Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nhìn thì có vẻ đau đầu nhưng thật ra, chỉ cần bạn nắm được cách làm và luyện tập đôi chút, bài toán phân số sẽ trở nên thật dễ. Toán phân số sẽ không còn là vấn đề một khi bạn nắm được bản chất của chúng. Hãy bắt đầu với bước 1, từ phép cộng, trừ cơ bản rồi chuyển sang những phép toán phức tạp hơn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Nhân hai phân số

 1. 1
  Ở đây, ta làm việc với hai phân số. Chỉ dẫn này chỉ đúng trong trường hợp bạn cần nhân hai phân số. Nếu có hỗn số, trước tiên, bạn cần chuyển chúng sang dạng phân số không thực sự (phân số có tử lớn hơn mẫu).
 2. 2
  Nhân tử với tử, mẫu với mẫu.
  • Chẳng hạn, để nhân 1/2 với 3/4, ta lấy 1 nhân cho 3 và 2 nhân cho 4. Kết quả thu được là 3/8.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Chia hai phân số

 1. 1
  Ở đây, ta làm việc với hai phân số. Chỉ dẫn này CHỈ đúng nếu mọi hỗn số đều đã được chuyển về dạng phân số không thực sự.
 2. 2
  Đảo ngược phân số thứ hai.
 3. 3
  Đổi dấu chia thành dấu nhân.
  • Chẳng hạn như, 8/15 ÷ 3/4 sẽ được chuyển thành 8/15 x 4/3
 4. 4
  Nhân số trên với số trên, số dưới với số dưới.
  • 8 x 4 bằng 32 và 15 x 3 bằng 45, vậy đáp án cuối cùng là 32/45.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Đổi hỗn số ra phân số không thực sự

 1. 1
  Đổi hỗn số ra phân số không thực sự. Phân số không thực sự là những phân số có tử số lớn hơn mẫu số (Chẳng hạn như 17/5). Khi nhân hay chia, bạn phải chuyển hỗn số về dạng phân số không thực sự trước rồi mới tiến hành tính toán.
  • Ví dụ như hỗn số 3 2/5 (ba và hai phần năm).
 2. 2
  Lấy phần số nguyên (không phân số) nhân với mẫu số.
  • Ở đây, ta sẽ lấy 3 x 5, và thu về 15.
 3. 3
  Cộng kết quả thu được vào tử số.
  • Ở đây, ta cộng 15 + 2 và thu được 17.
 4. 4
  Thay tử số ban đầu bằng giá trị thu được ở trên, ta có phân số không thực sự.
  • Trong ví dụ này, ta được 17/5.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Cộng và trừ phân số

 1. 1
  Tìm mẫu số chung bé nhất (mẫu là số nằm ở bên dưới). Với cả cộng lẫn trừ hai phân số, ta đều bắt đầu bằng bước này: Tìm mẫu số chung nhỏ nhất của cả hai phân số.
  • Chẳng hạn như, với 1/4 và 1/6, mẫu chung nhỏ nhất là 12 (4x3=12, 6x2=12)
 2. 2
  Quy đồng phân số sao cho chúng có mẫu bằng mẫu chung nhỏ nhất. Nhớ rằng khi làm vậy, ta chỉ đang biến đổi chứ không làm thay đổi giá trị của các số. Tựa như với một chiếc bánh, 1/2 hay 2/4 chiếc bánh thì cũng đều như nhau.
  • Tính xem mẫu hiện tại phải nhân với bao nhiêu mới bằng mẫu chung nhỏ nhất. Với 1/4, 4 nhân 3 bằng 12. Với 1/6, 6 nhân 2 bằng 12.
  • Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với số trên. Với 1/4, bạn sẽ nhân 3 cho cả 1 và 4 và thu được 3/12. Còn 1/6 được nhân với 2 và thành 2/12. Lúc này, bài toán trở thành 3/12 + 2/12 hoặc 3/12 - 2/12.
 3. 3
  Cộng hoặc trừ hai tử sổ (số nằm trên) và GIỮ NGUYÊN mẫu số. Ở đây, ta đang muốn tính xem tổng cộng chúng ta có được bao nhiêu phần nào đó. Khi cộng mẫu số, bạn sẽ làm thay đổi bản thân “phần” này.
  • Với 3/12 + 2/12, đáp án cuối cùng sẽ là 5/12. Trong trường hợp 3/12 - 2/12, đó là 1/12.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Kỹ năng cơ bản trong bốn phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) giúp việc tính toán trở nên nhanh và dễ dàng hơn.
 • Để tìm nghịch đảo của một số nguyên, bạn chỉ việc đặt 1 làm tử số và chuyển số đó thành mẫu số. Ví dụ, nghịch đảo của 5 là 1/5.
 • Bạn có thể nhân và chia hỗn số mà không cần phải chuyển chúng thành phân số không thực sự. Nhưng làm vậy cần dùng đến tính phân phối để tính toán một cách phức tạp và căng thẳng. Do đó, tốt hơn bạn nên chuyển sang phân số không thực sự để tính toán.
 • "Đảo ngược phân số" cũng chính là "tìm nghịch đảo". Bạn vẫn chỉ việc hoán đổi vị trí của tử số và mẫu số. Ví dụ 2/4 sẽ trở thành 4/2.
 • Phân số không bao giờ có mẫu bằng không. Mẫu số bằng không không có nghĩa bởi phép chia cho không là trái phép về mặt toán học.

Cảnh báo

 • Đổi hỗn số ra phân số không thực sự trước khi bắt đầu.
 • Kiểm tra với giáo viên của bạn xem liệu bạn có buộc phải chuyển đáp án về dạng hỗn số hay không. Một số giáo viên thích đáp án được thể hiện ở dạng hỗn số, số khác lại thích dùng phân số không thực sự hơn.
  • Chẳng hạn, 3 1/4 thay vì 13/4.
 • Kiểm tra với giáo viên xem liệu bạn có cần phải rút gọn đáp án về phân số tối giản hay không.
  • Ví dụ như 2/5 là phân số tối giản còn 16/40 thì không phải. 16/40 có thể được rút gọn thành 2/5 bởi 16 chia 8 bằng 2 còn 40 chia 8 thì được 5. 8 là ước chung lớn nhất của 16 và 40.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 74 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 18.279 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 18.279 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo