Cách để Giải nén file tar trong Linux

Giải nén các file (tập tin) TAR dù có được nén bằng Gzip hay không.

Các bước

 1. 1
  Mở Terminal (giao diện dòng lệnh).
 2. 2
  tar.
 3. 3
  Gõ một dấu cách.
 4. 4
  -x.
 5. 5
  Nếu tập tin tar được nén bằng gzip (có đuôi mở rộng là .tar.gz hoặc .tgz), gõ z.
 6. 6
  f.
 7. 7
  Gõ một dấu cách.
 8. 8
  Gõ tên của tập tin mà bạn muốn giải nén.
 9. 9
  Gõ Enter.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đối với lệnh verbose output (cần tra cứu), thêm v vào danh sách tùy chọn.

Cảnh báo

 • Việc giải nén có thể ghi đè (overwrite) tập tin tại một số nơi nếu bao gồm một tập tin có cùng tên.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 971 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo