Cách để Dùng i.e. trong câu tiếng Anh

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Quyết định khi nào sử dụng “i.e.”Đặt “i.e.” trong câu8 Tham khảo

“i.e.” là chữ viết tắt cho cụm từ Latin id est, có nghĩa là “nói một cách khác” hay “điều đó có nghĩa là”.[1] Có thể bạn không biết chắc cách dùng “i.e.” khi viết bài luận trên lớp hoặc bản tóm tắt đề xuất kinh doanh bằng tiếng Anh. Hãy bắt đầu bằng cách quyết định xem liệu “i.e.” có hiệu quả trong câu không. Sau đó, hãy đặt “i.e.” vào trong câu, sử dụng dấu phẩy một cách thích hợp cho đúng ngữ pháp. Với một vài bước cơ bản, chẳng mấy chốc bạn sẽ sử dụng “i.e.” một cách thành thạo.

Phần 1
Quyết định khi nào sử dụng “i.e.”

 1. 1
  Dùng "i.e." để diễn đạt ý “có nghĩa là” hoặc “nói một cách khác”. Sử dụng chữ viết tắt "i.e.” khi bạn muốn làm rõ nghĩa phần đầu của câu và cung cấp cho người đọc nhiều thông tin hơn. Thông tin cần giải thích phần đầu của câu một cách chi tiết hơn để người đọc hiểu rõ hơn.[2]
  • Chẳng hạn, bạn có thể viết: “I am a vegan, i.e., I do not eat any animal-based products” (Tôi là người ăn chay, có nghĩa là tôi không ăn những thực phẩm có nguồn gốc động vật) hoặc “He works the morning shift, i.e., from 6 am to 1 pm” (Anh ta làm ca sáng, tức là từ 6 giờ sáng đến 1 giờ chiều).
 2. 2
  Không dùng "i.e." để diễn đạt ý “ví dụ như” hoặc “chẳng hạn như”. Bạn không nên sử dụng “i.e.” nếu muốn đưa ra ví dụ hoặc minh họa những gì bạn muốn nói với độc giả. Trong trường hợp này, bạn nên dùng “e.g.” thay cho “i.e.” “E.g.” là chữ viết tắt cụm từ Latin “ví dụ”.[3]
  • Chẳng hạn, bạn sẽ viết: “I do not like eating raw fish, i.e., sushi.” (Tôi không thích ăn cá sống, hay nói cách khác là sushi) và “I don't like Japanese food, e.g., sushi or ramen." (Tôi không thích đồ ăn Nhật Bản, ví dụ như: sushi hoặc ramen).
  • Hay bạn có thể viết: “She likes poetry about love, i.e., poems that explore matters of the heart” (Cô ấy thích thơ tình, tức là những bài thơ khám phá những cảm xúc của trái tim) và “She likes poetry about love, e.g., poems by the New Romantics.” (Cô ấy thích thơ tình, chẳng hạn như thơ của trường phái lãng mạn mới).
 3. 3
  Dùng chữ viết tắt này trong các tài liệu không chính thức hoặc bản tốc ký. Bạn có thể đặt “i.e.” vào trong câu nếu bạn viết email hoặc thư cho bạn bè, một bài viết thông thường cho lớp học hoặc ghi chép kinh doanh nhanh. Nếu bạn đang viết một tài liệu kinh doanh chính thức hoặc một bài báo có tính học thuật, hãy cân nhắc việc sử dụng “that is” (điều đó có nghĩa là) hoặc “in other words” (nói một cách khác).[4]
  • Trong một số trường hợp, bạn có thể dùng “i.e.” trong bài báo, bài luận, hoặc bài viết có tính học thuật. Hãy hỏi kỹ người hướng dẫn của bạn để đảm bảo việc sử dụng chữ viết tắt này trong bài báo hoặc bài luận là phù hợp.

Phần 2
Đặt “i.e.” trong câu

 1. 1
  Viết chữ in thường và dùng dấu chấm. Chữ viết tắt “i.e.” luôn được viết với chữ “i” và chữ “e” in thường trong câu, giữa mỗi chữ có dấu chấm.[5]
 2. 2
  Không viết in nghiêng hoặc in đậm chữ này. Bạn không cần định dạng chữ viết tắt "i.e." khác so với phần còn lại của văn bản hoặc bài viết. Hãy viết chữ thường, không nghiêng và đậm.[6]
 3. 3
  Đặt dấu phẩy đằng trước và sau “i.e.”. Điều này sẽ làm nổi bật chữ viết tắt và cho người đọc biết bạn đang cung cấp thông tin bổ sung sau chữ “i.e.”.[7]
  • Ví dụ, bạn có thể viết: “He prefers native plants in the garden, i.e., plants that naturally grow in the area” (Anh ấy thích cây bản địa trong vườn hơn, tức là những cây mọc tự nhiên trong vùng) hoặc “I have a soft spot for holiday music, i.e., songs that are about Christmas or Halloween” (Tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với nhạc lễ hội, tức là những bài hát về Giáng sinh hoặc Halloween).
 4. 4
  Đặt "i.e." vào giữa câu, không bao giờ được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Chữ viết tắt “i.e.” luôn xuất hiện sau phần đầu của câu, nằm ở giữa câu, như vậy mới đúng ngữ pháp.[8]
  • Ví dụ, câu “I.e. he likes super heroes” hoặc câu “He likes super heroes, i.e.” đều không đúng. Câu đúng ngữ pháp phải là: “He likes super heroes, i.e., social misfits who save the world” (Anh ấy thích những siêu anh hùng, tức là, những kẻ lạc loài trong xã hội, những người giải cứu thế giới).

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Ngôn ngữ

Ngôn ngữ khác:

English: Use i.e. in a Sentence, Español: usar i.e. en una oración en inglés, Русский: использовать аббревиатуру i.e. в английском предложении, Français: utiliser « c.‐à‐d. » dans une phrase, Português: Usar "i.e." em Uma Frase, Deutsch: In einem Satz i.e. benutzen, Bahasa Indonesia: Menggunakan i.e. dalam Kalimat Bahasa Inggris, Nederlands: De afkorting i.e. gebruiken in het Engels, 日本語: 英文に「i.e.」を用いる, 中文: 在句子中正确地使用i.e., ไทย: ใช้ i.e. ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trang này đã được đọc 1.445 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?