Bạn đang tìm một tài liệu mà mình không nhớ tên nhưng chỉ nhớ nội dung bên trong nó? Windows 7 không phải lúc nào cũng tự động tìm kiếm nội dung tập tin, đặc biệt là đối với những tập tin mơ hồ. Điều này có nghĩa là nếu bạn gõ một từ khóa, hệ thống sẽ chỉ tìm theo tiêu đề file chứ không tìm kiếm nội dung bên trong mỗi tài liệu. Để bật cả chế độ tìm kiếm theo nội dung (phù hợp đối với những loại tệp thông dụng) hay tìm kiếm theo nội dung với file cụ thể (phù hợp với những loại tệp không thông dụng), hãy thực hiện những hướng dẫn dưới đây.

Phương pháp 1 của 2:
Bật tìm kiếm nội dung trên diện rộng

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào nút Start và chọn Open Windows Explorer (Mở Cửa sổ Duyệt tệp).
 2. 2
  Nhấn phím Alt. Thao tác này sẽ bật một thanh công cụ ở gần đầu cửa sổ Windows Explorer.
 3. 3
  Đi đến Tools (Công cụ) > Folder Options (Tùy chọn Thư mục).
 4. 4
  Trong thẻ Search (Tìm kiếm), nhấp vào Always search file names and content (Luôn tìm tên và nội dung tập tin). Chờ vài phút để tiến trình này hoàn tất.
 5. 5
  Nhấp vào OK.
 6. 6
  Khởi chạy kiểm tra thử. Đi đến Start, nhập từ khóa vào ô Search Programs and Files (Tìm kiếm Chương trình và Tập tin). Các kết quả lúc này sẽ chứa cả từ khóa bên trong nội dung, nhiều hơn so với việc chỉ tìm theo tiêu đề.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Bật tìm kiếm nội dung đối với loại tệp cụ thể

 1. 1
  Đi đến Start, tìm ô Search Programs and Files.
 2. 2
  Gõ từ "search" sau đó chọn kết quả Change How Windows Searches (Thay đổi Cách Windows Tìm kiếm).
 3. 3
  Nhấp vào nút Advanced (Nâng cao) ngay bên dưới danh sách Indexed these locations (Những vị trí được lập chỉ mục).
 4. 4
  Đi đến thẻ File Types (Loại Tệp).
 5. 5
  Chọn phần mở rộng mong muốn rồi nhấp vào Index Properties and File Contents (Lập danh sách Thuộc tính và Nội dung Tập tin) để bật tìm kiếm nội dung. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm kiếm nội dung file Excel, cuộn xuống tìm đuôi .xlsx.
  • Nếu phần mở rộng không được liệt kê, nhập đuôi tập tin mà bạn mong muốn, chẳng hạn như ".php" vào ô đầu vào nằm dưới cùng, sau đó, nhấp vào Add (Thêm).
 6. 6
  Nhấp OK.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn vẫn không thể bật tìm kiếm nội dung, hãy thử:
 1. Mở Windows Explorer
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn tìm kiếm, ví dụ như My Documents
 3. Nhấp vào: Properties
 4. Trong thẻ General (Chung), chọn: Advanced
 5. Trong hộp thoại Advanced Attributes (Thuộc tính Nâng cao), chọn:

  [x] Allow files in this folder to have contents indexed in addition to file properties (Cho phép tệp trong thư mục này có nội dung được lập chỉ mục ngoài thuộc tính tệp)
 6. Nhấp vào: OK
 7. Nhấp vào: OK
 • Bạn cũng có thể thêm thư mục bổ sung vào danh sách các vị trí được chỉ mục.
 • Sau khi bạn cập nhật các tùy chọn chỉ mục của mình, Windows phải hệ thống lại những danh mục của nó với nội dụng của các file mới, bạn sẽ phải chờ một lúc trước khi kết quả xuất hiện như mong đợi.
 • Trang Indexing Options (Tùy chọn Chỉ mục) sẽ hiển thị trạng thái thời gian của quá trình lập chỉ mục.
 • Bạn cũng có thể truy cập vào Indexing Options bằng cách nhấp vào nút Start, chọn Control Panel (Bảng Điều khiển), sau đó, chọn Indexing Options. Nếu không tìm thấy Indexing Options, nhập "indexing" vào ô tìm kiếm của Control Panel.

Phương pháp cuối cùng: Đảm bảo rằng dịch vụ lập chỉ mục đang làm việc. Nhấp chuột phải vào My Computer và chọn Manage (Quản lý). Mở rộng danh sách "Services and Applications" (Dịch vụ và Ứng dụng). Nhấp vào Services (Dịch vụ). Nhìn xuống danh sách để tìm một dịch vụ tên là "Windows Search" (Tìm kiếm của Window). Nhấp chuột phải vào dịch vụ đó, chọn "Properties" (Thuộc tính). Trên màn hình sẽ xác lập "startup type:" (kiểu khởi động:) là “automatic” (tự động). Sau đó, bạn nhấp vào Start để bắt đầu dịch vụ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Đổi ảnh nền trên MS Paint (phông xanh)

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows

Cách để

Thay đổi Chương trình Khởi động trên Windows 7

Cách để

Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 21 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 21.553 lần.
Trang này đã được đọc 21.553 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo