Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ bảo vệ trang tính (sheet) trong tập hợp trang tính (workbook) Microsoft Excel trên Windows hoặc macOS. Nếu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu mà bạn không biết, bạn có thể sử dụng Google Sheets hoặc kịch bản VBA (trên các phiên bản Excel trước đây) để gỡ lớp bảo vệ.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng Microsoft Excel

 1. 1
  Mở workbook có trang tính được bảo vệ trên Microsoft Excel. Thông thường, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tên tập tin trên máy tính.
 2. 2
  Nhấp phải vào thẻ của trang tính được bảo vệ. Mỗi trang tính hiển thị dưới dạng thẻ dọc cạnh dưới Excel. Sheet được bảo vệ thường có biểu tượng ổ khóa trên một số phiên bản Excel. Bạn cần nhấp phải vào thẻ (hoặc biểu tượng khóa) để mở trình đơn ngữ cảnh.[1]
  • Nếu nhiều trang tính được bảo vệ, bạn cần gỡ lớp bảo vệ với từng sheet riêng biệt.
 3. 3
  Nhấp vào Unprotect Sheet (Gỡ bảo vệ trang tính). Nếu trang tính không có mật khẩu thì sẽ được mở khóa ngay. Nếu không, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào cửa sổ bật lên.
 4. 4
  Nhập mật khẩu và nhấp OK. Nếu mật khẩu đúng, trang tính sẽ được gỡ bảo vệ.
  • Nếu bạn không biết mật khẩu, hãy xem phương pháp Sử dụng Google Sheets (Google Trang tính). Cách này cho phép bạn tải tập tin lên Google Sheets, khi đó toàn bộ lớp bảo mật đã được thêm vào Excel sẽ bị xóa.
  • Nếu bạn dùng Excel 2010 trở về trước và không muốn tải tập tin lên Google Sheets, hãy xem phương pháp Sử dụng mã VBA trên Excel 2010 trở về trước.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Tải lên Google Sheets

 1. 1
  Truy cập https://drive.google.com bằng trình duyệt web. Nếu có tài khoản Google, bạn có thể sử dụng Google Sheets (ứng dụng trực tuyến miễn phí tương tự Excel) để xóa lớp bảo vệ khỏi toàn bộ trang tính trong workbook kể cả khi bạn không biết mật khẩu.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản Google, hãy tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập.
  • Nếu chưa có tài khoản Google, bạn có thể xem Cách để tạo tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào + New (Mới) ở góc trên bên trái trang.
 3. 3
  Nhấp vào File Upload (Tải lên tập tin). Khung Open của máy tính sẽ mở ra.
 4. 4
  Chọn tập tin Excel mà bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Open (Mở). Tập tin sẽ được tải lên Google Drive.
 5. 5
  Nhấp đúp vào tập tin Excel trong Google Drive. Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm. Bản xem trước của tập tin sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn Open with (Mở với). Tùy chọn này nằm đầu bản xem trước. Một trình đơn sẽ được mở rộng ra.
 7. 7
  Nhấp vào Google Sheets. Vậy là tập tin sẽ được mở để chỉnh sửa trên Google Sheets, mọi lớp bảo vệ trang tính đã được thêm trên Excel sẽ bị loại bỏ.
 8. 8
  Tải lại tập tin về máy tính. Nếu muốn tiếp tục làm việc với tập tin trên Microsoft Excel hơn là Google Sheets, bạn có thể tải phiên bản workbook không có lớp bảo vệ mới này theo những bước sau:
  • Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên trái trang tính.
  • Nhấp vào Download As (Tải dưới dạng).
  • Nhấp vào Microsoft Excel (.xlsx) .
  • Chọn thư mục lưu tập tin. Nếu bạn muốn giữ lại bản gốc của tập tin (có trang tính được bảo vệ), hãy nhập tên mới cho tập tin sắp tải.
  • Nhấp vào Save (Lưu) để tải tập tin.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Sử dụng mã VBA trên Excel 2010 trở về trước

 1. 1
  Mở workbook có trang tính được bảo vệ trên Excel bằng cách nhấp đúp vào tên tập tin trên máy tính. Tập tin Excel thường kết thúc với phần mở rộng .xls hoặc .xlsx.
  • Áp dụng phương pháp này nếu như bạn đã thử mở khóa sheet nhưng phát hiện rằng trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu (và bạn không biết mật khẩu).
  • Cách này sẽ không áp dụng được trên Excel 2013 trở về sau.
 2. 2
  Lưu lại tập tin dưới định dạng xls. Nếu tập tin mà bạn đang thao tác có phần mở rộng ".xlsx" (thường gặp nếu bảng tính đã được tạo hoặc chỉnh sửa trên những phiên bản Excel sau này), bạn cần chuyển đổi tập tin sang định dạng Excel 97-2003 (.xls) trước thì mới áp dụng được phương pháp này. Sau đây là cách tiến hành:[2]
  • Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên phải.
  • Nhấp vào Save As.
  • Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu tập tin.
  • Chọn Excel 97-2003 (.xls) từ trong trình đơn "Save as type" hoặc "File Format".
  • Nhấp vào Save.
  • Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện tất cả quá trình chuyển đổi cần thiết.
 3. 3
  Nhấn Alt+F11 để mở Visual Basic Editor.
 4. 4
  Nhấp phải vào tên tập tin trong khung "Project - VBAProject". Mục này nằm đầu khung bên trái. Bạn cần chắc chắn rằng mình nhấp phải vào tùy chọn có chứa tên tập tin (đuôi ".xls") nằm phía trên cùng. Một trình đơn sẽ được mở rộng.[3]
 5. 5
  Nhấp vào Insert (Chèn) trong trình đơn. Một trình đơn khác sẽ mở rộng.
 6. 6
  Nhấp vào Module để chèn mô-đun mới mà chúng ta sẽ dán một số mã vào.
 7. 7
  Sao chép mã. Tô sáng mã dưới đây rồi nhấn Ctrl+C (PC) hoặc Command+C để sao chép:
  Sub PasswordBreaker()
  Breaks worksheet password protection.
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
   
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
       ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
       If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
        MsgBox "Password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
          Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
          Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
       	Exit Sub
       End If
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub
  
 8. 8
  Nhấp phải vào mô-đun mới và chọn Paste (Dán). Mã được sao chép sẽ hiện ra trong cửa sổ mô-đun.
 9. 9
  Nhấn F5 để thực thi mã. Excel sẽ chạy mã và quá trình này mất khoảng vài phút. Sau khi hoàn tất, mật khẩu mới sẽ hiện ra trong cửa sổ bật lên.
  • Mật khẩu mới sẽ là một số ngẫu nhiên thay thế cho mật khẩu ban đầu.
 10. 10
  Nhấp vào OK trên hộp thoại Password bật lên. Mật khẩu mới sẽ hiện ra nhưng bạn không cần phải ghi lại. Chỉ cần nhấp OK là lớp bảo vệ trang tính sẽ tự động được xóa.[4]
  • Nếu đã chuyển đổi định dạng tập tin trước đó thì bây giờ bạn có thể lưu workbook lại lần nữa thành tập tin .xlsx.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 11.796 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 11.796 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo