Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng Twitter, bao gồm cách tạo tài khoản và đăng tweet.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Đăng ký Twitter

 1. 1
  Mở Twitter. Truy cập https://www.twitter.com/ bằng trình duyệt web của máy tính.
 2. 2
  Nhấp vào Sign Up (Đăng ký). Đó là nút màu xanh dương bên phải trang.
 3. 3
  Nhập tên. Nhập tên (và họ, nếu bạn thích) vào trường "Name" (Tên).
 4. 4
  Thêm số điện thoại. Nhập số điện thoại vào trường "Phone" (Số điện thoại).
  • Nếu bạn không muốn thêm số điện thoại, hãy nhấp vào Use email instead (Sử dụng email) bên dưới trường "Phone" và nhập địa chỉ email.
 5. 5
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Sign up (Đăng ký). Đây là nút màu xanh dương ở bên dưới trang.
 7. 7
  Xác minh số điện thoại nếu bạn đã đăng ký bằng số điện thoại. Bỏ qua bước này nếu bạn đăng ký Twitter bằng địa chỉ email. Để xác minh số điện thoại, bạn cần thực hiện như sau:
  • Nhấp vào OK khi được hỏi.
  • Mở ứng dụng Messages (Tin nhắn) của điện thoại.
  • Chạm vào tin nhắn được gửi từ Twitter (thường là số có 5 chữ số).
  • Ghi lại mã trong tin nhắn.
  • Nhập mã vào trường "Verification code" (Mã xác minh) trên trang Twitter.
  • Nhấp vào Next.
 8. 8
  Nhập mật khẩu. Nhấp vào trường "Password" (Mật khẩu), rồi nhập mật khẩu mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập tài khoản.
 9. 9
  Nhấp vào Next. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang.
 10. 10
  Xác minh địa chỉ email nếu bạn đã đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email. Bỏ qua bước này nếu trước đó bạn đã xác minh số điện thoại. Để xác minh địa chỉ email, bạn cần thực hiện như sau:
  • Nhấp vào OK khi được hỏi.
  • Truy cập hộp thư đến của email và đăng nhập nếu cần.
  • Mở email được gửi từ "verify@twitter.com".
  • Ghi chú mã trong email.
  • Nhập mã vào trường "Verification code" (Mã xác minh) trên trang Twitter.
  • Nhấp vào Next.
 11. 11
  Nhấp vào Skip for now (Tạm thời bỏ qua). Đây là nút ở phía trên góc phải trang.
 12. 12
  Chọn theo dõi người dùng khác. Nhấp vào Follow (Theo dõi) bên dưới tài khoản của người nổi tiếng hoặc tài khoản được gợi ý mà bạn muốn theo dõi, rồi nhấp vào Next khi hoàn tất. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang tài khoản Twitter của mình.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Next để bỏ qua bước này.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Thiết lập trang cá nhân

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng trang cá nhân. Đó là vòng tròn có bóng hình người hiển thị ở phía trên góc phải màn hình. Một trình đơn liền xuất hiện tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào Settings and privacy (Cài đặt và riêng tư). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị. Trang Settings (Cài đặt) mở ra ngay sau cú nhấp chuột.
 3. 3
  Nhấp vào trường "Username" (Tên người dùng) ở đầu trang.
 4. 4
  Thay tên người dùng tự động bằng tên mà bạn thích. Bạn có thể nhập tên người dùng theo ý thích để xem liệu nó có khả dụng hay không; nếu có, bạn sẽ thấy dòng thông báo xác nhận màu xanh lá hiển thị phía trên trường nhập thông tin.
  • Nếu tên người dùng không khả dụng, bạn sẽ thấy dòng cảnh báo màu đỏ hiển thị tại đây.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi). Đây là nút hiển thị ở cuối trang.
 6. 6
  Nhập mật khẩu khi được hỏi. Nhập mật khẩu mà bạn đã đặt trong lúc tạo tài khoản.
 7. 7
  Nhấp vào Save changes. Đây là nút ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị.
 8. 8
  Nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện. Biểu tượng này hiển thị bên trái trang. Bạn sẽ được đưa đến trang cá nhân của mình sau khi thực hiện thao tác.
  • Sau này, bạn có thể truy cập tài khoản bằng cách nhấp vào vòng tròn trang cá nhân ở phía trên góc phải trang và nhấp vào tên của bạn ở phía trên trình đơn đang hiển thị.
 9. 9
  Tải ảnh đại diện lên. Ảnh đại diện của bạn là ảnh hiển thị bên trái tất cả các tweet và phản hồi. Để đặt ảnh đại diện, bạn cần thực hiện như sau:
  • Nhấp vào biểu tượng máy ảnh có dấu + ở phía trên góc trái trang.
  • Nhấp vào Upload photo (Tải ảnh lên) trong trình đơn đang hiển thị.
  • Chọn một ảnh từ máy tính.
  • Nhấp vào Open (Mở).
  • Điều chỉnh ảnh (nếu cần), rồi nhấp vào Apply (Áp dụng).
 10. 10
  Điền thông tin vào trang cá nhân của bạn. Khi mở phần "Edit profile" (Chỉnh sửa trang cá nhân), bạn có thể thêm thông tin vào các trường văn bản sau đây nếu muốn tạo trang cá nhân chi tiết:
  • Name (Tên) — Nhập tên hiển thị mà bạn muốn dùng. Ví dụ, nếu bạn đã đăng ký cả họ và tên nhưng muốn trang chỉ hiển thị tên, bạn không cần nhập họ tại đây.
  • Bio (Giới thiệu) — Nhập phần giới thiệu bản thân vào trường "Bio".
  • Location (Vị trí) — Thêm thành phố hoặc tỉnh.
  • Website (Trang web) — Thêm đường dẫn đến trang web của bạn (nếu có).
 11. 11
  Chọn màu chủ đề. Nhấp vào Theme color (Màu chủ đề) ở bên trái trang, rồi nhấp vào màu mà bạn muốn sử dụng.
 12. 12
  Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi). Đó là lựa chọn ở bên phải trang. Thao tác này sẽ lưu các thay đổi trên trang cá nhân và thoát chế độ "Edit profile".
  • Sau này, bạn có thể chỉnh sửa trang cá nhân bằng cách nhấp vào nút Edit profile ở gần phía trên trang cá nhân.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Theo dõi người dùng khác

 1. 1
  Nhấp vào trường "Search Twitter" (Tìm kiếm trên Twitter). Đây là trường ở đầu trang Twitter.
 2. 2
  Nhập tên hoặc tên tài khoản của người dùng. Nhập tên hoặc tên người dùng của người mà bạn muốn theo dõi.
 3. 3
  Chọn người dùng. Nhấp vào tên của người mà bạn muốn theo dõi trong danh sách lựa chọn. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang của họ.
 4. 4
  Nhấp vào Follow (Theo dõi). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang.
  • Nếu trang cá nhân của người dùng có chế độ bảo vệ, việc nhấp vào Follow sẽ gửi yêu cầu theo dõi cho họ.
 5. 5
  Tìm bạn bè từ các dịch vụ email phổ biến. Bạn có thể tìm bạn bè từ danh bạ của các tài khoản email có hỗ trợ bằng cách thực hiện thao tác như sau:
  • Nhấp vào hình tròn ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang.
  • Nhấp vào Settings and privacy (Cài đặt và riêng tư) trong trình đơn đang hiển thị.
  • Nhấp vào Find friends (Tìm bạn bè) trong phần bên trái trang.
  • Nhấp vào Upload contacts (Tải lên danh bạ) bên cạnh tài khoản mà bạn muốn dùng.
  • Đăng nhập vào tài khoản, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để nhập danh bạ.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Đăng tweet

 1. 1
  Nhấp vào Tweet. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang. Ô "Tweet" liền xuất hiện sau thao tác này.
  • Nếu bạn không mở thẻ Messages (Tin nhắn), nút này sẽ luôn hiển thị ở phía trên góc phải trang Twitter.
 2. 2
  Nhập nội dung của tweet. Cứ nhập nội dung bất kỳ vào trường văn bản của cửa sổ "Tweet".
  • Bạn có thể nhập lên đến 280 ký tự vào trường văn bản, bao gồm khoảng trắng.
 3. 3
  Thêm ảnh vào tweet. Nếu bạn muốn đăng ảnh kèm theo tweet, hãy thực hiện như sau:
  • Nhấp vào biểu tượng ngọn núi của lựa chọn "Photo" (Ảnh).
  • Chọn ảnh hoặc video từ máy tính.
  • Nhấp vào Open (Mở).
 4. 4
  Thêm ảnh động GIF vào tweet. Nếu bạn muốn dùng ảnh động thay vì ảnh từ máy tính, hãy thực hiện như sau:
  • Nhấp vào nút GIF bên dưới trường nhập tweet.
  • Chọn thể loại GIF hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm ảnh động GIF.
  • Nhấp vào GIF mà bạn muốn sử dụng.
 5. 5
  Thêm tweet vào tweet hiện tại để tạo chuỗi thông tin. Nếu bạn muốn tạo chuỗi tweet, hãy nhấp vào biểu tượng ở bên dưới cửa sổ và nhập nội dung của tweet thứ hai.
  • Bạn có thể lặp lại quy trình này khi muốn thêm tweet.
 6. 6
  Nhấp vào Tweet (Đăng tweet). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ đăng tweet của bạn lên trang cá nhân.
  • Nếu muốn đăng cả chuỗi tweet, bạn có thể nhấp vào Tweet all (Đăng toàn bộ tweet) tại đây.
 7. 7
  Đăng tweet bình chọn. Một tính năng ít được sử dụng của Twitter là Poll (Bình chọn) - cho phép bạn đăng tweet bình chọn để người dùng lựa chọn:
  • Nhấp vào Tweet, rồi thêm câu hỏi vào trường văn bản chính của ô tweet.
  • Nhấp vào biểu tượng biểu đồ cột của lựa chọn "Poll".
  • Thêm các lựa chọn vào trường "Choice 1" (Lựa chọn 1) và "Choice 2" (Lựa chọn 2). Bạn có thể thêm nhiều lựa chọn bằng cách nhấp vào Add a choice (Thêm lựa chọn).
  • Đặt giới hạn thời gian bằng cách nhấp vào 1 day (1 ngày) và chọn giá trị ngày, giờ và phút (bạn có thể chọn thời gian lên đến 7 ngày).
  • Nhấp vào Tweet (Đăng tweet).
 8. 8
  Phản hồi tweet. Nếu muốn phản hồi tweet của bạn bè, bạn có thể thực hiện như sau trên trang Home:
  • Nhấp vào thẻ Home nếu cần.
  • Tìm đến tweet mà bạn muốn phản hồi.
  • Nhấp vào biểu tượng bong bóng trò chuyện bên dưới tweet.
  • Nhập phản hồi của bạn. Bạn cũng có thể thêm ảnh, ảnh động GIF hoặc bình chọn nếu cần.
  • Nhấp vào Reply (Phản hồi).
 9. 9
  Ghim tweet lên đầu trang. Bạn có thể ghim một tweet lên đầu trang cá nhân đến khi bạn muốn ghim tweet khác:
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Chia sẻ tweet của người khác

 1. 1
  Mở trang Home. Nhấp vào thẻ Home ở phía trên góc trái của trang Twitter để thực hiện việc này.
 2. 2
  Tìm tweet mà bạn muốn chia sẻ. Lướt xem trang Home đến khi bạn tìm được bài viết muốn thêm vào trang cá nhân của mình.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Retweet" (Chia sẻ tweet). Đó là biểu tượng hình chữ nhật được tạo nên từ hai mũi tên hiển thị bên dưới tweet. Một trình đơn liền xuất hiện trên màn hình.
 4. 4
  Thêm bình luận nếu bạn thích. Nếu bạn muốn thêm ý kiến của mình vào tweet, hãy nhấp vào trường "Add a comment..." (Thêm bình luận) phía trên tweet, rồi nhập nội dung binh luận trước khi tiếp tục.
 5. 5
  Nhấp vào Retweet (Chia sẻ tweet). Đây là lựa chọn bên dưới tweet ban đầu trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này liền đăng tweet lên trang cá nhân của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

Gửi tin nhắn

 1. 1
  Nhấp vào Messages (Tin nhắn). Đó là thẻ ở đầu trang. Cửa sổ Messages liền hiển thị trên màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào New Message (Tin nhắn mới). Lựa chọn này ở phía trên góc phải cửa sổ đang hiển thị.
 3. 3
  Chọn người theo dõi. Nhấp vào tên của người theo dõi mà bạn muốn gửi tin nhắn. Bạn cũng có thể nhập tên người theo dõi vào ô tìm kiếm nếu không thấy tên của họ hiển thị tại đây.
  • Bạn có thể chọn nhiều người theo dõi, nhưng bạn phải chọn ít nhất một người theo dõi.
  • Lưu ý, mặc dù bạn có thể gửi tin nhắn cho người mà bạn không theo dõi, nhưng tin nhắn sẽ được gửi vào thư mục "Requested" (Đã yêu cầu) thay vì hộp thư đến của họ.
 4. 4
  Nhấp vào Next (Tiếp tục). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 5. 5
  Nhập tin nhắn. Nhập tin nhắn vào trường văn bản ở bên dưới cửa sổ.
 6. 6
  Thêm ảnh hoặc ảnh động GIF nếu bạn thích. Tương tự như với tweet, bạn có thể thêm ảnh hoặc ảnh động GIF vào tin nhắn, nhưng bạn không thể thêm cả hai (hoặc nhiều ảnh) cùng lúc:
  • Photo (Ảnh) — Nhấp vào biểu tượng ngọn núi của lựa chọn "Photo", chọn ảnh hoặc video từ máy tính, rồi nhấp vào Open (Mở).
  • GIF — Nhấp vào nút GIF, tìm kiếm ảnh động GIF mà bạn muốn dùng và nhấp vào đó.
 7. 7
  Nhấp vào Send (Gửi). Đó là lựa chọn bên phải tin nhắn. Thao tác này sẽ gửi tin nhắn đến người nhận.
  • Dấu chọn màu xám bên dưới tin nhắn có nghĩa là đã gửi. Dấu chọn màu xanh dương cho biết tin nhắn đã được đọc.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Sử dụng Twitter trên điện thoại

 1. 1
  Tải ứng dụng Twitter. Bạn có thể tải ứng dụng Twitter miễn phí trên cả iPhone lẫn Android:
 2. 2
  Mở Twitter. Chạm vào OPEN (Mở) trong App Store hoặc Google Play Store của điện thoại thông minh hoặc chạm vào ứng dụng Twitter màu xanh dương và trắng.
 3. 3
  Đăng nhập vào tài khoản Twitter. Khi Twitter mở ra, bạn sẽ chạm vào Sign in (Đăng nhập) và nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản.
 4. 4
  Tạo tweet. Chạm vào biểu tượng "Tweet" trông giống cây bút lông vũ hiển thị trong ô ở phía trên góc phải (iPhone) hoặc bên dưới góc phải (Android) màn hình, rồi nhập nội dung của tweet và chạm vào Tweet (Đăng tweet) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Tương tự như khi sử dụng máy tính, bạn có thể thêm ảnh, ảnh động GIF, bình chọn hoặc chuỗi tweet khi tạo tweet.
  • Để phản hồi tweet, bạn cần tìm đến tweet đó, chạm vào bong bóng trò chuyện bên dưới tweet, rồi nhập phản hồi và chạm vào Reply (Phản hồi).
 5. 5
  Chia sẻ tweet. Bạn có thể chia sẻ các tweet được đăng công khai bằng cách tìm đến tweet đó trên trang Home, chạm vào lựa chọn Retweet (Chia sẻ tweet) hình chữ nhật, rồi chạm vào một trong các lựa chọn sau:
  • Retweet (Chia sẻ tweet) — Chạm vào lựa chọn này để chia sẻ tweet ngay.
  • Retweet with comment (Chia sẻ tweet với bình luận) — Nhập bình luận vào trường văn bản, rồi chạm vào Retweet.
 6. 6
  Tìm kiếm người dùng trên Twitter. Nếu bạn muốn tìm kiếm người dùng, hãy chạm vào biểu tượng "Search" (Tìm kiếm) bên dưới màn hình, rồi chạm vào thanh tìm kiếm hiển thị phía trên màn hình, và nhập tên người dùng mà bạn cần tìm. Bạn có thể chạm vào tên người dùng trong kết quả tìm kiếm để xem trang cá nhân của họ.
  • Nếu bạn muốn theo dõi người dùng, hãy chạm vào Follow (Theo dõi) ở phía trên góc phải trang cá nhân của họ.
 7. 7
  Kiểm tra thông báo. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng quả chuông "Notifications" (Thông báo) ở bên dưới màn hình. Thao tác này cho bạn thấy toàn bộ thông báo Twitter (chẳng hạn như bình luận, tin nhắn, lượt thích mới nhất từ người theo dõi, v.v.).
 8. 8
  Gửi tin nhắn. Bạn có thể gửi tin nhắn từ ứng dụng Twitter bằng thao tác sau:
 9. 9
  Xem trang cá nhân của bạn. Chạm vào ảnh đại diện ở phía trên màn hình, rồi chạm vào Profile (Trang cá nhân) trong trình đơn đang hiển thị để truy cập trang cá nhân của bạn.
  • Bạn có thể chỉnh sửa trang cá nhân bằng cách chạm vào Edit profile (Chỉnh sửa trang cá nhân) tại đây và chọn thông tin cần chỉnh sửa (chẳng hạn như ảnh đại diện).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tắt thông báo Twitter nếu không muốn nhận được thông báo từ Twitter trên nền tảng máy tính và di động.
 • Nếu bạn muốn kiểm soát người theo dõi và ngăn họ chia sẻ (hoặc trích) tweet của bạn, hãy thiết lập bảo vệ trang cá nhân bằng cách mở trang Settings and privacy (Cài đặt và riêng tư), nhấp vào Privacy and safety (Riêng tư và bảo mật), và đánh dấu vào ô "Protect your Tweets" (Bảo vệ tweet).
 • Việc đăng tweet có nội dung trực quan (chẳng hạn như hình ảnh và video) thường nhận được nhiều tương tác hơn so với khi chỉ đăng nội dung chữ.
 • Bạn cũng có thể lên lịch đăng tweet bằng cách sử dụng dịch vụ lên lịch đăng tweet.
 • Để liên hệ với Twitter, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp hoặc sử dụng Help Center (Trung tâm hỗ trợ) trên trang web của họ.

Cảnh báo

 • Tương tự như với mọi mạng xã hội khác, hãy cẩn trọng với thông tin mà bạn chia sẻ với người khác.
 • Việc đăng tweet liên tục (hơn 100 tweet trong một giờ hoặc hơn 1000 tweet trong một ngày) có thể khiến tài khoản Twitter của bạn bị "cấm túc" trong vài giờ. Trong khi bị "cấm túc", bạn có thể truy cập trang cá nhân của mình nhưng không thể đăng tweet.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tài khoản Twitter bị đình chỉ trong bao lâuTài khoản Twitter bị đình chỉ trong bao lâu?
Đặt tài khoản Twitter thành riêng tưĐặt tài khoản Twitter thành riêng tư
Tìm kiếm tweet theo ngày trên ứng dụngTìm kiếm tweet theo ngày trên ứng dụng
Xóa người theo dõi trên TwitterXóa người theo dõi trên Twitter
Kiểm tra xem liệu bạn có bị cấm ẩn (shadowban) trên Twitter hay khôngKiểm tra xem liệu bạn có bị cấm ẩn (shadowban) trên Twitter hay không
Gửi Tin Nhắn Trực tiếp trên TwitterGửi Tin Nhắn Trực tiếp trên Twitter
Tìm bạn bè Facebook trên TwitterTìm bạn bè Facebook trên Twitter
Xác thực tài khoản TwitterXác thực tài khoản Twitter
Thu hồi tin nhắn TwitterThu hồi tin nhắn Twitter
Xóa tài khoản TwitterXóa tài khoản Twitter
Nhận biết ai đó đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn trên TwitterNhận biết ai đó đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn trên Twitter
Xem ai hủy theo dõi bạn trên TwitterXem ai hủy theo dõi bạn trên Twitter
Tạo tài khoản TwitterTạo tài khoản Twitter
Tải ảnh từ TwitterTải ảnh từ Twitter
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.641 lần.
Chuyên mục: Twitter
Trang này đã được đọc 12.641 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo