Cách để Gộp hai bảng tính Excel

wikiHow hôm nay sẽ hương dẫn bạn cách gộp dữ liệu hai sheet (bảng tính) khác nhau trên một workbook Microsoft Excel.

Các bước

 1. 1
  Nhấp đúp vào workbook để mở trong Excel. Workbook này phải chứa ít nhất 2 sheet mà bạn muốn gộp.
 2. 2
  Nhấp vào + để tạo một bảng tính mới. Nút này nằm cuối workbook, bên phải tên của sheet cuối cùng.
 3. 3
  Nhấp vào ô A1. Chỉ cần nhấp vào một lần để chọn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) ở đầu màn hình, nằm giữa “Formula” và “Review.
 5. 5
  Nhấp vào tác vụ Consolidate (Hợp nhất) trong nhóm “Data Tools” của thanh công cụ trên cùng. Bảng Consolidate sẽ hiện ra.
 6. 6
  Chọn Sum (Cộng) từ trình đơn thả xuống “Function” (Tính năng). Đây là trình đơn thả xuống đầu tiên trong bảng Consolidate.
 7. 7
  Nhấp vào mũi tên hướng lên nằm bên cạnh phải của khung “Reference” (Tham chiếu). Bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.
  • Trên một số phiên bản Excel, mũi tên có màu xám hoặc đen. Trên những phiên bản còn lại, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật nhỏ, bên trong có mũi tên bé xíu, màu đỏ.
 8. 8
  Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ nhất. Để tiến hành, nhấp vào tên sheet ở cuối màn hình, sau đó nhấp và kéo chuột trên dữ liệu mà bạn muốn gộp. Dữ liệu bây giờ sẽ được bao quanh bởi đường chấm chấm hoặc đứt khúc.
 9. 9
  Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate - Reference. Bảng Consolidate lớn hơn sẽ hiện ra lại.
 10. 10
  Nhấp vào Add (Thêm) ở bên phải khung “All references” (Tất cả tham chiếu). Chúng ta có thể tiếp tục gộp dữ liệu đã chọn với dữ liệu từ sheet khác.
 11. 11
  Nhấp vào mũi tên hướng lên trong ô “Reference”. Như trước đó, bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.
 12. 12
  Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ hai. Nhấp vào tên sheet ở cuối workbook, sau đó chọn dữ liệu mà bạn muốn gộp.
 13. 13
  Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate - Reference.
 14. 14
  Nhấp vào nút Add. Bạn sẽ thấy hai bảng dữ liệu đã chọn hiện trong khung “All references”.
  • Nếu còn bảng tính khác cần gộp, hãy thêm dữ liệu theo cách tương tự như bạn đã làm với hai sheet trước.
 15. 15
  Tích vào ô bên cạnh dòng “Top row” (Dòng đầu) và “Left column” (Cột bên trái) nằm ở góc cuối, bên trái bảng Consolidate.
 16. 16
  Nhấp vào OK. Dữ liệu đã chọn sẽ được gộp và hiện ra trong bảng tính mới.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Merge Two Excel Spreadsheets, Español: fusionar dos hojas de cálculo de Excel, Português: Mesclar Duas Planilhas do Excel, Русский: объединить две страницы в Excel, 中文: 合并两个Excel电子表格, ไทย: ควบรวม (Merge) 2 Spreadsheets ของ Excel เข้าด้วยกัน, Nederlands: Twee spreadsheets samenvoegen in Excel, Deutsch: Zwei Excel Tabellen zusammenführen, Italiano: Unire Due Fogli Excel con un Merge, 日本語: Excelで2つのシートを統合する, Bahasa Indonesia: Menggabungkan Dua Lembar Sebar (Spreadsheet) Excel

Trang này đã được đọc 346 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?