Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để gắn thẻ bạn bè và người dùng Facebook khác trên ứng dụng di động hoặc trang web trên máy tính.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Trên thiết bị di động

 1. 1
  Mở Facebook. Đó là ứng dụng màu xanh dương với biểu tượng chữ f màu trắng.
  • Đăng nhập, nếu bạn chưa được đăng nhập tự động.
  • Bạn sẽ không thể gắn thẻ một số người hoặc doanh nghiệp vì thiết lập riêng tư của họ.
 2. 2
  Gắn thẻ vào ảnh. Bạn sẽ thực hiện như sau:
  • Chạm vào ảnh nào đó trong album của bạn, trên dòng thời gian của bạn hoặc trên dòng thời gian của người khác.
  • Chạm vào biểu tượng như thẻ mua sắm ở phía trên màn hình.
  • Chạm vào bất kỳ đâu trên ảnh. Thông thường, nhiều người thường đặt các thẻ của họ ở phía trên ảnh, nhưng bạn có thể chạm vào bất kỳ đâu mà mình thích.
  • Nhập tên người dùng nào đó.
  • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trong hộp thoại. Đây là thao tác gắn thẻ vào ảnh.
  • Chạm vào X ở phía trên góc trái khi bạn hoàn tất. Bạn bè của bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào ảnh.
 3. 3
  Gắn thẻ ai đó vào bài viết theo cách sau:
  • Soạn bài viết mới bằng cách chạm vào khung cập nhật trạng thái ở phía trên trang bảng tin hoặc dòng thời gian. Tại đây, bạn thường thấy dòng chữ “What’s on your mind…?” (Bạn đang nghĩ gì…?) hoặc “Would you like to share an update…?” (Bạn có muốn chia sẻ cập nhật không…?) hoặc nội dung tương tự.
  • Chạm vào Tag People (Gắn thẻ). Đây là lựa chọn hiển thị bên cạnh biểu tượng bóng hình người ở gần bên dưới màn hình. Nếu bạn không thấy lựa chọn này, hãy chạm vào Add to your post (Thêm vào bài viết của bạn) bên dưới bài viết để mở trình đơn lựa chọn.
  • Chạm vào Who are you with? (Cùng với ai?) ở phía trên màn hình.
  • Hoặc, hãy chạm vào tên người dùng nào đó hiển thị trong danh sách "SUGGESTIONS" (Gợi ý) trên màn hình.
  • Nhập tên người dùng.
  • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trên màn hình. Lần lượt nhập và chạm vào tên của những người dùng khác nếu bạn muốn gắn thẻ nhiều người.
  • Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc phải khi bạn hoàn tất. Trên Android, nút này có thể là Next (Tiếp tục).
  • Nhập nội dung bài viết và chạm vào Post (Đăng) ở phía trên góc phải. Bài viết của bạn sẽ hiển thị trên dòng thời gian, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
 4. 4
  Gắn thẻ ai đó bằng cách nhập tên của họ. Hãy thực hiện như sau:
  • Soạn bài viết hoặc bình luận trên một bài viết, ảnh hoặc video khác.
  • Nhập tên của người nào đó vào bài viết hoặc bình luận. Facebook sẽ hiển thị gợi ý trong khi bạn nhập.
  • Hoặc, hãy nhập @ trước khi nhập tên. Đây là thao tác cho Facebook biết rằng bạn muốn gắn thẻ ai đó vào bài viết hoặc bình luận.
  • Chạm vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ xuất hiện.
  • Chạm vào Post ở phía trên góc phải. Bài viết hoặc bình luận của bạn sẽ được đăng, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Trên máy tính

 1. 1
  Truy cập http://www.facebook.com từ trình duyệt web.
  • Đăng nhập, nếu bạn chưa được đăng nhập tự động.
  • Bạn không thể gắn thẻ một số người hoặc doanh nghiệp do thiết lập riêng tư của họ.
 2. 2
  Gắn thẻ vào ảnh theo cách sau:
  • Nhấp vào ảnh nào đó trong album của bạn, trên dòng thời gian của bạn hoặc dòng thời gian của bạn bè.
  • Nhấp vào Tag Photo (Gắn thẻ ảnh) ở bên dưới ảnh.
  • Nhấp vào khuôn mặt hoặc bất kỳ đâu trên ảnh. Nếu đó là ảnh chụp có người, Facebook sẽ làm nổi bật khuôn mặt. Nếu thuật toán của Facebook nhận diện được khuôn mặt của ai đó, Facebook sẽ gợi ý tên của người đó cho bạn gắn thẻ.
  • Nhập tên người dùng.
  • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trong hộp thoại. Đây là thao tác gắn thẻ vào ảnh.
  • Nhấp vào bất kỳ đâu trên hình nền màu đen khi bạn hoàn tất. Người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào ảnh.
 3. 3
  Gắn thẻ ai đó vào bài viết bằng các bước sau:
  • Soạn bài viết mới bằng cách chạm vào khung cập nhật trạng thái ở phía trên trang bảng tin hoặc dòng thời gian. Tại đây, bạn thường thấy dòng chữ “What’s on your mind…?” (Bạn đang nghĩ gì…?) hoặc “Would you like to share an update…?” (Bạn có muốn chia sẻ cập nhật không…?) hoặc nội dung tương tự.
  • Nhấp vào Tag Friends (Gắn thẻ bạn bè). Đó là lựa chọn bên cạnh biểu tượng bóng hình người ở bên dưới hộp thoại.
  • Nhấp vào Who are you with? (Cùng với ai?) bên cạnh "With" (Với) ở giữa hộp thoại.
  • Nhập tên người dùng.
  • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ hiển thị trên màn hình. Lần lượt nhập và nhấp vào tên của những người khác khi bạn muốn gắn thẻ nhiều người.
  • Nhập nội dung bài viết và nhấp vào Post (Đăng) ở bên dưới góc phải. Bài viết của bạn sẽ hiển thị trên dòng thời gian, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
 4. 4
  Gắn thẻ ai đó bằng cách nhập tên của họ. Bạn sẽ thự hiện như sau:
  • Soạn bài viết hoặc bình luận trên bài viết, ảnh hoặc video khác.
  • Nhập tên người dùng nào đó vào bình luận hoặc bài viết. Facebook sẽ hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập.
  • Hoặc, bạn nhập @ trước khi nhập tên người dùng. Đây là thao tác cho Facebook biết rằng bạn muốn gắn thẻ ai đó vào bài viết hoặc bình luận.
  • Nhấp vào tên của người cần gắn thẻ khi bạn thấy tên của họ xuất hiện.
  • Nhấp vào Post ở bên dưới góc phải hộp thoại. Như vậy, bài viết hoặc bình luận của bạn sẽ được đăng, và người dùng khác sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã gắn thẻ họ vào bài viết.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Xem bạn mới của người khác trên FacebookXem bạn mới của người khác trên Facebook
Những cách sáng tạo để chúc mừng sinh nhật ai đó trên Facebook11 cách sáng tạo để chúc mừng sinh nhật ai đó trên Facebook
Thêm bạn bè và liên hệ trên Facebook MessengerThêm bạn bè và liên hệ trên Facebook Messenger
Mời người dùng chưa kết bạn vào nhóm FacebookMời người dùng chưa kết bạn vào nhóm Facebook
Xem video phát trực tiếp trên FacebookXem video phát trực tiếp trên Facebook
Cho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnhCho phép Facebook Messenger truy cập vào ảnh
Cách tắt camera khi gọi video trên MessengerCách tắt camera khi gọi video trên Messenger
Chỉnh sửa lối tắt trên FacebookChỉnh sửa lối tắt trên Facebook
Chỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên FacebookChỉnh sửa ảnh đáng chú ý trên Facebook
Lấy lại tài khoản Facebook cũLấy lại tài khoản Facebook cũ
Thay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhânThay đổi đường dẫn đến trang Facebook cá nhân
Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn báo cáo nhóm Facebook?Điều gì sẽ xảy ra khi báo cáo một nhóm trên Facebook
Kích hoạt lại tài khoản FacebookKích hoạt lại tài khoản Facebook
Xóa Marketplace trên FacebookXóa Marketplace trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 58.329 lần.
Chuyên mục: Facebook
Trang này đã được đọc 58.329 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo