Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Giải mã một dãy số nhị phân gồm 1 với 0 là một việc khá nản chí. Tuy nhiên, với một chút lô-gic thì bạn có thể giải mã được số nhị phân. Con người đã thích nghi với hệ thập phân (hệ thống mười số cơ bản) đơn giản vì chúng ta có mười ngón tay. Còn máy tính chỉ có hai "ngón tay" là 1 và 0 (có, không hay đúng, sai). Chính vì vậy, hệ nhị phân (hệ thống hai số cơ bản) đã được hình thành.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Bằng số mũ

 1. 1
  Tìm số nhị phân mà bạn muốn chuyển đổi. Ta có ví dụ sau: 101010.
 2. 2
  Nhân mỗi ký tự nhị phân với 2 mũ 'x', trong đó 'x' là số hàng của ký tự nhị phân tương ứng.[2] Ghi nhớ: hệ nhị phân được phân tích từ phải sang trái.[3] Tính từ hàng ngoài cùng bên phải là 0.[4]
 3. 3
  Cộng tất cả kết quả lại với nhau. Thực hiện từ phải sang trái.
  • 0 × 20 = 0
  • 1 × 21 = 2
  • 0 × 22 = 0
  • 1 × 23 = 8
  • 0 × 24 = 0
  • 1 × 25 = 32
  • Tổng cộng = 42
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Cách viết khác của số mũ

 1. 1
  Chọn một số nhị phân. Ở đây ta có 101. Phương pháp này tương tự như trên, chỉ khác một chút về cách viết, thậm chí có phần dễ hiểu hơn.
  • 101= (1X2) mũ 2 + (0X2) mũ 1 + (1X2) mũ 0
  • 101= (2X2) + (0X0) + (1)
  • 101= 4 + 0 + 1
  • 101= 5
   • '0' không phải là một số, nó đại diện cho giá trị cần được chú ý.
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Giá trị khoảng cách

 1. 1
  Tìm số nhị phân. Ta có ví dụ 00101010.
 2. 2
  Giải mã từ phải sang trái. Với mỗi khoảng cách, giá trị sẽ được nhân đôi. Ký tự đầu tiên từ bên phải có giá trị là 1, ký tự thứ hai là 2, tiếp theo là 4, vân vân.[5]
 3. 3
  Cộng tất cả giá trị của số 1. Những số 0 cũng có giá trị tương quan nhưng sẽ không được cộng.
  • Vậy, trong ví dụ này 2 + 8 + 32 = 42.
   • Sau khi nhân đôi, ta có một giá trị 'sai' ở 1, 'đúng' ở 2, 'sai' ở 4, 'đúng' ở 8, 'sai' ở 16, 'đúng' ở 32, 'sai' ở 64 và 'sai' ở 128. Hãy cộng các giá trị "đúng" và bỏ qua những giá trị "sai" cho đến ký tự cuối cùng.
 4. 4
  Giải mã giá trị thành chữ cái hoặc dấu câu. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân hoặc ngược lại.
  • Trong các dấu câu, số 42 chính là dấu hoa thị (*). Bạn có thể xem bảng giải mã ở đây.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Số đếm nhị phân cũng như các số thông thường khác. Ký tự số ngoài cùng bên phải tăng thêm 1 cho đến khi không còn tăng được nữa (trong trường hợp này là từ 0 đến 1), ký tự số tiếp theo bên trái cũng tăng thêm 1 và bắt đầu lại từ 0.
 • Các số mà chúng ta tính toán ngày nay đều có ký hiệu vị trí. Giả sử bạn đang làm việc với một số nguyên thì ký tự số ngoài cùng bên phải là hàng đơn vị, ký tự số tiếp theo là hàng chục, rồi đến hàng trăm, vân vân. Ký hiệu vị trí của số nhị phân sẽ được tính từ hàng thứ nhất, hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy, tám, vân vân.[6]

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 47 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 64.541 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 64.541 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo