Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách gỡ công cụ tìm kiếm Bing khỏi máy tính và trình duyệt web. Bing thường được dùng với phần mềm đánh chiếm trình duyệt web (browser hijacker) hay những phần mềm độc hại khác có chức năng đặt Bing làm trang chủ hay công cụ tìm kiếm của bạn. Đôi khi, chúng còn được gọi là "vi-rút điều hướng". Nếu không gỡ phần mềm độc hại này khỏi máy tính, kể cả khi đã đổi trang chủ của trình duyệt, phần mềm này vẫn có thể chuyển nó về Bing. Dù vậy, bằng cách quét toàn bộ máy tính, loại bỏ phần mềm khả nghi, làm sạch hay thiết lập lại trình duyệt web, bạn có thể gỡ hẳn Bing khỏi máy tính.

Phần 1 của 7:
Chạy Windows Defender

 1. 1
  Mở Start (Bắt đầu). Nhấp chuột vào biểu tượng cửa sổ nằm ở góc dưới bên trái của thanh tác vụ hoặc nhấn phím Win để mở trình đơn Start.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấp vào Windows Defender. Phần mềm diệt vi-rút tích hợp sẵn của Windows, Windows Defender, sẽ được mở.
 3. 3
  Nhấn vào thẻ Update (Cập nhật) và nhấn vào Update definitions (Cập nhật định nghĩa). Danh sách vi-rút và phần mềm độc hại đã được phát hiện sẽ được cập nhật để phục vụ cho việc quét vi-rút.
 4. 4
  Nhấn vào thẻ Home (Trang chủ) và tùy chọn quét Full (Đầy đủ).
 5. 5
  Nhấn Scan now (Quét ngay). Windows Defender sẽ bắt đầu quét phần mềm độc hại trên máy tính. Tùy vào từng máy, quá trình này có thể sẽ tốn từ 3 đến 4 giờ.
 6. 6
  Loại bỏ mọi mối đe dọa được tìm thấy. Khi tìm thấy bất kỳ mối đe dọa nào:
  • Nhấn thẻ History (Lịch sử).
  • Nhấn Quarantined items (Mục được Cô lập).
  • Nhấn View details (Xem chi tiết).
  • Nhấn Remove all (Loại bỏ toàn bộ).
  Quảng cáo

Phần 2 của 7:
Gỡ cài đặt phần mềm Bing

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp chuột vào biểu tượng cửa sổ nằm ở góc dưới bên trái thanh tác vụ hoặc nhấn phím Win để mở trình đơn Start.
 2. 2
  Nhấn
  Tiêu đề ảnh Windowssettings.png
  (Thiết lập).
  Đó là biểu tượng hình bánh xe nằm ở bên trái của trình đơn Start.
 3. 3
  Nhấn Apps (Ứng dụng).
 4. 4
  Tìm phần mềm và thanh công cụ khác lạ. Tìm phần mềm đáng nghi trong danh sách và sắp xếp danh sách đó theo thứ tự ngày cài đặt để phát hiện những phần mềm mới được cài vào máy (điều này sẽ hữu dụng nếu vấn đề chỉ mới xảy ra gần đây). Lưu ý bất kỳ phần mềm nào có bao gồm những chữ "search" (tìm kiếm), "web" hay "toolbar" (thanh công cụ). Cẩn trọng với những phần mềm dưới đây, bởi chúng được biết đến như một phần của Bing: [1]
  • Babylon
  • Bing Bar
  • Bing.Vc
  • Bing Protect
  • Conduit
  • Search Module
  • Search Protect
 5. 5
  Chọn phần mềm mà bạn muốn loại bỏ và nhấn Uninstall (Gỡ cài đặt). Làm theo hướng dẫn để gỡ bỏ phần mềm. Lặp lại quá trình này cho mọi phần mềm khả nghi mà bạn muốn gỡ khỏi máy tính.
  Quảng cáo

Phần 3 của 7:
Gỡ Bing khỏi Windows Search (Tìm kiếm Windows)

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp chuột vào biểu tượng cửa sổ nằm ở dưới, bên phải thanh tác vụ hoặc nhấn phím Win để mở trình đơn Start.
 2. 2
  Nhấn vào nút Cortana trên thanh tác vụ. Đó là hình tròn màu xanh nhỏ nằm gần trường Search (Tìm kiếm) của trình đơn Start.
 3. 3
  Nhấp chuột vào biểu tượng bánh răng nằm ở bên trái của cửa sổ Search.
 4. 4
  Chuyển "Search online and include web results" (Tìm kiếm trực tuyến và bao gồm các kết quả từ website) sang OFF
  Tiêu đề ảnh Windows10switchoff.png
  (Tắt).
  Khi đó, tìm kiếm Windows sẽ không trả về kết quả tìm kiếm trên Bing.
  Quảng cáo

Phần 4 của 7:
Kiểm tra lối tắt trình duyệt

 1. 1
  Vào lối tắt bạn dùng để mở trình duyệt web. Đó có thể là bất kỳ nút nào mà bạn vẫn dùng để mở trình duyệt mỗi khi muốn lướt web, chẳng hạn như nút Google Chrome trên thanh tác vụ hoặc đường dẫn Firefox trên màn hình.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào lối tắt. Một trình đơn sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Nhấn vào Properties (Thuộc tính) ở cuối trình đơn.
  • Nếu không thấy tùy chọn "Properties" mà chỉ thấy biểu tượng khác dành cho trình duyệt, nhấp chuột phải vào biểu tượng trình duyệt mới đó trước, rồi nhấn "Properties".
 4. 4
  Kiểm tra hộp văn bản Target (Mục tiêu). Ở đây có địa chỉ đầy đủ trình duyệt web của bạn. Nó bắt đầu với những điều tương tự như "C:/Program Files/..." và kết thúc với đuôi ".exe". Địa chỉ này hẳn phải kết thúc ở đây. Hãy nhìn và kiểm tra xem liệu có đường dẫn hay URL nào xuất hiện sau đó hay không.
 5. 5
  Xóa mọi URL hay dòng lệnh được thêm vào. Nếu phát hiện bất kỳ URL hay dòng lệnh phụ thêm nào sau phần ".exe" ở hộp văn bản Target, hãy đánh dấu và xóa chúng. Đó có thể là bất kỳ điều gì có dấu gạch ngang (chẳng hạn như "--") được đi sau bởi từ khóa nào đó.
 6. 6
  Lặp lại quá trình này cho những trình duyệt khác trên máy tính. Kể cả khi không thường xuyên sử dụng, hãy kiểm tra mọi lối tắt trình duyệt để tìm URL hay dòng lệnh được thêm vào có thể điều hướng trang chủ trình duyệt, chẳng hạn như Chrome, Firefox hay Edge.
  Quảng cáo

Phần 5 của 7:
Loại bỏ khỏi Google Chrome

 1. 1
  Vào https://www.google.com/chrome/cleanup-tool (công cụ làm sạch) trong trình duyệt Chrome.
 2. 2
  Nhấp vào Download Now (Tải Ngay). Một cửa sổ sẽ được mở.
 3. 3
  Nhấp vào Accept and Download (Chấp nhận và Tải). Chrome Cleanup Tool dành cho Windows sẽ được tải về.
  • Có thể bạn sẽ phải chọn vị trí lưu tập tin tải về và nhấn Save (Lưu) trước.
 4. 4
  Chạy Chrome Cleanup Tool. Nhấp chuột đôi vào tập tin vừa được tải về và chọn YES (Có) khi được hỏi có phải bạn muốn chạy nó hay không.
 5. 5
  Làm theo chỉ dẫn. Chrome sẽ được làm sạch và khởi động lại khi hoàn thành.
  • Có thể bạn vẫn cần tự đặt lại trang chủ của Chrome.
  Quảng cáo

Phần 6 của 7:
Loại bỏ khỏi Firefox

 1. 1
  Mở Firefox.
 2. 2
  Nhấp vào . Nó nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ Firefox.
 3. 3
  Nhấn vào nút ?. Đó là biểu tượng hình tròn nhỏ với dấu hỏi nằm ở chính giữa và nằm ở cuối trình đơn được thả xuống.
 4. 4
  Nhấn Troubleshooting Information (Thông tin Xử lý Sự cố). Đây là tùy chọn nằm gần giữa danh sách được thả xuống.
 5. 5
  Nhấn Refresh Firefox (Tải lại Firefox). Nó nằm ở phía trên bên phải của trang xử lý sự cố.
 6. 6
  Nhấn Refresh Firefox lần nữa để xác nhận. Firefox sẽ tải và khởi động lại.
  • Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, lặp lại quá trình này nhưng chọn Restart with Add-ons Disabled (Khởi động lại với Phần mềm phụ trợ được tắt). Nếu lúc này, vấn đề được giải quyết, bạn sẽ phải gỡ toàn bộ phần mềm phụ trợ trên Firefox.
 7. 7
  Đổi trang chủ trên Firefox. Để làm vậy:
  • Nhấn .
  • Nhấn Options (Tùy chọn) trên PC hoặc Preferences (Tùy chọn) trên Mac.
  • Gõ URL Trang chủ mới hoặc nhấn vào Restore to Default (Trở về Mặc định).
  Quảng cáo

Phần 7 của 7:
Loại bỏ khỏi Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng bánh răng. Biểu tượng này nằm ở trên, bên trái cửa sổ trình duyệt.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Internet Options (Tùy chọn Internet).
 4. 4
  Chọn thẻ Advanced (Nâng cao).
 5. 5
  Nhấn Reset (Đặt lại).
 6. 6
  Nhấn Reset lần nữa để xác nhận.
 7. 7
  Chọn Close (Đóng) rồi nhấn OK.
 8. 8
  Khởi động lại máy tính. Mọi thay đổi và thiết lập mặc định sẽ có hiệu lực. [2]
  • Có thể bạn vẫn sẽ phải tự đổi trang chủ của Internet Explorer.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Lấy Mật khẩu Facebook của Người khácLấy Mật khẩu Facebook của Người khác
Hack một trang web với mã HTML cơ bảnHack một trang web với mã HTML cơ bản
Đoán mật khẩuĐoán mật khẩu
Chặn Trang web Khiêu dâm trên Máy tínhChặn Trang web Khiêu dâm trên Máy tính
Truy cập trái phép (Hack) websiteTruy cập trái phép (Hack) website
Phòng tránh bị hack điện thoại di độngPhòng tránh bị hack điện thoại di động
Tạo vi rútTạo vi rút
Trở thành Tin tặcTrở thành Tin tặc
Hack cơ sở dữ liệuHack cơ sở dữ liệu
Thay đổi Mật khẩu Wifi của bạnThay đổi Mật khẩu Wifi của bạn
Tìm máy chủ thư đếnTìm máy chủ thư đến
Xóa cookie của trình duyệtXóa cookie của trình duyệt
Truy cập bộ định tuyếnTruy cập bộ định tuyến
Vượt qua hạn chế trang webVượt qua hạn chế trang web
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 12.036 lần.
Chuyên mục: Bảo mật Máy tính
Trang này đã được đọc 12.036 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo