Đây là bài viết hướng dẫn bạn tìm kiếm tập tin trên máy tính Windows theo nội dung thay vì tên. Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này theo từng trường hợp bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm của thư mục, hoặc bạn có thể bật chế độ tìm kiếm nội dung cho mọi lượt tìm kiếm.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng thanh tìm kiếm của thư mục

 1. 1
  Mở thư mục mà bạn muốn tìm kiếm. Để tìm kiếm tập tin trong thư mục nào đó theo nội dung, trước tiên bạn cần mở thư mục đó.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm tập tin trong thư mục "Documents", hãy mở thư mục ‘’Documents’’.
 2. 2
  Nhấp vào thanh tìm kiếm. Đây là thanh hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ thư mục.
 3. 3
  Nhập lệnh tìm kiếm theo nội dung. Hãy nhập content: vào thanh tìm kiếm. Bất kỳ nội dung nào bạn nhập sau lệnh này sẽ trở thành từ khóa tìm kiếm.
 4. 4
  Nhập nội dung cần tìm. Ngay sau lệnh "content:", bạn sẽ nhập từ hoặc câu cần dùng để tìm kiếm nội dung của tập tin trong thư mục.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm tập tin có câu "An elephant never forgets" trong phần nội dung, hãy nhập content:an elephant never forgets vào thanh tìm kiếm.
 5. 5
  Xem kết quả. Mỗi tập tin trong kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê theo nội dung; điều đó có nghĩa là bạn sẽ thấy tập tin cần tìm ở gần phía trên cửa sổ nếu từ hoặc câu đã được nhập chính xác.
  • Bạn có thể thu hẹp kết quả tìm kiếm bằng cách nhập câu dài hơn hoặc đặc biệt hơn trong tập tin mà bạn cần tìm.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Bật tìm kiếm nội dung cho mọi tập tin

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Hãy nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình. Trình đơn Start sẽ hiển thị ngay.
 2. 2
  Nhập change search options for files and folders (thay đổi lựa chọn tìm kiếm tập tin và thư mục) vào Start. Thanh tìm kiếm hiển thị ở bên dưới cửa sổ Start. Thao tác này sẽ tìm lựa chọn mà bạn cần thay đổi để có thể tìm kiếm tập tin trên máy tính theo nội dung.
 3. 3
  Nhấp vào Change search options for files and folders. Lựa chọn này ở gần phía trên cửa sổ Start.
  • Có thể bạn sẽ thấy lựa chọn Files and folders (Tập tin và thư mục) tại đây. Nếu vậy, hãy nhấp vào lựa chọn này.
 4. 4
  Đánh dấu vào ô "Always search file names and contents" (Luôn tìm kiếm tập tin theo tên và nội dung). Đây là lựa chọn trong phần "When searching non-indexed locations" (Khi tìm kiếm vị trí không được liệt kê) của cửa sổ.
  • Nếu ô này đã được đánh dấu, tính năng tìm kiếm tập tin theo nội dung của Windows đã được bật.
  • Trước tiên bạn cần nhấp vào thẻ Search (Tìm kiếm) ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Apply (Áp dụng), rồi nhấp vào OK. Cả hai lựa chọn đều ở cuối cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu thiết lập của bạn và đóng cửa sổ; từ bây giờ, Windows sẽ tìm kiếm tập tin theo tên và nội dung.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Bật tìm kiếm nội dung cho một số tập tin cụ thể

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowswindows7_start.png
  .
  Hãy nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 2. 2
  Nhập change how windows searches (thay đổi cách tìm kiếm của Windows). Nội dung này cần được nhập vào thanh tìm kiếm ở bên dưới cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp vào Change how Windows searches. Đây là lựa chọn ở gần phía trên cửa sổ Start. Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Indexing Options (Lựa chọn liệt kê).
 4. 4
  Nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở bên dưới cửa sổ. Một cửa sổ khác sẽ hiển thị trên màn hình.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ File Types (Loại tập tin). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần phía trên cửa sổ.
 6. 6
  Chọn loại tập tin mà bạn thích. Hãy kéo xem danh sách các loại tập tin ở gần phía trên cửa sổ đến khi bạn tìm được loại cần dùng, rồi nhấp vào tên của loại tập tin đó để chọn.
 7. 7
  Đánh dấu vào ô "Index Properties and File Contents" (Thuộc tính liệt kê và nội dung tập tin). Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề "How should this file be indexed?" (Tập tin này nên được liệt kê theo cách nào?) ở gần bên dưới cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu các thay đổi và đóng cửa sổ. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm loại tập tin đã chọn theo tên và nội dung.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Sau khi cập nhật các lựa chọn liệt kê, bạn sẽ phải chờ một lúc trước khi kết quả tìm kiếm hiển thị theo mong đợi, vì Windows phải sắp xếp lại phần liệt kê theo nội dung của tập tin mới. Việc khởi động lại máy tính sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ.
 • Có thể bạn cũng cần thêm thư mục khác vào danh sách vị trí được liệt kê từ cửa sổ Indexing Options.

Cảnh báo

 • Việc bật tìm kiếm tập tin theo nội dung sẽ làm máy tính chậm đi đáng kể. Nguyên nhân là vì bây giờ máy tính phải tìm kiếm trong từng tập tin thay vì chỉ quét tên của tập tin.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Thiết lập 2 màn hình Win 10

Cách để

Sử dụng Microsoft Paint trong Windows

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 21 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 25.352 lần.
Trang này đã được đọc 25.352 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo