Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách ghi các nội dung như bài hát, tập tin hoặc phần mềm vào đĩa CD trắng. Bạn có thể thực hiện việc này trên máy tính Windows và Mac có ổ đĩa DVD.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Ghi đĩa CD dữ liệu trên Windows

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm hiểu việc ghi đĩa CD dữ liệu. Nếu chỉ muốn lưu tập tin và thư mục trên đĩa CD, bạn có thể ghi tập tin/thư mục cần thiết vào đĩa CD. Đĩa CD dữ liệu không thể mở bằng thiết bị phát âm thanh, nhưng có thể mở và xem được như các hình thức lưu trữ khác (chẳng hạn như USB).
 2. 2
  Cho đĩa CD trắng vào ổ đĩa của máy tính. Bạn cần đảm bảo đĩa CD chưa có dữ liệu trước khi thực hiện việc này.
  • Nếu CD đã được sử dụng, trước tiên bạn cần xóa dữ liệu trong đĩa..
  • Ổ đĩa phải là loại dành cho DVD. Bạn có thể xác định việc này bằng cách xem biểu tượng "DVD" trên hoặc gần khay đĩa.
 3. 3
 4. 4
  Chọn thư mục lưu tập tin. Nhấp vào thư mục chứa tập tin mà bạn muốn ghi. Bạn sẽ tìm thấy thư mục ở bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Chọn tập tin để ghi. Nhấp và kéo con trỏ chuột trên một nhóm tập tin để chọn tất cả, hoặc bạn giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào từng tập tin để chọn nhiều tập tin riêng lẻ.
  • Nếu chỉ muốn ghi một tập tin (chẳng hạn như ISO), bạn chỉ cần nhấp chọn tập tin đó.
  • Hầu hết đĩa CD chỉ có thể lưu được các tập tin với dung lượng khoảng 700MB.
 6. 6
  Nhấp vào thẻ Share (Chia sẻ) ở phía trên góc trái cửa sổ. Bạn sẽ thấy một thanh công cụ hiển thị ở gần phía trên cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào Burn to disc (Ghi đĩa) trong phần "Send" (Gửi) của thanh công cụ. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.
 8. 8
  Nhấp vào Burn (Ghi) ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ bắt đầu việc ghi tập tin vào đĩa CD.
  • Thời gian hoàn tất việc ghi đĩa sẽ tùy thuộc vào kích cỡ và số lượng tập tin mà bạn muốn ghi.
 9. 9
  Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở bên dưới màn hình khi được yêu cầu. Bây giờ bạn có thể nhả đĩa CD đã ghi từ máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Ghi đĩa CD dữ liệu trên Mac

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm hiểu việc ghi đĩa CD dữ liệu. Nếu chỉ muốn lưu tập tin và thư mục trên đĩa CD, bạn có thể ghi tập tin/thư mục cần thiết vào đĩa CD. Đĩa CD dữ liệu không thể mở bằng thiết bị phát âm thanh, nhưng có thể mở và xem được như các hình thức lưu trữ khác (chẳng hạn như USB).
 2. 2
  Cho đĩa CD trắng vào ổ đĩa của máy tính. Vì hầu hết máy Mac không tích hợp sẵn khay đĩa CD, bạn cần dùng ổ đĩa CD ngoài để thực hiện việc này.
  • Bạn có thể mua ổ đĩa ngoài từ Apple với giá chưa đến 90 đô la Mỹ (khoảng 2 triệu đồng).
 3. 3
 4. 4
  Mở Disk Utility.disk utility vào thanh tìm kiếm đang hiển thị, sau đó nhấp đúp vào kết quả Disk Utility.
 5. 5
  Nhấp vào Burn (Ghi) với biểu tượng phóng xạ ở phía trên cửa sổ. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị cửa sổ Finder.
 6. 6
  Chọn nơi lưu tập tin. Nhấp vào thư mục chứa tập tin mà bạn muốn ghi. Bạn sẽ thấy danh sách các thư mục ở bên trái cửa sổ.
 7. 7
  Chọn tập tin để ghi. Nhấp và kéo con trỏ chuột trên một nhóm tập tin để chọn tất cả, hoặc giữ phím Command trong khi nhấp vào từng tập tin để chọn nhiều tập tin riêng lẻ.
  • Nếu chỉ muốn ghi một tập tin (chẳng hạn như ISO), bạn chỉ cần nhấp chọn tập tin đó.
 8. 8
  Nhấp vào Burn ở bên dưới góc phải cửa sổ để đóng cửa sổ Finder.
 9. 9
  Nhấp vào Burn trong cửa sổ đang hiển thị ở gần phía trên cửa sổ Disk Utility. Thao tác này sẽ bắt đầu quy trình ghi đĩa.
  • Hãy kiên nhẫn vì quá trình này mất một lúc để hoàn tất.
 10. 10
  Nhấp vào OK ở bên dưới góc phải cửa sổ khi được yêu cầu. Đây là dấu hiệu cho biết quá trình ghi đĩa đã hoàn tất.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Ghi đĩa CD nhạc trên Windows

Tải về bản PDF
 1. 1
  Cho đĩa CD vào ổ đĩa của máy tính. Đảm bảo CD không có dữ liệu trước khi thực hiện việc này.
  • Nếu CD đã được sử dụng, trước tiên bạn cần xóa dữ liệu trên đĩa.
  • Ổ đĩa phải là loại dành cho DVD. Bạn có thể xác định bằng cách xem biểu tượng "DVD" trên hoặc gần khay đĩa.
 2. 2
 3. 3
  Mở Windows Media Player.windows media player, sau đó nhấp vào Windows Media Player ở phía trên kết quả tìm kiếm.
  • Nếu bạn không thấy Windows Media Player trong kết quả tìm kiếm thì nghĩa là phần mềm này chưa được cài đặt trên máy tính của bạn.
  • Nếu máy tính chưa được cài Windows Media Player, bạn cần dùng iTunes. Hãy tải và cài đặt iTunes trên máy tính, sau đó chuyển sang xem hướng dẫn trong phương pháp tiếp theo.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Library (Thư viện) ở phía trên góc trái cửa sổ Windows Media Player.
  • Bỏ qua bước này và bước tiếp theo nếu Windows Media Player đã hiển thị thư viện âm nhạc.
 5. 5
  Truy cập thư viện âm nhạc. Nhấp đúp vào Music (Âm nhạc) để mở trang hạng mục, sau đó nhấp đúp vào All music (Tất cả bài hát) để mở danh sách tập tin nhạc trong máy tính của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào thẻ Burn (Ghi) ở phía trên góc phải cửa sổ Windows Media Player.
 7. 7
  Chọn nhạc để ghi. Giữ phím Ctrl trong khi nhấp vào từng bài hát mà bạn muốn thêm vào đĩa CD.
  • Thông thường bạn có thể ghi nhạc vào đĩa CD với thời lượng khoảng 70 - 80 phút.
 8. 8
  Thêm nhạc vào thẻ "Burn". Nhấp và kéo các bài hát đã chọn vào thẻ "Burn" trong khung ở bên phải cửa sổ rồi thả chuột. Bạn sẽ thấy tất cả bài hát đã chọn trong thẻ "Burn".
 9. 9
  Nhấp vào "Options" với biểu tượng khung trắng có dấu chọn màu xanh lá ở gần phía trên thẻ "Burn" để mở danh sách lựa chọn.
 10. 10
  Nhấp vào Audio CD ở giữa danh sách lựa chọn.
 11. 11
  Nhấp vào Start burn (Bắt đầu ghi) ở phía trên khung "Burn". Như vậy, các bài hát sẽ bắt đầu được ghi vào đĩa CD.
 12. 12
  Chờ đến khi hoàn tất việc ghi đĩa CD. Đĩa CD sẽ tự động nhả khi quá trình ghi hoàn tất. Sau khi hoàn tất việc ghi đĩa, bạn có thể nghe nhạc trên bất kỳ đầu đĩa CD nào (chẳng hạn như đầu đĩa trên xe ô tô).
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Ghi đĩa CD nhạc trên máy Mac

Tải về bản PDF
 1. 1
  Cho đĩa CD vào ổ đĩa của máy tính. Vì hầu hết máy Mac không tích hợp sẵn khay đĩa CD, bạn cần dùng ổ đĩa CD ngoài để thực hiện việc này.
  • Bạn có thể mua ổ đĩa ngoài từ Apple với giá chưa đến 90 đô la Mỹ (khoảng 2 triệu đồng).
 2. 2
  Mở iTunes. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng iTunes với biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.
 3. 3
  Chọn bài hát để ghi đĩa. Giữ phím Command (hoặc Ctrl nếu bạn dùng Windows) trong khi nhấp vào từng bài hát mà bạn muốn thêm vào đĩa CD.
  • Hầu hết đĩa CD đều cho phép bạn ghi nhạc với thường lượng khoảng 70 - 80 phút.
  • Bạn có thể phải nhấp vào thẻ Songs (Bài hát) để xem danh sách bài hát trong iTunes trước khi chọn.
 4. 4
  Nhấp vào File ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 5. 5
  Chọn New (Mới) trong danh sách lựa chọn File để mở một trình đơn khác.
 6. 6
  Nhấp vào Playlist from Selection trong danh sách lựa chọn để tạo danh sách phát mới với các bài hát đã chọn.
  • Nếu muốn đặt tên cho danh sách đó, bạn hãy gõ tên và ấn Return trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấp vào File ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Nhấp vào Burn Playlist to Disc (Ghi danh sách phát vào đĩa) trong danh sách lựa chọn File để mở một cửa sổ mới.
 9. 9
  Đánh dấu vào ô "Audio CD" ở phía trên cửa sổ vừa hiển thị.
 10. 10
  Nhấp vào Burn (Ghi) ở bên dưới cửa sổ để bắt đầu ghi các bài hát vào đĩa CD.
 11. 11
  Chờ đến khi hoàn tất việc ghi đĩa CD. Đĩa CD sẽ tự động nhả khi quá trình ghi hoàn tất. Sau khi hoàn tất việc ghi đĩa, bạn có thể nghe nhạc trên bất kỳ đầu đĩa CD nào (chẳng hạn như đầu đĩa trên xe ô tô).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Luôn dùng đĩa mới với chất lượng cao để ghi tập tin.
 • Bạn có thể ghi đĩa CD bằng nhiều chương trình, bao gồm iTunes.
 • "Việc ghi" tập tin dữ liệu vào đĩa CD cơ bản là giống như việc sao chép tập tin và dán chúng vào đĩa CD, nhưng việc tạo đĩa CD nhạc sẽ cần thêm phần mềm khác.[1]

Cảnh báo

 • Việc tải, ghi và/hoặc phát tán nội dung sao chép lậu là phạm pháp.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Hack Máy tínhHack Máy tính
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Sao chép và dánSao chép và dán
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Gỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớGỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.541 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 7.541 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo