Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Để gắn nhãn cho khuôn mặt trên Google Photos (Google Hình ảnh), bạn cần nhấp hoặc nhấn vào khung tìm kiếm và chọn khuôn mặt. Sau đó, hãy nhập tên để bạn có thể dễ dàng tìm thấy ảnh của người này trên Google Photos. Bạn cũng có thể thay đổi tên nhãn, xóa ảnh khỏi nhãn và nhóm những khuôn mặt giống nhau vào cùng một nhãn bất kỳ lúc nào. Ngoài ra còn có tính năng ẩn những khuôn mặt nhất định khỏi kết quả tìm kiếm. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng tính năng Face Grouping (Nhóm các khuôn mặt giống nhau) của Google nhằm cải thiện kết quả tìm kiếm trên Google Photos.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Gắn nhãn khuôn mặt trên ứng dụng di động

 1. 1
  Nhấn vào biểu tượng Google Photos. Danh sách ảnh sẽ hiện ra khi bạn mở ứng dụng Google Photos.
 2. 2
  Bạn cần chắc chắn rằng tính năng Face Grouping đã được bật. Nếu không, bạn sẽ không thể tạo nhóm theo khuôn mặt.[1]
  • Nhấn vào trình đơn ☰ và chọn “Settings” (Cài đặt).
  • Bạn cần chắc chắn rằng công tắc “Face Grouping” đang nằm ở vị trí On (Bật). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa tính năng này bất kỳ lúc nào.
  • Nhấn vào dấu mũi tên để trở về với màn hình Photos.
 3. 3
  Nhấn vào khung tìm kiếm. Trình đơn tìm kiếm sẽ mở rộng ra với hàng tùy chọn gồm nhiều ảnh khuôn mặt nhỏ.
  • Nếu không có khuôn mặt nào hiện ra nghĩa là tính năng này không khả dụng ở quốc gia của bạn.[2]
 4. 4
  Nhấn vào mũi tên bên phải để xem tất cả khuôn mặt. Bạn sẽ thấy toàn bộ khuôn mặt được Google nhận diện trong ảnh.
  • Đừng lo lắng nếu bạn thấy hai ảnh của cùng một người trong danh sách này, chúng ta sẽ tổng hợp lại sau.
 5. 5
  Nhấn vào một khuôn mặt để gắn nhãn. Một màn hình mới sẽ hiện ra với khuôn mặt của người đó ở trên cùng, phía dưới là dòng chữ “Who is this?” (Đây là ai?).
 6. 6
  Nhấn vào “Who is this?” Một khung văn bản sẽ hiện ra với ô “New name” (Tên mới) cũng như những liên hệ để bạn chọn.
 7. 7
  Nhập hoặc chọn tên. Bởi vì nhãn chỉ dùng để hỗ trợ trong việc tìm kiếm hình ảnh nên sẽ không ai thấy tên này ngoại trừ bạn.
 8. 8
  Nhấn vào dấu tích hoặc nút “Return” trên bàn phím. Tên mà bạn chọn sẽ được sử dụng làm nhãn cho khuôn mặt.
 9. 9
  Nhấn vào khung tìm kiếm. Nếu người này có nhiều biểu tượng khuôn mặt, bạn có thể tổng hợp lại bằng cách gắn nhãn giống nhau. Những biểu tượng khuôn mặt sẽ tiếp tục hiện ra.
 10. 10
  Nhấn vào ảnh khác có người đó. Ô “Who’s This?” sẽ lại hiện ra ở góc trên bên trái màn hình.
 11. 11
  Nhập nhãn mà bạn đã chọn trước đó vào. Nhãn và biểu tượng khuôn mặt của người này sẽ hiện ra trong kết quả tìm kiếm.
 12. 12
  Nhấn vào nhãn trong kết quả tìm kiếm. Một hộp thoại sẽ bật lên với câu hỏi “Are these the same person?” (cùng một người hay người khác). Tất cả khuôn mặt của người này sẽ hiện ra ngay phía dưới câu hỏi.
 13. 13
  Nhấn vào “Yes” (cùng một người). Vậy là tất cả khuôn mặt sẽ được gắn thẻ giống nhau và khi bạn tìm thẻ này, hình ảnh Google liên kết với tất cả biểu tượng khuôn mặt sẽ hiện ra trong kết quả.
  • Có thể bạn cần lặp lại quá trình này nhiều lần với cùng một người.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Gắn nhãn khuôn mặt trên website

 1. 1
  Truy cập http://photos.google.com. Bạn có thể sử dụng tính năng Face Grouping của Google để gắn nhãn những khuôn mặt giống nhau và tìm ảnh theo tên của họ. Nếu bạn chưa đăng nhập Google Photos, hãy tiến hành ngay.
 2. 2
  Bạn cần chắc chắn rằng tính năng Face Grouping đã được bật. Trước khi gắn nhãn và tổng hợp những khuôn mặt tương tự, tính năng Face Grouping phải được bật và khả dụng ở khu vực của bạn.[3]
  • Nhấp vào trình đơn “…” ở bên trái màn hình.
  • Nhấp vào “Settings”.
  • Bạn cần chắc chắn rằng công tắc “Group Similar Faces” (Nhóm khuôn mặt) đang nằm ở vị trí On. Nếu không thấy tùy chọn này nghĩa là tính năng Face Grouping không khả dụng ở quốc gia của bạn.
  • Nhấp vào nút back của trình duyệt để trở lại với thư viện ảnh.
 3. 3
  Nhấp vào khung tìm kiếm. Danh sách biểu tượng khuôn mặt sẽ hiện ra gần đầu trình đơn tìm kiếm mở rộng. Nếu không tìm thấy khuôn mặt mà bạn muốn gắn nhãn, hãy nhấp vào dấu mũi tên bên phải để xem thêm.[4]
 4. 4
  Nhấp vào ảnh khuôn mặt để gắn nhãn. Bạn đừng lo nếu thấy cùng một người trong nhiều ảnh khuôn mặt. Bạn sẽ nhóm chúng lại sau.
 5. 5
  Nhấp vào “Who’s This?” ở góc trên bên trái màn hình. Tùy chọn để nhập hoặc chọn tên sẽ hiện ra trong danh sách mở rộng.
 6. 6
  Nhập hoặc chọn tên. Không ai có thể thấy được tên này ngoài bạn, thậm chí bạn có thể an tâm chọn tên đầy đủ từ trong danh sách liên hệ.
 7. 7
  Nhấp vào “Done” (Xong). Từ bây giờ mỗi khi bạn nhập tên này vào trường dữ liệu tìm kiếm, ảnh của người đó sẽ hiện ra trong kết quả.
 8. 8
  Nhấp vào khung tìm kiếm. Nếu có nhiều biểu tượng khuôn mặt của cùng một người, bạn hãy nhóm chúng lại bằng cách gắn thẻ giống nhau. Những biểu tượng khuôn mặt sẽ tiếp tục hiện ra.
 9. 9
  Nhấp vào ảnh khác có khuôn mặt của người đó. Khung “Who’s This?” sẽ lại hiện ra ở góc trên bên trái màn hình.
 10. 10
  Nhập nhãn mà bạn đã chọn trước đó vào. Nhãn và biểu tượng khuôn mặt của người này sẽ hiện ra trong kết quả tìm kiếm.
 11. 11
  Nhấp vào nhãn trong kết quả tìm kiếm. Một hộp thoại sẽ bật lên với câu hỏi “Are these the same person?”. Tất cả khuôn mặt của người này sẽ hiện ra ngay phía dưới câu hỏi.
 12. 12
  Nhấn vào “Yes”. Vậy là tất cả khuôn mặt sẽ được gắn thẻ giống nhau và khi bạn tìm thẻ này, hình ảnh Google liên kết với tất cả biểu tượng khuôn mặt sẽ hiện ra trong kết quả.
  • Có thể bạn cần lặp lại quá trình này nhiều lần với cùng một người.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Xóa ảnh khỏi nhãn

 1. 1
  Mở Google Photos trên thiết bị. Bắt đầu bằng cách mở Google Photos trên thiết bị di động hoặc truy cập http://photos.google.com bằng trình duyệt web.
 2. 2
  Nhập nhãn vào trường tìm kiếm. Nhãn sẽ hiện ra đầu kết quả tìm kiếm.
 3. 3
  Chọn nhãn từ trong kết quả tìm kiếm. Trang bao gồm tất cả hình ảnh liên kết với nhãn khuôn mặt đó (thậm chí cả những ảnh không liên quan) sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn ⁝ ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn ngắn sẽ hiện ra.
 5. 5
  Chọn “Remove Results” (Xóa kết quả). Hình tròn sẽ hiện ra ở góc trên bên trái từng ảnh để bạn có thể chọn nhiều ảnh cùng lúc nếu muốn.
 6. 6
  Nhấp hoặc nhấn vào hình tròn để chọn ảnh cần xóa. Bạn có thể nhấp hoặc nhấn vào nhiều ảnh để chọn cùng lúc.
 7. 7
  Nhấp hoặc nhấn vào “Remove” (Xóa). Liên kết này nằm ở góc trên bên phải trang. Sau khi bạn nhấp vào, nhãn khuôn mặt sẽ bị xóa khỏi ảnh.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Đổi tên hoặc xóa nhãn

 1. 1
  Mở Google Photos. Bắt đầu bằng cách mở Google Photos trên thiết bị di động hoặc truy cập http://photos.google.com bằng trình duyệt web.
 2. 2
  Nhập nhãn vào trường tìm kiếm. Nhãn mà bạn muốn thay đổi sẽ hiện ra đầu kết quả tìm kiếm.
 3. 3
  Chọn nhãn từ trong kết quả tìm kiếm. Trang bao gồm tất cả ảnh liên kết với nhãn khuôn mặt đó sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn ⁝ ở góc trên bên phải trang. Một trình đơn ngắn sẽ hiện ra.
 5. 5
  Chọn “Edit Name Label” (Chỉnh sửa nhãn tên). Để đổi tên nhãn hiện tại, bạn hãy:[5]
  • Xóa tên nhãn hiện tại.
  • Nhập tên mới cho nhãn.
  • Nhấn vào dấu mũi tên back để lưu thay đổi.
 6. 6
  Chọn “Remove Name Label” (Xóa nhãn tên). Google sẽ không xóa ảnh này, thay vào đó chỉ loại bỏ nhãn.
  • Lần tới khi bạn tìm một từ khóa trong Google Photos, khuôn mặt trước đây từng liên kết với nhãn đó sẽ hiện ra trong danh sách khuôn mặt chưa có nhãn. Bạn có thể thêm nhãn mới cho khuôn mặt này bất kỳ lúc nào.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Ẩn khuôn mặt khỏi kết quả tìm kiếm

 1. 1
  Mở Google Photos. Bạn có thể chọn ẩn toàn bộ ảnh khớp với khuôn mặt nhất định cho dù chúng đã được gắn nhãn hay chưa. Hãy áp dụng phương pháp này nếu có người nào đó xuất hiện trong ảnh mà bạn không muốn thấy trong kết quả tìm kiếm.[6]
 2. 2
  Nhấp vào trường tìm kiếm. Trình đơn tìm kiếm sẽ hiện ra cùng với danh sách khuôn mặt ở gần phía trên cùng.
 3. 3
  Nhấp hoặc nhấn vào dấu mũi tên bên phải để xem tất cả khuôn mặt. Khi những khuôn mặt hiện ra thì biểu tượng ⁝ cũng xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng ⁝ và chọn “Hide & Show People” (Hiển thị & ẩn khuôn mặt). Trên website thì liên kết này sẽ hiển thị là “Show & Hide People”.
 5. 5
  Nhấp vào khuôn mặt mà bạn muốn ẩn. Đây có thể là bất cứ ai mà bạn không muốn nhìn thấy bây giờ.
  • Để ẩn nhiều người, bạn nhấp hoặc nhấn vào nhiều khuôn mặt trong danh sách.
  • Bạn sẽ có thể bỏ ẩn ai đó bằng cách trở lại trang này và nhấp vào khuôn mặt của họ.
 6. 6
  Nhấp vào “Done” ở góc trên bên phải màn hình. Vậy là khi bạn tìm ảnh, khuôn mặt của người này sẽ không hiện ra trong kết quả tìm kiếm.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Một số ảnh còn lưu trữ dữ liệu về vị trí thực tế được chụp. Bạn có thể thử tìm tên thành phố trên Google Photos để xem hình ảnh được chụp tại nơi đó.
 • Để xem tất cả video trong tài khoản Google Photos, hãy nhấp vào khung tìm kiếm và chọn “Videos” từ trong trình đơn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.685 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.685 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo