Cách để Gõ biểu tượng trái tim trong Windows

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đôi khi hình ảnh lại mang nhiều thông điệp hơn từ ngữ. Gõ biểu tượng trái tim (♥) có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang làm gì. Bạn có thể tìm hiểu cách tạo trái tim trên Facebook hoặc Skype, tìm biểu tượng trái tim trong Character Map (Bản đồ ký tự), gõ trong Word, và sử dụng phím tắt bàn phím để gõ ở bất kỳ nơi nào.

Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng Facebook hoặc Skype

 1. 1
  Gõ "<3" khi đang tán gẫu trên Facebook.
 2. 2
  Biểu tượng sẽ trở thành trái tim sau khi nhấn Enter trong cửa sổ Chat (Tán gẫu).
 3. 3
  Tìm khung biểu tượng cảm xúc trên Skype. Biểu tượng cảm xúc nằm ở phía xa bên trái của vùng gõ nội dung chat.
 4. 4
  Kích vào mặt cười. Chọn trái tim trong trình đơn thả xuống.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Sao chép và dán từ Bản đồ ký tự Windows

 1. 1
  Kích vào trình đơn Windows Start.
 2. 2
  Chọn "All Programs" (Tất cả chương trình), "Accessories" (Phụ trợ), "System Tools" (Công cụ hệ thống), sau đó "Character Map".
 3. 3
  Chọn phông chính xác. Chọn phông sử dụng để gõ ký tự trong văn bản để trái tim vừa vặn tự nhiên. Ghi nhớ rằng một số phông không chứa biểu tượng trái tim.
 4. 4
  Cuộn danh sách ký tự để tìm biểu tượng trái tim và kích đôi vào biểu tượng.
 5. 5
  Kích vào Copy (Sao chép).
 6. 6
  Quay lại văn bản.
 7. 7
  Kích phải và chọn Paste (Dán) hoặc nhấn CTRL-V. Điều chỉnh kích thước biểu tượng nếu cần thiết bằng cách thay đổi kích cỡ phông chữ.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng Microsoft Word

 1. 1
  Kích vào Insert (Chèn) trong thanh phía trên.
 2. 2
  Tìm nút "Symbols" (Biểu tượng) ở bên phải và kích vào "More Symbols" (Nhiều biểu tượng hơn).
 3. 3
  Tìm biểu tượng trái tim, và kích vào "Insert."
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng vùng phím số trên bàn phím máy tính

 1. 1
  Ấn NumLock cho đến khi đèn bên cạnh phím sáng lên.
 2. 2
  Tìm phím "ALT" trên bàn phím và giữ trong một thời gian.
 3. 3
  Tìm phím "3" trên vùng phím số.
 4. 4
  Giữ cùng với phím "ALT".
 5. 5
  Thả hai phím ra khi trái tim (♥) xuất hiện trong văn bản.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn không thể chèn trái tim bằng vùng phím số nếu dùng laptop. Bạn cần tích hợp bàn phím nhỏ bao gồm 12 số.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 37.035 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo