ra kết quả chính xác.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính chiết khấuTính chiết khấu
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Tính thặng dư tiêu dùngTính thặng dư tiêu dùng
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Khởi nghiệp chăn nuôi gàKhởi nghiệp chăn nuôi gà
Phát tờ rơi sao cho hiệu quảPhát tờ rơi sao cho hiệu quả
Đối phó với Khách hàng Thô lỗĐối phó với Khách hàng Thô lỗ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 11 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 36.040 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 36.040 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo