Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trên máy tính Windows, phím Alt khi kết hợp với các mã số có thể tạo nên những ký tự không có sẵn trên bàn phím thông thường. Mặc dù mã Alt không tồn tại trên máy tính Mac, vẫn có rất nhiều tổ hợp phím tắt Option cho phép bạn gõ hầu hết những ký tự thông dụng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Trên Windows

 1. 1
  Gõ ký hiệu tiền tệ. Giữ phím Alt và gõ các số sau đây bằng bàn phím số trên bàn phím. Khi bạn thả phím Alt ra, ký hiệu sẽ xuất hiện. Phím NumLock phải được bật.[1]
   Symbol  Name  Code 
  Đồng Euro 0128
  £ Đồng Bảng Anh 156
  ¢ Đồng Cent Mỹ 155
  ¥ Đồng Yên 157
  ƒ Đồng Florin 159
  ¤  Tiền tệ  0164
 2. 2
  Gõ những ký hiệu toán học. Giữ phím Alt và gõ các số sau đây bằng bàn phím số trên bàn phím để chèn những ký hiệu toán học. Khi bạn thả phím Alt ra, ký hiệu sẽ xuất hiện. Phím NumLock phải được bật.[2]
   Symbol  Name  Code 
  ÷ Dấu chia 246
  × Dấu nhân 0215
  ± Cộng hoặc trừ 0177
  Xấp xỉ 247
  Dấu căn 251
  Lũy thừa mũ n 252
  ² Vuông 253
  ¼ Một phần tư 0188
  ½ Một nửa 0189
  ¾ Ba phần tư 0190
  Vô cực 236
   Lớn hơn hoặc bằng  242
  Bé hơn hoặc bằng 243
  π Pi 227
  ° Độ 248
 3. 3
  Gõ các dấu câu đặc biệt và những ký hiệu soạn thảo. Giữ phím Alt và gõ các số sau đây bằng bàn phím số trên bàn phím để tạo ra những dấu câu đặc biệt. Khi bạn thả phím Alt ra, ký hiệu sẽ xuất hiện. Phím NumLock phải được bật.[3]
   Symbol  Name  Code 
  ¡  Dấu chấm thang ngược  173
  ¿ Dấu chấm hỏi ngược 168
  § Chương 21
  Đoạn 20
  © Quyền tác giả 0169
  ® Đã đăng ký 0174
  Tên thương mại 0153
  Thánh giá 0134
  Thánh giá đôi 0135
  Nét gạch ngang ngắn 0150
  Nét gạch ngang dài 0151
  Chấm đầu dòng 0149
 4. 4
  Gõ ký hiệu âm nhạc. Giữ phím Alt và gõ các số sau đây bằng bàn phím số trên bàn phím. Khi bạn thả phím Alt ra, ký hiệu sẽ xuất hiện. Phím NumLock phải được bật thì các tổ hợp mới có hiệu lực. Những ký hiệu với mã từ 9000 đến 9999 không có hiệu lực ở mọi nơi mà còn tùy vào phông chữ nhất định.
   Symbol  Name  Code 
  Nốt đen 13
  Nốt móc đơn 14
   Nốt móc đôi  9836
  Dấu giáng 9837
  Dấu thường 9838
  Dấu thăng 9839
 5. 5
  Gõ những biểu tượng linh tinh khác. Giữ phím Alt và gõ các số sau đây bằng bàn phím số. Khi bạn thả phím Alt ra, ký hiệu sẽ xuất hiện. Phím NumLock phải được bật.[4]
   Symbol  Name  Code 
  Mặt cười 1
   Mặt cười màu đen  2
  Quân cơ 3
  Quân rô 4
  Quân tép 5
  Quân bích 6
  Nam giới 11
  Nữ giới 12
  Mũi tên lên 24
  Mũi tên xuống 25
  Mũi tên phải 26
  Mũi tên trái 27
  Mặt trời 15
  Ngôi nhà 127
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Trên Mac

 1. 1
  Gõ những ký hiệu tiền tệ. Khi bạn nhấn phím Opt hay Shift+ Opt, bàn phím sẽ tạo ra những ký hiệu khác nhau, trong đó bao gồm những đơn vị tiền tệ phổ biến. Dùng những phím tắt sau đây để gõ các ký hiệu tiền tệ.
   Symbol  Name Shortcut
  ¢ Đồng Cent Mỹ Opt+4
  Đồng Euro   Shift+ Opt+2 
  £  Đồng Bảng Anh  Opt+3
  ¥ Đồng Yên Opt+Y
  ƒ Đồng Florin Opt+F
 2. 2
  Gõ những ký hiệu khác. Sử dụng tổ hợp của phím Opt hay Shift+ Opt trên bàn phím để chỉnh sửa các phép toán. Sử dụng các tổ hợp phím bên dưới để gõ những ký hiệu toán học khác nhau.
   Symbol  Name Shortcut
  ÷ Phép chia Opt+/
  ± Cộng hoặc trừ   Shift+ Opt+= 
  ° Độ Shift+ Opt+8
   Lớn hơn hoặc bằng  Opt+>
  Bé hơn hoặc bằng Opt+<
  π Pi Opt+P
  Xấp xỉ Opt+X
  Không bằng Opt+=
  Vô cực Opt+5
  Tích phân Opt+B
 3. 3
  Gõ các dấu câu đặc biệt và những ký hiệu soạn thảo. Những phím bổ sung Opt Shift+ Opt sẽ thay đổi những ký tự mà bạn phím tạo ra. Một trong những ký tự kết hợp này là dấu câu và các ký hiệu soạn thảo. Áp dụng những tổ hợp phím bên dưới để gõ các ký tự sau.[5]
   Symbol  Name Shortcut
  ¿ Dấu hỏi ngược   Shift+ Opt+? 
  ¡  Dấu chấm thang ngược  Opt+1
  © Quyền tác giả Opt+G
  ® Đã đăng ký Opt+R
  Tên thương mại Opt+2
  Đoạn Opt+7
  § Chương Opt+6
  Chấm đầu dòng Opt+8
  Dấu gạch ngang ngắn Opt+-
  Dấu gạch ngang dài Shift+ Opt+-
  Thánh giá Opt+T
  Thánh giá đôi Shift+ Opt+7
 4. 4
  Mở Symbol Viewer (Trình xem Ký tự) để tìm ra nhiều ký tự hơn. Máy tính Mac không có nhiều mã như máy tính Windows, nhưng bạn có thể tìm ra nhiều ký tự khác nhau trong Symbol Viewer:[6]
  • Nhấp vào bảng chọn Apple và chọn "System Preferences" (Tùy chỉnh Hệ thống).
  • Nhấp vào tùy chọn "Keyboard" (Bàn phím) và tích vào "Show viewers for keyboard, emoji, and symbols in menu bar" (Hiển thị trình xem cho bàn phím, biểu tượng cảm xúc và ký hiệu trong thanh thực đơn).
  • Nhấp vào biểu tượng trình xem hiển thị trong thanh thực đơn và chọn "Show Emoji & Symbols" (Hiển thị Biểu tượng cảm xúc và Ký hiệu).
  • Duyệt tìm qua các danh mục biểu tượng và nhấp đúp vào ký hiệu mà bạn muốn chèn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu mã Alt trên Windows bao gồm những số 0, bạn phải nhập vào bình thường.

Cảnh báo

 • Mã Alt chỉ có hiệu lực trên những chương trình chấp nhận chuẩn mã đầu vào ASCII.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Tải ứng dụng trên Windows 7Tải ứng dụng trên Windows 7
Thay đổi kích thước thanh taskbar trên WindowsThay đổi kích thước thanh taskbar trên Windows
Xem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tínhXem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tính
Mở thư mục trong CMDMở thư mục trong Command Prompt (CMD)
Cài đặt macOS trên máy tính dành cho WindowsCài đặt macOS trên máy tính dành cho Windows
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Mở Windows ExplorerMở Windows Explorer
Kích hoạt Turbo Boost trên I5Kích hoạt Turbo Boost trên I5
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 180.192 lần.
Trang này đã được đọc 180.192 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo