Cách để Dùng WiFi Direct trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kết nối với thiết bị di động và máy tính để bàn khác qua Wi-Fi Direct khi sử dụng Android.

Phương pháp 1 của 2:
Kết nối với thiết bị qua Wi-Fi Direct

 1. 1
  Mở danh sách ứng dụng của Android. Đây là danh sách tất cả ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.
 2. 2
 3. 3
  Chạm vào Wi-Fi trong trình đơn Cài đặt. Trên một số thiết bị, bạn cần chạm vào Mạng và Internet rồi mới chạm vào Wi-Fi. Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt Wi-Fi và kết nối với các thiết bị khác.
 4. 4
 5. 5
  Chạm vào biểu tượng dấu ba chấm dọc. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Đây là bước mở trình đơn thả xuống. Trên một số thiết bị, bạn cần chạm Wi-Fi, rồi chạm Tùy chọn Wi-Fi, sau đó chạm Nâng cao.
 6. 6
  Chạm vào Wi-Fi Direct trong trình đơn thả xuống. Bước này sẽ quét khu vực xung quanh và liệt kê tất cả thiết bị ở gần bạn có thể kết nối Wi-Fi Direct.
  • Tùy thuộc vào thiết bị và phần mềm hiện tại, nút Wi-Fi Direct có thể nằm ở phía dưới cùng màn hình trong trang Wi-Fi, thay vì trong trình đơn thả xuống.
 7. 7
  Chạm vào một thiết bị để kết nối. Việc này sẽ gửi yêu cầu kết nối đến thiết bị bạn đã lựa chọn. Người đó sẽ có 30 giây để chấp nhận yêu cầu và kết nối với bạn qua Wi-Fi Direct.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Chia sẻ ảnh qua Wi-Fi Direct

 1. 1
  Mở thư viện ảnh của thiết bị.
 2. 2
  Chạm và giữ một ảnh. Thao tác này sẽ lựa chọn tập tin ảnh và hiển thị các biểu tượng mới ở phía trên cùng màn hình.
 3. 3
  Chạm vào biểu tượng . Đây là nút Chia sẻ. Bước này sẽ mở cửa sổ mới, trong đó bạn có thể lựa chọn ứng dụng để chia sẻ tập tin này.
 4. 4
  Chạm vào Wi-Fi Direct. Bước này sẽ mở danh sách thiết bị ở xung quanh bạn có thể truyền tập tin qua Wi-Fi Direct.
 5. 5
  Chạm vào một thiết bị trong danh sách. Người sở hữu thiết bị đó sẽ nhận được một thông báo trên thiết bị của họ, với nội dung là họ có muốn chấp nhận yêu cầu truyền tập tin từ bạn hay không. Nếu chấp nhận, họ sẽ nhận được ảnh bạn đang gửi trên thiết bị của họ.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Một số thiết bị di động có thể yêu cầu có ứng dụng của bên thứ ba để thực hiện truyền tập tin qua Wi-Fi Direct.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 1.067 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo