Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách chuyển video YouTube thành tập tin âm thanh MP3 để bạn có thể tải về máy tính hoặc điện thoại thông minh. Bạn sẽ dễ dàng tìm được một số công cụ trực tuyến miễn phí hỗ trợ việc này; trong trường hợp một trong các công cụ đó không hoạt động hoặc chặn nội dung nào đó, bạn vẫn có thể dùng công cụ khác. Tuy nhiên, việc tải nhạc từ các video âm nhạc chính thức thường bị cấm trên YouTube, nên bạn không thể dùng hầu hết trang web để tải MP3 từ video âm nhạc.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng MP3 Converter trên máy tính

 1. 1
  Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com/ bằng trình duyệt. Trang chủ của YouTube liền xuất hiện.
  • Bạn không cần đăng nhập vào YouTube trừ khi video mà bạn muốn xem có giới hạn độ tuổi.
 2. 2
  Tìm video mà bạn muốn tải về. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở phía trên trang YouTube, nhập tên video và ấn Enter.
 3. 3
  Chọn video. Nhấp vào video mà bạn muốn tải về. Đây là thao tác mở và phát video.
  • Bạn cần chọn video không hiển thị trong danh sách phát. Nếu không, bạn không thể tải video vì địa chỉ danh sách phát không tương thích với công cụ chuyển đổi trực tuyến.
 4. 4
  Sao chép địa chỉ của video. Nhấp vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ trình duyệt để tô sáng địa chỉ, rồi ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac).
  • Nếu địa chỉ của video không hiển thị phần tô sáng khi bạn nhấp vào đó, hãy thử nhấp đúp vào địa chỉ hoặc rê chuột trên địa chỉ.
 5. 5
  Mở trang MP3 Converter. Truy cập https://www.mp3converter.net/ bằng trình duyệt.
 6. 6
  Thêm địa chỉ của video. Nhấp vào trường dữ liệu ở phía trên trang MP3 Converter, rồi ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac) để dán địa chỉ của video.
 7. 7
  Chọn loại tập tin. Nhấp vào khung lựa chọn "Choose file type to convert to" (Chọn loại tập tin để chuyển đổi), rồi nhấp vào .mp3.
 8. 8
  Nhấp vào Start (Bắt đầu). Đó là nút màu xanh lá ở cuối trang. Với thao tác này, video liền được chuyển đổi thành tập tin MP3 sau vài phút.
 9. 9
  Nhấp vào Download your converted file (Tải về tập tin đã chuyển đổi) khi được hỏi. Nút màu xanh lá sẽ hiển thị ở bên trái trang sau khi quá trình chuyển đổi tập tin hoàn tất. Tập tin MP3 liền được tải về máy tính ngay khi bạn nhấp vào đó.
  • Thời gian tải về sẽ khác nhau tùy thuộc vào dung lượng tập tin và tốc độ truyền dữ liệu của mạng internet.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng Convert2MP3 trên máy tính

 1. 1
  Mở YouTube. Truy cập https://www.youtube.com/ bằng trình duyệt. Đây là thao tác mở trang chủ YouTube.
  • Bạn không phải đăng nhập vào YouTube trừ khi video muốn tải về có giới hạn độ tuổi.
 2. 2
  Tìm video mà bạn muốn tải về. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở phía trên trang YouTube, rồi nhập tên video, và ấn Enter.
 3. 3
  Chọn video. Nhấp vào video mà bạn muốn tải về. Đây là thao tác mở và phát video.
  • Nếu video hiển thị trong danh sách phát, bạn cần tìm video không có trong danh sách phát. Nếu không, bạn không thể tải về video vì địa chỉ danh sách phát không tương thích với công cụ chuyển đổi trực tuyến.
 4. 4
  Sao chép địa chỉ của video. Nhấp vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ trình duyệt để tô sáng địa chỉ, rồi ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac).
  • Nếu địa chỉ video không hiển thị dưới dạng tô sáng khi bạn nhấp vào đó, hãy thử nhấp đúp vào địa chỉ hoặc rê chuột trên toàn bộ phần địa chỉ.
 5. 5
  Mở trang Convert2MP3. Truy cập http://convert2mp3.net/en/ bằng trình duyệt.
 6. 6
  Thêm địa chỉ của video. Nhấp vào trường "Insert video link" (Chèn đường dẫn video), rồi ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac) để dán địa chỉ của video.
 7. 7
  Nhấp vào convert (Chuyển đổi). Đó là nút màu cam ở bên phải trang.
 8. 8
  Chỉnh sửa thông tin của tập tin MP3. Thao tác này yêu cầu tập tin MP3 sử dụng thông tin được chỉ định để phân loại bài hát khi phát trong chương trình như Groove hoặc iTunes. Bạn có thể chỉnh sửa các trường sau:
  • artist (nghệ sĩ) - Nhập tên nghệ sĩ. Theo mặc định, đây là tên người dùng của người tải nhạc lên hoặc một phần tiêu đề.
  • name (tên) - Nhập tên bài hát. Theo mặc định, một phần tiêu đề của video sẽ hiển thị tại đây.
  • Bạn cũng có thể tải tập tin mà không cần thẻ âm thanh bằng cách nhấp vào Skip this page (no tags) (Bỏ qua trang này (không dùng thẻ)).
 9. 9
  Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Đó là nút màu xanh lá ở bên dưới trang thông tin. Quá trình chuyển đổi video thành tập tin MP3 sẽ bắt đầu ngay.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã bỏ qua trang trước đó.
 10. 10
  Nhấp vào Download (Tải về) khi được hỏi. Khi thấy nút Download màu xanh lá xuất hiện, bạn có thể nhấp vào đó để tải tập tin MP3 xuống máy tính. Tập tin MP3 của video YouTube sẽ được tải về thư mục "Downloads" của máy tính theo mặc định.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Trên iPhone

 1. 1
  Tải ứng dụng Documents by Readdle. Đây là ứng dụng cho phép bạn tải về và lưu tập tin trên iPhone. Để tải ứng dụng, bạn cần mở App Store, rồi thực hiện như sau:
  • Chạm vào Search (Tìm kiếm) ở bên dưới góc phải.
  • Chạm vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình.
  • Nhập documents by readdle
  • Chạm vào GET (Nhận) ở bên phải tiêu đề "Documents by Readdle".
  • Nhập Touch ID hoặc mật khẩu Apple ID khi được hỏi.
 2. 2
  Mở Documents. Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng của ứng dụng Documents.
  • Có thể bạn phải lướt xem vài trang hướng dẫn trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Mở trình duyệt Documents. Chạm vào biểu tượng Safari ở bên dưới góc phải màn hình, rồi chọn từ chối khi bạn được yêu cầu nhập địa chỉ email.
 4. 4
  Mở trang GenYouTube. Xóa nội dung trong thanh địa chỉ ở phía trên màn hình, rồi nhập genyoutube.net và chạm vào Search (Tìm kiếm).
 5. 5
  Tìm kiếm video. Chạm vào thanh tìm kiếm của GenYouTube ở gần đầu trang, rồi nhập tên của video YouTube mà bạn muốn tải về và chạm vào Search.
  • Vì GenYouTube sử dụng YouTube như công cụ tìm kiếm, nên bạn có thể tìm mọi video YouTube trên GenYouTube.
 6. 6
  Chọn video. Chạm vào video mà bạn muốn tải về theo định dạng MP3.
 7. 7
  Vuốt xuống phần "Download Links" (Đường dẫn tải về) và chạm vào đường dẫn MP3. Bạn sẽ thấy ít nhất một lựa chọn MP3 ở bên dưới tiêu đề "Download Links"; việc chạm vào lựa chọn này sẽ yêu cầu GenYouTube tải tập tin MP3 về iPhone.
  • Nếu GenYouTube vẫn hiển thị trang tải về, hãy chạm vào biểu tượng "Back" (Trở về) ở bên dưới góc trái màn hình hai lần, rồi chọn lại video và chạm vào đường dẫn tải về MP3 một lần nữa.
 8. 8
  Nhập tên khi được hỏi. Trong cửa sổ Documents đang hiển thị, bạn sẽ nhập tên cần đặt cho tập tin MP3 tại trường "Name" (Tên) ở phía trên màn hình.
 9. 9
  Chạm vào Done (Hoàn tất). Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình. Tập tin MP3 liền được tải về ứng dụng Documents.
 10. 10
  Phát tập tin MP3. Chạm vào mũi tên "Downloads" (Tải về) ở bên dưới màn hình, rồi chạm vào tập tin MP3 mà bạn muốn nghe khi quá trình tải về đã hoàn tất.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Trên Android

 1. 1
  Mở YouTube. Chạm vào biểu tượng YouTube có biểu tượng hình tam giác màu trắng trên ô đỏ.
 2. 2
 3. 3
  Chọn video. Vuốt xuống bên dưới phần kết quả đến khi bạn tìm được video cần tải về theo định dạng MP3, rồi chạm vào video.
 4. 4
  Chạm vào Share (Chia sẻ). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ phát của video. Màn hình liền xuất hiện một cửa sổ mới.
 5. 5
  Chạm vào Copy link (Sao chép đường dẫn). Lựa chọn này có trong cửa sổ đang hiển thị. Đường dẫn của video YouTube sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm của Android.
 6. 6
 7. 7
  Mở trang YouTubeMP3. Chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên Chrome để tô sáng nội dung, rồi nhập youtubemp3.to và chạm vào phím "Enter" hoặc "Search".
 8. 8
  Nhập địa chỉ của video YouTube. Chạm vào ô nhập dữ liệu ở giữa trang để bàn phím của Android xuất hiện trên màn hình, rồi chạm vào ô đó một lần nữa và chạm vào PASTE (Dán) khi bạn thấy lựa chọn này. Đường dẫn URL của video YouTube sẽ hiển thị trong ô nhập dữ liệu.
 9. 9
  Chạm vào CONVERT (Chuyển đổi). Đó là nút màu đỏ ở giữa màn hình. Với thao tác này, quá trình chuyển đổi video bắt đầu ngay.
  • Nếu trình duyệt đưa bạn đến trang quảng cáo, hãy chạm vào dấu X của thẻ hiện tại, rồi mở thẻ mới, trở về YouTubeMP3.to, và nhập lại địa chỉ.
 10. 10
  Chạm vào DOWNLOAD (Tải về) khi được hỏi. Đây là nút màu xanh lá hiển thị khi video đã được tải về.
 11. 11
  Phát tập tin MP3. Mở chương trình quản lý tập tin mặc định của Android hay ứng dụng Files (hoặc tải ứng dụng ES File Explorer), rồi thực hiện như sau:
  • Chọn nơi lưu tập tin của Android (chẳng hạn như thẻ nhớ SD).
  • Tìm và chạm vào thư mục Download hoặc Downloads (Tải về).
  • Tìm và chạm vào tập tin MP3 để phát.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chuyển đổi video YouTube thành tập tin MP3 là một thao tác hữu ích khi bạn muốn nghe podcast hoặc thông tin nổi bật mà không cần phải mở/kết nối với YouTube.

Cảnh báo

 • Tải nhạc qua công cụ chuyển đổi YouTube thành MP3 thường không phải là hành động được hoan nghênh, và việc sử dụng nhạc đã tải về (không trả phí) trong video do bạn tải lên là vi phạm điều khoản sử dụng của YouTube.
 • Không giống như việc tải torrent, quá trình tải về và chuyển đổi video YouTube thành MP3 hiện không phải là hành vi khiến bạn bị phạt; tuy nhiên, việc tải nhạc bản quyền từ video sẽ khiến bạn gặp rắc rối.[1]

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 6.402 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 6.402 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo