Tải về bản PDF Tải về bản PDF

NVIDIA phát triển các trình điều khiển (driver) phần mềm dành cho PC Windows để máy tính điều khiển card màn hình và bộ xử lý đồ họa (GPU). Trong trường hợp nếu muốn cài đặt GPU từ nhà sản xuất khác hay đơn thuần là gỡ cài đặt NVIDIA trên máy tính, bạn có thể tiến hành trong Control Panel. Chúng ta cũng có thể xóa các thư mục NVIDIA ẩn theo cách thủ công, đồng thời xóa toàn bộ thư mục NVIDIA khỏi Registry.

Phần 1
Phần 1 của 3:
Xóa thư mục NVIDIA

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào thẻ View (Chế độ xem) nằm trong thanh trình đơn đầu màn hình.
 3. 3
  Tích vào ô cạnh mục "Hidden Items" (Mục bị ẩn). Tất cả tập tin và thư mục được ẩn theo mặc định trên máy tính sẽ hiện ra, trong đó bao gồm những thư mục chứa khóa đăng ký.
 4. 4
  Nhấp vào This PC. Tùy chọn này nằm trong thanh trình đơn bên trái, cạnh biểu tượng màn hình máy tính. Tất cả ổ đĩa kết nối với máy tính sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào ổ đĩa mà Windows được cài. Đây là ổ cứng có biểu tượng Windows phía trên (thường là ổ đĩa C:). Ổ đĩa này có thể được gán nhãn là "OS (C:)", "Local Disk (C:)", "System (C:)" hoặc tên máy tính của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào thư mục NVIDIA và nhấn Delete. Nếu bạn thấy thư mục NVIDIA nằm trong thư mục gốc, hãy nhấp vào đó và nhấn phím Delete để xóa thư mục.
 7. 7
  Mở thư mục mờ màu xám có nhãn “ProgramData”. Đây là một trong các thư mục ẩn bên trong thư mục gốc.
 8. 8
  Xóa tất cả thư mục NVIDIA. Tìm thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation bên trong thư mục ProgramData và nhấp vào để chọn. Sau đó, bạn hãy nhấn phím Delete.
 9. 9
  Nhấp vào mũi tên trở lại để về ổ đĩa cài Windows (C:). Nhấp vào mũi tên trở lại ở đầu cửa sổ Windows Explorer để điều hướng về ổ đĩa cài đặt Windows.
 10. 10
  Mở thư mục “Program Files" nằm trong ổ đĩa (C:).
 11. 11
  Xóa hết các thư mục NVIDIA hiện có. Nhấp vào bất cứ thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation nằm trong Program Files và nhấn phím "Delete". Sau đó, hãy trở lại với ổ đĩa cài đặt Windows.
 12. 12
  Mở thư mục “Program Files (x86)". Nếu máy tính sử dụng phiên bản Windows 64-bit thì sẽ có thư mục "Program Files (x86)" trong ổ đĩa cài đặt Windows (C:). Hãy nhấp vào thư mục này để mở.
 13. 13
  Xóa hết các thư mục NVIDIA hiện có. Nhấp vào bất cứ thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation nằm trong Program Files (x86) và nhấn phím Delete. Sau đó, hãy trở lại với ổ đĩa cài đặt Windows.
 14. 14
  Mở thư mục “Users” và nhấp vào thư mục tên người dùng Windows. Thư mục "Users" nằm trong ổ đĩa cài đặt Windows, trong đó bao gồm thư mục dành cho mỗi người dùng Windows trên máy tính. Hãy nhấp vào thư mục có tên người dùng của bạn.
 15. 15
  Mở thư mục “AppData” nằm trong thư mục Users.
 16. 16
  Mở thư mục "Local" bên trong thư mục AppData.
 17. 17
  Xóa hết thư mục NVIDIA. Nhấp vào tất cả thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation và nhấn phím Delete.
 18. 18
  Nhấp vào mũi tên trở lại ở đầu cửa sổ Windows Explorer. Bạn sẽ trở lại với thư mục AppData.
 19. 19
  Mở thư mục “Roaming” nằm trong thư mục AppData.
 20. 20
  Xóa hết thư mục NVIDIA. Nhấp vào tất cả thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation rồi nhấn phím Delete để xóa.
  Quảng cáo

Phần 2
Phần 2 của 3:
Gỡ cài đặt driver NVIDIA

 1. 1
  Mở Control Panel và nhấp vào Uninstall a program (Gỡ cài đặt chương trình). Tùy chọn này nằm bên dưới mục "Programs" (Chương trình) trong Control Panel. Danh sách đầy đủ của toàn bộ chương trình và ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính sẽ hiện ra trên màn hình.
  • Trên Windows 8, bạn cần nhấp phải vào trình đơn Start và chọn Programs and Features (Tính năng và chương trình).[1]
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấp vào NVIDIA graphics driver. Toàn bộ chương trình sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái trên trang Programs and Features. Trong đó, "NVIDIA graphics driver" là thành phần chính.
 3. 3
  Nhấp vào Uninstall/Change (Gỡ cài đặt/thay đổi). Tùy chọn này nằm trong thẻ thứ hai ở đầu danh sách phần mềm. Chương trình gỡ cài đặt NVIDIA sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Thành phần NVIDIA sẽ bị gỡ cài đặt.
  • Có thể màn hình máy tính sẽ chuyển sang màu đen vài lần trong quá trình gỡ cài đặt. Hiện tượng này là bình thường và bạn không cần phải lo lắng.
 5. 5
  Nhấp vào Restart Now (Khởi động lại ngay bây giờ). Sau khi gỡ cài đặt driver đồ họa xong, máy tính cần được khởi động lại. Hãy tiến hành khởi động lại máy tính.[2]
 6. 6
  Mở Control Panel theo các bước sau:
  • Nhấp vào trình đơn Windows Start ở góc dưới bên trái.
  • Nhập Control Panel.
  • Nhấp vào Control Panel từ trong danh sách kết quả hiện ra.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn Uninstall a program nằm bên dưới mục "Programs" trong Control Panel. Danh sách Programs and Features sẽ mở ra.
 8. 8
  Gỡ cài đặt tất cả thành phần NVIDIA còn lại. Một vài thành phần NVIDIA bổ sung vẫn còn sót lại, trong đó bao gồm: "NVIDIA GeForce Experience", "NVIDIA PhysX System Software", "NVIDIA 3D Vision Controller", vân vân. Hãy nhấp vào một trong những thành phần này và chọn Uninstall/Change. Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để gỡ cài đặt thành phần. Lặp lại thao tác với từng thành phần NVIDIA trong danh sách Programs and Features.
  • Nếu được nhắc khởi động lại máy tính, bạn cứ thực hiện để hoàn tất quá trình.
  Quảng cáo

Phần 3
Phần 3 của 3:
Xóa khóa đăng ký NVIDIA (chỉ dành cho người dùng nâng cao)

 1. 1
 2. 2
  Nhập regedit. Registry Editor sẽ hiện ra đầu trình đơn Windows Start.
  • LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu các mục trong Registry bị xóa thì hệ điều hành có thể bị hư hỏng vĩnh viễn. Hãy tiến hành thận trọng!
 3. 3
  Nhấp vào regedit. Cửa sổ Registry Editor sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào mũi tên bên trái thư mục "HKEY_CURRENT_USER" trong thanh bên trái. Toàn bộ thư mục con của thư mục "HKEY_CURRENT_USER" sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào mũi tên cạnh thư mục "Software". Thư mục Software được liệt kê bên dưới thư mục "HKEY_CURRENT_USER" trong thanh bên trái.
 6. 6
  Xóa mọi thư mục “NVIDIA”. Tìm các thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation trong thanh bên trái. Sau đó, bạn nhấp vào chúng rồi nhấn phím Delete.
 7. 7
  Nhấp vào mũi tên bên trái thư mục “HKEY_USERS”. Thư mục này chứa một số thư mục đăng ký bổ sung như “.DEFAULT” và những thư mục khác với tiêu đề số.
 8. 8
  Nhấp vào mũi tên bên trái thư mục DEFAULT. Đây là thư mục đầu tiên nằm bên dưới thư mục “HKEY_USERS" trong thanh bên trái..
 9. 9
  Nhấp vào mũi tên cạnh thư mục “Software”. Thư mục nằm nằm trong thư mục ".DEFAULT".
 10. 10
  Xóa toàn bộ thư mục NVIDIA hiện có. Tìm những thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation và nhấp vào đó. Sau đó, hãy nhấn phím Delete.
 11. 11
  Lặp lại với bất kỳ thư mục bổ sung nào bên dưới thư mục "HKEY_USERS". Tiếp tục nhấp vào mũi tên, chọn thư mục "Software" nằm bên dưới mọi thư mục nằm trong thư mục "HKEY_USERS". Sau đó tiến hành xóa hết các thư mục NVIDIA và NVIDIA Corporation bên trong.
 12. 12
  Khởi động lại máy tính sau khi đã xóa tất cả thư mục Nvidia. Vậy là toàn bộ trình điều khiển NVIDIA đã bị xóa khỏi sổ đăng ký Windows.[3]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn nên cân nhắc việc tạo điểm khôi phục hệ điều hành trên Windows trước khi tiến hành gỡ cài đặt hệ thống driver NVIDIA. Bước này sẽ tạo bản sao lưu hệ điều hành trong trường hợp bạn vô tình thay đổi các tập tin đăng ký Windows và khiến hệ thống bị lỗi. Bản sao lưu sẽ giúp khôi phục máy tính về thời điểm trước khi bạn thay đổi sổ đăng ký.

Cảnh báo

 • Không nên thay đổi giá trị của bất cứ khóa đăng ký nào trong Registry Editor vì điều này có thể gây ra sự cố phần mềm lớn hoặc hư hỏng nghiêm trọng cho hệ điều hành Windows. Trong trường hợp bạn vô tình điều chỉnh khóa đăng ký, hãy lên mạng tìm hiểu cách khôi phục hoặc cài lại Windows nhằm xóa sạch ổ cứng và khắc phục sự cố hệ điều hành.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Sao chép và dánSao chép và dán
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Hack Máy tínhHack Máy tính
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tínhNgồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính
Gỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớGỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớ
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Thu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hìnhThu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hình
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.159 lần.
Trang này đã được đọc 12.159 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo