Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Hàm clrscr() được sử dụng để xóa màn hình bảng điều khiển MS-DOS trên những trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C cũ như Turbo C và Turbo C++. clrscr() không phải là một hàm C tiêu chuẩn, vì thế nếu bạn tiến hành biên dịch chương trình bao gồm hàm clrscr() trên trình biên dịch hiện đại như GCC hoặc Clang, bạn sẽ gặp phải lỗi “function not declared” (hàm không được khai báo) hay “not declared in this scope" (không được khai báo trong phạm vi). Vậy bạn cần làm gì khi muốn xóa bảng điều khiển trên chương trình? wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế hàm clrscr() bằng hàm system() dùng để xóa màn hình trong ngôn ngữ lập trình C.

Các bước

 1. 1
  Thêm tập tin tiêu đề stdlib.h vào mã. Hàm system() dùng để chuyển các lệnh đến thiết bị đầu cuối hoặc bảng điều khiển. Hàm này được khai báo trong tập tin tiêu đề stdlib.h.[1]
  • Hàm clrscr() được định nghĩa trong tập tin tiêu đề conio.h. Chúng ta sẽ xóa hàm clrscr() và thay bằng system(), vì thế bạn có thể xóa tập tin tiêu đề conio.h.
 2. 2
  Thay hàm clrscr() bằng system("cls") trên Windows. Lệnh cls sẽ xóa màn hình bảng điều khiển khi thực thi trên dấu nhắc lệnh Windows. Lệnh cls khi được chuyển thông qua hàm system() sẽ xóa màn hình rất hiệu quả.
 3. 3
  Thay hàm clrscr() bằng system("clear") trên Linux hoặc macOS. Hàm system() sẽ chuyển lệnh clear đến bảng điều khiển. Lệnh Linux (cũng như macOS) dùng để xóa bảng điều khiển là clear, vì thế, hàm system("clear") sẽ xóa cửa sổ bảng điều khiển. [2]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Căn giữa văn bản trên HTMLCăn giữa văn bản trên HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command PromptKhởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt
Tạo ra áo trong RobloxTạo ra áo trong Roblox
Chỉnh kích thước artboard trong Adobe IllustratorChỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Chèn chữ trong Adobe Premiere
Trải nghiệm Bumble Premium miễn phíTrải nghiệm Bumble Premium miễn phí
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chèn ảnh trong InDesignChèn ảnh trong InDesign
Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên PhotoshopLồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.232 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 7.232 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo