Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách dịch toàn bộ trang web từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Sử dụng Google/Bing Translate (Google dịch/Bing dịch)

 1. 1
  Truy cập vào trang web. Hãy tìm và mở trang web muốn dịch ở bất kỳ trình duyệt web nào.
 2. 2
  Sao chép URL của trang web đó. Chọn URL trong thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ trình duyệt web, sau đó nhấn Ctrl+C (Windows) hoặc Command+C (Mac).
 3. 3
  Mở tùy chọn dịch thuật. Google TranslateBing Translate là hai tùy chọn phổ biến.
 4. 4
  Dán URL đã sao chép vào hộp văn bản bên trái. Nhấp vào hộp văn bản bên trái, sau đó nhấn Ctrl+V (Windows) hoặc Command+V (Mac).
 5. 5
 6. 6
  Nhấn Translate (Dịch). Đó là nút màu xanh dương phía trên hộp văn bản bên phải. Thao tác này sẽ mở trang web được dịch trong một tab mới.
  • Nếu trang web được dịch không hiển thị, bạn có thể nhấn vào liên kết của nó trong hộp văn bản bên phải.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Trên Chrome

 1. 1
 2. 2
  Sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn. Google Chrome sẽ tự động dịch các trang web có ngôn ngữ khác với trình duyệt mặc định thành ngôn ngữ mặc định của trình duyệt:
  • Truy cập trang web bạn muốn dịch.
  • Nhấn Translate (Dịch) khi được nhắc.
  • Nếu không thấy tùy chọn Translate (Dịch), hãy nhấn vào biểu tượng Google Translate (Google Dịch) ở phía bên phải của thanh địa chỉ, sau đó bấm Translate (Dịch).
  • Tiện ích mở rộng Google Translate (Google Dịch) có thể được tìm thấy.tại đây nếu bạn cần dịch máy.
 3. 3
  Nhấn . Nó nằm ở góc trên bên phải cửa sổ Chrome. Một menu thả xuống sẽ hiển thị.
 4. 4
  Nhấn Settings (Cài đặt). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong menu thả xuống.
 5. 5
  Cuộn xuống và nhấn Advanced (Nâng cao). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của trang.
 6. 6
  Cuộn xuống và nhấnLanguage (Ngôn ngữ). Thao tác này sẽ mở rộng khung menu Language (Ngôn ngữ).
 7. 7
  Nhấn Add languages (Thêm ngôn ngữ). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong phần "Languages" (Ngôn ngữ). Menu bật lên sẽ hiển thị.
 8. 8
  Chọn một ngôn ngữ. Tích chọn ô bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn dịch trang web.
 9. 9
  Nhấn Add (Thêm). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của cửa sổ bật lên.
 10. 10
  Nhấn . Tùy chọn này nằm bên phải của ngôn ngữ bạn đã chọn. Một menu sẽ hiển thị.
 11. 11
  Tích chọn ô "Offer to translate pages in this language" (Đề xuất dịch các trang bằng ngôn ngữ này). Tùy chọn này nằm trong menu. Thao tác này sẽ giúp đảm bảo tùy chọn Translate (Dịch) sẽ hiển thị trên các trang web có hỗ trợ ngôn ngữ mà bạn đã chọn.
 12. 12
  Di chuyển ngôn ngữ lên phía trên cùng của menu. Nếu muốn các trang web hiển thị ngôn ngữ bạn đã chọn theo mặc định, hãy nhấn ở bên phải của ngôn ngữ, sau đó chọn Move to the top (Di chuyển lên trên cùng) trong menu thả xuống.
  • Hãy nhớ rằng không phải tất cả các trang web đều có thể hiển thị ngôn ngữ mà bạn đã chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Trên Firefox

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình quả cầu xanh với chú cáo cam quấn quanh..
 2. 2
  Mở Translator add-on installation page. Tiện ích bổ sung này sẽ cho phép bạn dịch toàn bộ trang web trên Firefox qua Google Translate (Google Dịch) mà không cần dùng đến trang web Google Translate (Google Dịch).
 3. 3
  Nhấn Add to Firefox (Thêm vào Firefox). Đó là nút màu xanh dương ở giữa trang.
 4. 4
  Nhấn Add (Thêm) khi được nhắc. Thao tác này sẽ cho phép cài đặt tiện ích bổ sung trên Firefox.
 5. 5
  Nhấn OK khi được nhắc. Điều này sẽ xác nhận rằng tiện ích bổ sung đã được cài đặt thành công.
 6. 6
  Truy cập vào một trang web. Tìm và mở trang web mà bạn muốn dịch.
 7. 7
  Nhấp chuột phải vào biểu tượng Translator (Biên dịch). Đó là biểu tượng bong bóng lời nói ở góc trên bên phải của Firefox. Một menu thả xuống sẽ hiển thị.
  • Nếu không thấy biểu tượng Translator, trước tiên hãy nhấn vào ở phía trên bên phải của cửa sổ. Bạn sẽ thấy biểu tượng Translator sẽ xuất hiện ở đầu trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Nhấn Translate this page to [Language] (Dịch trang này sang [Ngôn ngữ]). Tùy chọn này nằm trong menu thả xuống. Trang web cần dịch của bạn sẽ mở trong một tab mới.
 9. 9
  Thay đổi ngôn ngữ dịch nếu cần thiết. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Translator sử dụng để dịch các trang bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp chuột phải vào biểu tượng Translator.
  • Nhấp vào Options (Change language) (Tùy chọn (Thay đổi ngôn ngữ)).
  • Nhấp vào Web Translation (Dịch thuật web).
  • Nhấn vào hộp thả xuống "Select target language" (Chọn ngôn ngữ đích).
  • Chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống.
  • Nhấn vào Save options (Lưu tùy chọn) ở đầu trang.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Trên Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Nhấn hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Edge, giống như chữ "e" màu trắng trên nền màu xanh dương hoặc chữ "e" màu xanh đậm.
 2. 2
  Mở Translator for Edge add-on page. Tiện ích bổ sung này sẽ cho phép bạn dịch một trang bất kỳ có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định của máy tính sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.
 3. 3
  Nhấn Get. Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở giữa trang. Thao tác này sẽ mở ứng dụng Microsoft Store.
 4. 4
  Nhấn Get trong Microsoft Store (Cửa hàng Microsoft). Đó là một nút màu xanh ở bên trái của cửa sổ. Translator for Edge sẽ bắt đầu cài đặt.
  • Có thể mất vài phút để cài đặt tiện ích này.
 5. 5
  Nhấn Turn it on (Bật) khi được nhắc. Bạn sẽ thấy nút màu xanh này xuất hiện trong Edge. Quá trình cài đặt Translator for Edge sẽ được hoàn tất.
 6. 6
  Truy cập vào trang web. Mở trang web mà bạn muốn dịch.
  • Hãy nhớ rằng trang web này phải có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định trên máy tính của bạn.
 7. 7
  Đợi menu "Translate" (Dịch) hiển thị. Bạn sẽ thấy menu thả xuống này hiển thị ở phía trên bên phải của cửa sổ.
  • Bạn có thể chỉ cần nhấp vào biểu tượng Translator for Edge hiển thị ở phía bên phải của thanh địa chỉ.
 8. 8
  Chọn một ngôn ngữ. Nhấn vào "Translate To" (Dịch sang) trong menu thả xuống, sau đó nhấn chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch trang web trong menu thả xuống gửi kết quả.
 9. 9
  Nhấp vào Translate (Dịch). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của menu thả xuống. Thao tác này sẽ tải lại trang bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Trên Safari

 1. 1
  Mở Safari. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Safari, trông giống như một chiếc la bàn màu xanh dương, trên thanh công cụ của máy Mac ở cuối màn hình.
 2. 2
  Mở Translate extension for Safari. Tiện ích mở rộng này cho phép bạn dịch toàn bộ trang web.
 3. 3
  Nhấn Install now (Cài đặt ngay). Tùy chọn này nằm bên phải biểu tượng của tiện ích mở rộng. Thao tác này sẽ cài đặt tiện ích mở rộng cho Safari.
 4. 4
  Truy cập trang web bạn muốn dịch. Tìm và mở trang web mà bạn muốn dịch sang ngôn ngữ khác.
 5. 5
  Nhấp chuột phải vào một khoảng trống trên trang. Menu thả xuống sẽ hiển thị.
  • Tùy thuộc vào máy Mac, bạn có thể cần phải nhấn giữ Control khi nhấp vào một khoảng trống trên trang.
 6. 6
  Nhấn Translate this page (Dịch trang này). Tùy chọn này nằm trong menu thả xuống. Thao tác này sẽ mở một thanh công cụ bên dưới thanh địa chỉ ở đầu cửa sổ.
 7. 7
  Chọn một ngôn ngữ. Trên thanh công cụ hiển thị, nhấn vào hộp thả xuống "Language" (Ngôn ngữ), sau đó nhấn chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng cho trang web cần dịch.
 8. 8
  Nhấp vào mũi tên "Translate" (Dịch). Tùy chọn này nằm ở dưới cùng của thanh công cụ. Thao tác này sẽ tải lại trang web bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.[1]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trình duyệt của bạn thường sẽ điều chỉnh các trang web sử dụng ngôn ngữ mặc định của máy tính nếu nó khác với nội dung của các trang web.

Cảnh báo

 • Bản dịch có thể không phải lúc nào cũng chính xác. Tránh sử dụng các bản dịch trên trình duyệt web làm nguồn tham khảo cho các bài tập hoặc các tài liệu quan trọng khác.
 • Không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ dịch thuật.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.388 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 3.388 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo