Cách để Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Thiết lập công thứcTính chiều dàiTham khảo

Chúng ta có thể đo độ dài của một đoạn thẳng hoặc đường ngang trên mặt phẳng toạ độ chỉ bằng cách đếm tọa độ; tuy nhiên, việc tìm chiều dài của một đường chéo sẽ khó hơn. Bạn có thể sử dụng công thức tính khoảng cách để tìm độ dài của một đường thẳng. Công thức tính khoảng cách là một trường hợp tổng quát của Định lý Pitago, bạn có thể xem đoạn thẳng cho trước như là cạnh huyền của tam giác vuông.[1] Bằng cách áp dụng công thức cơ bản trong hình học, việc tính độ dài đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ trở nên khá dễ dàng.

Phần 1
Thiết lập công thức

 1. 1
  Thiết lập công thức tính khoảng cách. Công thức nêu rõ rằng , trong đó, là độ dài của đoạn thẳng, là tọa độ điểm đầu tiên của đoạn thẳng và là tọa độ điểm thứ hai của đoạn thẳng.[2]
 2. 2
  Tìm tọa độ của các điểm đầu và cuối đoạn thẳng. Thường thì tọa độ này được cho sẵn. Nếu không, hãy đếm dọc theo trục hoành và trục tung để tìm tọa độ.
  • Trục hoành là trục ngang; trục tung là trục dọc.
  • Tọa độ của một điểm được trình bày như sau .
  • Chẳng hạn, một đoạn thẳng có thể được quy định bởi điểm .
 3. 3
  Thay tọa độ vào công thức tính khoảng cách. Bạn phải cẩn thận thay các giá trị vào đúng biến số. Hai tọa độ phải là số đầu tiên trong dấu ngoặc đơn, còn hai tọa độ là số thứ hai trong ngoặc đơn.
  • Ví dụ, ta có điểm , công thức sẽ trở thành:

Phần 2
Tính chiều dài

 1. 1
  Tính phép trừ trong dấu ngoặc đơn. Theo quy tắc về thứ tự thực hiện các phép toán, mọi phép tính trong dấu ngoặc đơn phải được giải trước.
  • Ví dụ:

 2. 2
  Bình phương giá trị trong dấu ngoặc đơn. Theo quy tắc về thứ tự thực hiện các phép toán, bước tiếp theo là tính số mũ.
  • Ví dụ:

 3. 3
  Cộng các số hạng bên dưới dấu căn. Thực hiện phép toán như khi tính các số nguyên.
  • Ví dụ:

 4. 4
  Tìm đáp án . Để ra kết quả cuối cùng, hãy tính căn của tổng các số hạng nằm trong dấu căn.
  • Vì chúng ta đang tìm căn bậc hai nên có thể bạn cần làm tròn đáp án.
  • Vì đây là bài toán trên mặt phẳng tọa độ nên đáp án sẽ là “đơn vị chung” chứ không phải xăng-ti-mét, mét hay các đơn vị mét khác.
  • Ví dụ:

Lời khuyên

 • Tránh nhầm lẫn công thức này với những công thức khác như công thức tìm tọa độ trung điểm, tính độ dốc của đường thẳng, phương trình đường thẳng hay phương trình tuyến tính.
 • Ghi nhớ thứ tự thực hiện các phép tính khi làm toán. Trừ trước, sau đó bình phương các hiệu, tiếp theo là phép cộng và cuối cùng là tìm căn bậc hai.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Use Distance Formula to Find the Length of a Line, Español: utilizar la fórmula de distancia para encontrar la longitud de una línea, Русский: использовать формулу расстояния для расчета длины линии, Italiano: Calcolare la Lunghezza di una Linea Retta Utilizzando la Formula per Calcolare la Distanza fra Due Punti, Português: Usar a Fórmula de Distância Entre Dois Pontos para Achar o Comprimento de uma Reta, Français: utiliser la formule de la distance entre deux points, Bahasa Indonesia: Menggunakan Rumus Jarak untuk Mencari Panjang Sebuah Garis, 中文: 使用距离公式计算线段的长度, Nederlands: De lengte van een lijn berekenen met behulp van de afstandsformule, ไทย: ใช้สูตรระยะทางหาความยาวของเส้นตรง, Deutsch: Die Entfernungsformel nutzen um die Länge einer Linie herauszufinden, العربية: استخدام قانون المسافة لحساب طول قطعة مستقيمة, 日本語: 距離の公式を使い直線の長さを求める

Trang này đã được đọc 182.645 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?