Hàm clrscr() được sử dụng để xóa màn hình bảng điều khiển MS-DOS trên những trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C cũ như Turbo C và Turbo C++. clrscr() không phải là một hàm C tiêu chuẩn, vì thế nếu bạn tiến hành biên dịch chương trình bao gồm hàm clrscr() trên trình biên dịch hiện đại như GCC hoặc Clang, bạn sẽ gặp phải lỗi “function not declared” (hàm không được khai báo) hay “not declared in this scope" (không được khai báo trong phạm vi). Vậy bạn cần làm gì khi muốn xóa bảng điều khiển trên chương trình? wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế hàm clrscr() bằng hàm system() dùng để xóa màn hình trong ngôn ngữ lập trình C.

Các bước

 1. 1
  Thêm tập tin tiêu đề stdlib.h vào mã. Hàm system() dùng để chuyển các lệnh đến thiết bị đầu cuối hoặc bảng điều khiển. Hàm này được khai báo trong tập tin tiêu đề stdlib.h.[1]
  • Hàm clrscr() được định nghĩa trong tập tin tiêu đề conio.h. Chúng ta sẽ xóa hàm clrscr() và thay bằng system(), vì thế bạn có thể xóa tập tin tiêu đề conio.h.
 2. 2
  Thay hàm clrscr() bằng system("cls") trên Windows. Lệnh cls sẽ xóa màn hình bảng điều khiển khi thực thi trên dấu nhắc lệnh Windows. Lệnh cls khi được chuyển thông qua hàm system() sẽ xóa màn hình rất hiệu quả.
 3. 3
  Thay hàm clrscr() bằng system("clear") trên Linux hoặc macOS. Hàm system() sẽ chuyển lệnh clear đến bảng điều khiển. Lệnh Linux (cũng như macOS) dùng để xóa bảng điều khiển là clear, vì thế, hàm system("clear") sẽ xóa cửa sổ bảng điều khiển. [2]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Hack GmailHack Gmail
Căn giữa văn bản trên HTMLCăn giữa văn bản trên HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Lật ảnh trên Adobe PhotoshopLật ảnh trên Adobe Photoshop
Chỉnh kích thước artboard trong Adobe IllustratorChỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator
Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command PromptKhởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt
Thêm hiệu ứng trong suốt trong PhotoshopThêm hiệu ứng trong suốt trong Photoshop
Tạo ra áo trong RobloxTạo ra áo trong Roblox
In nhiều trang một mặt trong Adobe ReaderIn nhiều trang một mặt trong Adobe Reader
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên PhotoshopLồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop
Chuyển ảnh sang định dạng JPEGChuyển ảnh sang định dạng JPEG
Khôi phục hình ảnh đã xóaKhôi phục hình ảnh đã xóa
Mở tập tin DLLMở tập tin DLL
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 147 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo