Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách giải nén và mở thư mục GZ, một dạng thư mục nén (ZIP). Bạn có thể thực hiện bằng nhiều chương trình trên Windows, Mac, iPhone và nền tảng Android.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Trên Windows

 1. 1
  Tải và cài đặt 7-Zip. Bỏ qua bước này nếu đã cài đặt 7-Zip trên máy tính. Để cài đặt 7-Zip:
  • Truy cập http://www.7-zip.org/download.html
  • Nhấp chuột vào Download (Tải về) ở phía bên trái tùy chọn exe ở đầu trang.
  • Nhấp đúp chuột vào tập tin cài đặt 7-Zip.
  • Nhấp chuột vào Yes (Đồng ý) khi được yêu cầu.
  • Nhấp chuột vào Install (Cài đặt)
  • Nhấp chuột vào Close (Đóng) khi hoàn tất quá trình cài đặt.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Truy cập vào vị trí thư mục GZ. Nhấp chuột vào thư mục chứa thư mục GZ phía bên trái cửa sổ File Explorer.
  • Bạn có thể phải nhấp chuột qua nhiều thư mục mới tới được thư mục GZ.
 5. 5
  Chọn thư mục GZ bằng cách nhấp chuột vào thư mục.
 6. 6
  Nhấp chuột vào tab Home. Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ File Explorer. Nhấp chuột vào đây, bạn sẽ thấy xuất hiện thanh công cụ dưới tab Home.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Copy path (Sao chép đường dẫn). Tùy chọn này nằm trong mục "Clipboard" (Bộ nhớ tạm) trong thanh công cụ Home.
 8. 8
  Mở 7-Zip. Nhấp chuột vào biểu tượng ứng dụng 7-Zip, nhìn tương tự chữ "7z" đen trắng.
 9. 9
  Nhấp chuột vào thanh địa chỉ 7-Zip. Tùy chọn này nằm ngay đầu cửa sổ 7-Zip, ngau dưới hàng nút (ví dụ, Add (Thêm), Extract (Giải nén), v.v.). Đây là thao tác chọn nội dung thanh địa chỉ.
 10. 10
  Nhập địa chỉ thư mục GZ. Nhấn phím Ctrl+V để dán địa chỉ thư mục GZ vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn phím Enter. Đây là thao tác đưa bạn tới thư mục GZ và xem nội dung của nó.
 11. 11
  Nhấp chuột vào biểu tượng thư mục. Biểu tượng này ở góc ngoài cùng bên trái thanh địa chỉ. Đây là thao tác chọn toàn bộ thư mục GZ, cho phép bạn giải nén toàn bộ nội dung vào một thư mục bình thường.
 12. 12
  Nhấp chuột vào Extract (Giải nén). Biểu tượng - nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ 7-Zip. Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện.
 13. 13
  Chọn vị trí giải nén. Nhấp chuột vào ở phía ngoài cùng bên phải trường "Extract to" (Giải nén tại), chọn đích cuối (ví dụ, Desktop), và nhấp chuột vào OK.
 14. 14
  Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm dưới cùng cửa sổ. Đây là thao tác đóng cửa sổ và tiến hành giải nén nội dung thư mục GZ vào một thư mục khác tại địa điểm được chọn.
  • Sau khi hoàn tất quá trình, bạn có thể nhấp đúp chuột vào thư mục vừa giải nén để xem nội dung thư mục GZ.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Trên Mac

 1. 1
  Tải và cài đặt The Unarchiver. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt The Unarchiver trên Mac. Để tải và cài đặt The Unarchiver:
  • Mở App Store trên Mac.
  • Nhấp chuột vào thanh tìm kiếm ở góc phía trên bên phải cửa sổ.
  • the unarchiver vào trường tìm kiếm và nhấn phím Return.
  • Nhấp chuột vào INSTALL APP (Cài đặt ứng dụng) bên dưới ứng dụng The Unarchiver.
  • Nhập Apple ID và mật khẩu nếu được yêu cầu.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp chuột vào tab Archive Formats (Định dạng lưu trữ). Tab này nằm ngay đầu cửa sổ Unarchiver.
 4. 4
  Tích vào hộp thoại "Gzip File" và "Gzip Tar Archive". Bạn sẽ thấy hộp thoại này ở ngay đầu cửa sổ. Đây là thao tác để đảm bảo The Unarchiver có thể giải nén và mở thư mục GZ.
 5. 5
  Mở Finder. Nhấp chuột vào biểu tượng mặt người màu xanh dương trên khay hệ thống Dock.
 6. 6
  Mở thư mục GZ. Nhấp chuột vào vị trí thư mục GZ ở bên trái cửa sổ Finder. Bạn có thể phải nhấp chuột qua nhiều thư mục mới mở được thư mục GZ.
 7. 7
  Giải nén thư mục GZ. Bạn có thể giải nén thư mục GZ bằng cách nhấp đúp chuột vào thư mục, hoặc nhấp chọn ví trí lưu trữ và chọn Extract ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ sau khi nhấp đúp chuột. Mở thư mục GZ đã được giải nén như các thư mục bình thường.
  • Nếu nhận được thông báo The Unarchiver không thể giải nén vị trí được chọn, nhấp chuột vào biểu tượng trình đơn Apple ở góc phía trên bên trái màn hình, nhấp chuột vào System Preferences (Tùy chỉnh Hệ thống), nhấp chuột vào Security & Privacy (Bảo mật & Riêng tư), nhấp chuột vào tab Privacy, nhấp chuột vào Accessibility (Khả năng truy cập), nhấp vào khóa ở góc dưới cùng bên trái, nhập mật khẩu và chọn +, chọn The Unarchiver trong thư mục Applications (Ứng dụng) và khóa trình đơn.
  • Bạn có thể mở thư mục GZ bằng cách chọn, nhấp chuột vào File (Tập tin) > Open With (Mở với), rồi chọn The Unarchiver trong trình đơn pop-up.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Trên iPhone

 1. 1
  Tải iZip. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt iZip trên iPhone. Để tải iZip:
 2. 2
  Mở vị trí thư mục GZ. Chọn ứng dụng lưu trữ thư mục GZ.
  • Vì hầu hết các ứng dụng email đều không thể mở thư mục GZ, cách tốt nhất là mở thư mục GZ trogn một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive.
 3. 3
  Nhấn vào Share . Vị trí tùy thuộc vào ứng dụng lưu trữ thư mục GZ, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy nó ở một góc màn hình. Nhấn vào đây để mở trình đơn pop-up ở cuối màn hình.
 4. 4
  Kéo sang bên phải và chọn Copy to iZip (Sao chéo tới iZip). Biểu tượng hình thư mục nằm ở góc ngoài cùng bên phải hàng ứng dụng đầu tiên trên trình đơn Share. Đây là thao tác mở iZip.
 5. 5
  Nhấn vào X trong thông báo "Pro". Nút này nằm ở góc trên cùng bên phải cửa sổ. Nếu không thấy cửa sổ yêu cầu nâng cấp iZip Pro, bạn có thể bỏ qua bước này.
 6. 6
  Nhấn vào nút OK khi được yêu cầu. Bạn sẽ thấy thông báo "Would you like to extract all files?" (Bạn có muốn giải nén toàn bộ tập tin). Nhấn vào OK để giải nén thư mục GZ và mở vị trí lưu trữ, cho phép bạn xem và mở các tập tin trong thư mục GZ.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Trên Android

 1. 1
  Tải thư mục GZ về thiết bị Android. Mở ứng dụng lưu trữ thư mục GZ, chọn thư mục và tải về bộ nhớ trong của Android.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã tải thư mục GZ về máy.
 2. 2
  Tải và mở AndroZip. Nếu đã cài đặt AndroZip trên Android, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng để mở ứng dụng. Để tải AndroZip:
 3. 3
  Chọn Continue (tiếp tục). Nút này nằm ở giữa cửa sổ xuất hiện khi bạn mở AndroZip.
 4. 4
  Nhấn vào nút DOWNLOADS (Tải về). Tùy chọn này nằm ở phía bên trái màn hình. Đây là thao tác mở danh sách những tập tin được tải về gần đây, bao gồm thư mục GZ.
  • Bạn có thể phải nhấn vào nút mới thấy tùy chọn này.
 5. 5
  Chạm vào thư mục GZ. Đây là thao tác chọn thư mục, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện.
 6. 6
  Nhấn vào Extract file here (Giải nén tập tin tại đây). Đây là tùy chọn đầu tiên trong cửa sổ pop-up. Đây là thao tác giải nén thư mục GZ ngay lập tức vào mục DOWNLOADS (Tải vêf) của ứng dụng AndroZip. Bạn có thể chọn tập tin bất kỳ đã được giải nén để mở và xem nội dung.
  • Bạn có thể nhấn vào Extract to... (Giải nén tại) để chọn thư mục giải nén khác.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thư mục GZ có các chức năng tương tự với thư mục ZIP.

Cảnh báo

 • Nhiều ứng dụng hỗ trợ giải nén thư mục ZIP nhưng không hỗ trợ giải nén thư mục GZ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Dùng thẻ màu chữ trên HTMLDùng thẻ màu chữ trên HTML
Chép tài liệu từ máy tính sang USBChép tài liệu từ máy tính sang USB
Lưu Google DocLưu Google Doc
Gỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩuGỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩu
Thêm nhiều đích đến trên Google Maps
Thêm tập tin PDF vào Kindle của bạnThêm tập tin PDF vào Kindle của bạn
Chèn phụ đề vào phim/video trên VLCChèn phụ đề vào phim/video trên VLC
Kết nối máy tính với TV thông minh LGKết nối máy tính với TV thông minh LG
Chuyển dữ liệu từ USB vào máy tínhChuyển dữ liệu từ USB vào máy tính
Dùng TV làm màn hình máy tínhDùng TV làm màn hình máy tính
Nhập biểu tượng EuroNhập biểu tượng Euro
Tự Tạo PodcastTự Tạo Podcast
Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGASử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGA
Chuyển định dạng JPG sang VectorChuyển định dạng JPG sang Vector
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 6.678 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 6.678 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo