wikiHow hôm nay sẽ hương dẫn bạn cách gộp dữ liệu hai sheet (bảng tính) khác nhau trên một workbook Microsoft Excel.

Các bước

 1. 1
  Nhấp đúp vào workbook để mở trong Excel. Workbook này phải chứa ít nhất 2 sheet mà bạn muốn gộp.
 2. 2
  Nhấp vào + để tạo một bảng tính mới. Nút này nằm cuối workbook, bên phải tên của sheet cuối cùng.
 3. 3
  Nhấp vào ô A1. Chỉ cần nhấp vào một lần để chọn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) ở đầu màn hình, nằm giữa “Formula” và “Review.
 5. 5
  Nhấp vào tác vụ Consolidate (Hợp nhất) trong nhóm “Data Tools” của thanh công cụ trên cùng. Bảng Consolidate sẽ hiện ra.
 6. 6
  Chọn Sum (Cộng) từ trình đơn thả xuống “Function” (Tính năng). Đây là trình đơn thả xuống đầu tiên trong bảng Consolidate.
 7. 7
  Nhấp vào mũi tên hướng lên nằm bên cạnh phải của khung “Reference” (Tham chiếu). Bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.
  • Trên một số phiên bản Excel, mũi tên có màu xám hoặc đen. Trên những phiên bản còn lại, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật nhỏ, bên trong có mũi tên bé xíu, màu đỏ.
 8. 8
  Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ nhất. Để tiến hành, nhấp vào tên sheet ở cuối màn hình, sau đó nhấp và kéo chuột trên dữ liệu mà bạn muốn gộp. Dữ liệu bây giờ sẽ được bao quanh bởi đường chấm chấm hoặc đứt khúc.
 9. 9
  Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate - Reference. Bảng Consolidate lớn hơn sẽ hiện ra lại.
 10. 10
  Nhấp vào Add (Thêm) ở bên phải khung “All references” (Tất cả tham chiếu). Chúng ta có thể tiếp tục gộp dữ liệu đã chọn với dữ liệu từ sheet khác.
 11. 11
  Nhấp vào mũi tên hướng lên trong ô “Reference”. Như trước đó, bảng Consolidate sẽ thu lại và được đổi tiêu đề thành Consolidate – Reference.
 12. 12
  Chọn dữ liệu trong bảng tính thứ hai. Nhấp vào tên sheet ở cuối workbook, sau đó chọn dữ liệu mà bạn muốn gộp.
 13. 13
  Nhấp vào mũi tên trong cửa sổ Consolidate - Reference.
 14. 14
  Nhấp vào nút Add. Bạn sẽ thấy hai bảng dữ liệu đã chọn hiện trong khung “All references”.
  • Nếu còn bảng tính khác cần gộp, hãy thêm dữ liệu theo cách tương tự như bạn đã làm với hai sheet trước.
 15. 15
  Tích vào ô bên cạnh dòng “Top row” (Dòng đầu) và “Left column” (Cột bên trái) nằm ở góc cuối, bên trái bảng Consolidate.
 16. 16
  Nhấp vào OK. Dữ liệu đã chọn sẽ được gộp và hiện ra trong bảng tính mới.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Bỏ ẩn dòng trên Excel

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Vẽ biểu đồ trong Excel

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Chèn dòng tiêu đề trong Excel

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.195 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 2.195 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo