Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Chương trình bảng tính của Microsoft Excel cung cấp một số hàm để duy trì tính nhất quán về mặt viết hoa hay viết thường cho văn bản. Nếu có một chuỗi tên đang được viết thường, bạn có thể sử dụng tính năng “flash fill” (điền nhanh) để viết hoa tên trong Excel 2013. Nếu cần viết hoa toàn bộ văn bản, bạn có thể sử dụng hàm UPPER để viết hoa mọi chữ cái hoặc PROPER để viết hoa chữ cái đầu tiên.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng hàm viết hoa

 1. 1
  Đánh chuỗi tên hay văn bản vào một cột trong bảng tính. Văn bản có thể ở dạng viết hoa hay viết thường tùy thích khi sử dụng hàm này. Nó sẽ chuyển toàn bộ văn bản có trong ô hiện tại sang thể viết hoa.
 2. 2
  Thêm cột vào bên phải cột văn bản. Nhấp chuột vào chữ cái nằm ở phía trên của cột tiếp theo. Nhấp chuột phải và chọn “Insert” (Chèn).
 3. 3
  Di chuyển con trỏ vào ô nằm bên phải của dữ liệu đầu tiên mà bạn muốn viết hoa. Bạn sẽ đặt công thức hàm viết hoa vào ô này.
 4. 4
  Nhấn vào nút hàm ở thanh công cụ phía trên. Đó là biểu tượng ép-xi-lon màu xanh, trông tựa như chữ cái “E”. Thanh công thức (fx) sẽ được chọn để bạn có thể đánh hàm vào.
 5. 5
  Chọn hàm văn bản có tên gọi “UPPER” hoặc đánh chữ “UPPER” ngay sau dấu bằng trong thanh công thức của bạn.
  • Khi nhấn vào nút hàm, từ “SUM” (Tổng) có thể sẽ tự động xuất hiện. Nếu vậy, hãy thay “SUM” bằng “UPPER” để thay đổi hàm.[1]
 6. 6
  Đánh vị trí của ô trong dấu ngoặc đơn nằm ngay sau từ UPPER. Nếu đang sử dụng cột và hàng thứ nhất cho dữ liệu của mình, thanh hàm của bạn sẽ là “=UPPER(A1)”.
 7. 7
  Nhấn phím “Enter (Đi). Văn bản trong ô A1 sẽ xuất hiện ở ô B1 với toàn bộ chữ cái đều được viết hoa.
 8. 8
  Nhấp chuột vào hộp nhỏ nằm ở góc dưới bên phải của ô. Kéo hộp xuống cuối cột. Nhờ đó, chuỗi văn bản sẽ được điền vào sao cho dữ liệu trong mỗi ô của cột đầu tiên đều được sao chép sang cột thứ hai ở thể viết hoa.
 9. 9
  Kiểm tra xem liệu toàn bộ văn bản đã được sao chép chính xác sang cột thứ hai hay chưa. Chọn cột chứa văn bản được viết đúng bằng cách nhấp chuột vào chữ cái nằm trên cột. Nhấp chuột phải để làm xuất hiện thực đơn “Edit” (Chỉnh sửa) và chọn “Copy” (Sao chép). Sau đó, lại nhấp chuột phải và từ thực đơn “Edit” được thả xuống, chọn “Paste Values” (Dán Giá trị).
  • Bước này cho phép bạn thay thế công thức bằng giá trị, do đó bạn có thể xóa cột văn bản đầu tiên mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu trong cột thứ hai.
 10. 10
  Kiểm tra xem liệu văn bản giống hệt đã xuất hiện ở cột hay chưa. Xóa cột đầu tiên bằng cách nhấp chuột phải vào chữ cái nằm trên cột. Chọn “Delete” (Xóa) từ danh sách được thả xuống.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng hàm danh từ riêng

 1. 1
  Nhập văn bản vào cột đầu tiên của bảng tính. Hàm này sẽ giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của văn bản trong từng ô.
 2. 2
  Thêm một cột mới. Nhấp chuột phải vào chữ cái nằm ở phía trên của cột đầu tiên. Chọn “Insert” trong thực đơn được thả xuống.
 3. 3
  Di chuyển con trỏ đến ô nằm bên phải văn bản đầu tiên. Nhấp vào nút công thức. Đó là biểu tượng ép-xi-lon màu xanh trên thanh công cụ ngang nằm ở phía trên.
 4. 4
  Nhấp chuột vào thanh công thức. Đó là thanh truy vấn nằm kế bên ký hiệu “fx” ở ngay trên bảng tính của bạn. Đánh từ “PROPER” vào sau dấu bằng.
  • Nếu từ “SUM” tự động xuất hiện trong thanh công thức, hãy thay nó bằng từ “PROPER” để đổi hàm.
 5. 5
  Đánh vị trí ô đầu tiên của văn bản vào dấu ngoặc đơn nằm sau từ “PROPER. Ví dụ như: “=PROPER(A1)”.
 6. 6
  Nhấn phím “Enter. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong ô sẽ được viết hoa trong cột nằm bên phải đoạn văn bản gốc. Phần còn lại vẫn được viết thường.[2]
 7. 7
  Giữ hộp nằm ở góc dưới bên phải của ô. Kéo xuống đến dòng cuối cùng của cột văn bản gốc. Thả chuột và toàn bộ văn bản sẽ được sao chép sao cho chữ cái đầu tiên của mỗi chữ đều được viết hoa.
 8. 8
  Nhấp vào chữ cái nằm ở phía trên cột thay thế để chọn toàn bộ cột đó. Nhấp vào thực đơn “Edit” và chọn “Copy”. Tiếp đến, nhấp chuột vào thực đơn được thả xuống trên nút Paste (Dán) và chọn “Paste Values”.
  • Các ô có giá trị được hình thành từ công thức sẽ được thay thế bằng văn bản, do đó bạn có thể xóa cột đầu tiên.
 9. 9
  Nhấp chuột phải vào cột đầu tiên. Chọn “Delete” nhằm xóa đi và để lại giá trị thay thế với các từ được viết hoa chữ cái đầu.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Sử dụng chức năng điền nhanh flash fill trong Excel 2013

 1. 1
  Sử dụng phần này khi chuỗi của bạn là một danh sách tên riêng. Để dùng được, danh sách ban đầu phải được viết thường. Chức năng điền nhanh có thể đọc và đổi tên sao cho chữ cái đầu tiên của tên và họ được viết hoa.
 2. 2
  Hoàn thành danh sách tên của bạn bằng cách viết thường tất cả các chữ cái. Nhập chúng vào một cột duy nhất. Chừa cột trống bên phải danh sách tên.
  • Nếu hiện không có cột trống nào nằm bên phải danh sách tên, hãy nhấp chuột phải vào chữ cái nằm ở phía trên cột danh sách tên của bạn. Chọn “Insert” và một cột trống mới sẽ xuất hiện ngay bên phải.
 3. 3
  Nhấp chuột vào ô nằm bên phải tên đầu tiên trong danh sách. Ví dụ, nếu tên viết thường đầu tiên nằm ở ô A1, bạn sẽ chọn ô B1.
 4. 4
  Đánh lại tên có trong ô A1 nhưng viết hoa đúng họ và tên. Ví dụ, nếu ô đầu tiên là “nguyễn an”, hãy đánh “Nguyễn An” vào ô bên phải. Nhấn phím “Enter”.
 5. 5
  Vào thực đơn “Data” (Dữ liệu) và chọn “Flash Fill. Excel sẽ học kiểu mẫu ở ô đầu tiên và thực hiện thay đổi tương tự cho toàn bộ chuỗi dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt “Control” + “E” để kích hoạt chức năng điền nhanh.[3]
 6. 6
  Xóa cột viết thường. Để tránh trùng lặp, hãy nhấp chuột vào chữ cái phía trên cột viết thường ban đầu. Nhấp chuột phải và chọn “delete” nhằm loại bỏ cột đó, để lại danh sách được viết hoa.
  • Trước khi xóa, cần đảm bảo rằng chức năng Điền Nhanh đã làm việc trên toàn bộ danh sách.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Dùng Word

 1. 1
  Một cách rất nhanh khác để chuyển từ viết thường sang viết hoa trong Excel là:
 2. 2
  Mở một trang Word trắng.
 3. 3
  Trong Excel, chọn những ô mà bạn muốn chuyển từ viết thường sang viết hoa.
 4. 4
  Chép các ô (Control "C").
 5. 5
  Dán nó vào trang Word (Control "V").
 6. 6
  Chọn toàn bộ văn bản trong tài liệu Word.
 7. 7
  Nhấp chuột vào thực đơn "Change Case" (Đổi Chữ hoa/Chữ thường) được thả xuống từ thẻ "Home".
 8. 8
  Chọn tùy chọn mà bạn thích – Viết hoa đầu câu, viết thường, VIẾT HOA, Viết Hoa Từng Chữ, vIẾT tHƯỜNG cHỮ cÁI đẦu tIÊN.
 9. 9
  Sau khi đã thay đổi, chọn toàn bộ văn bản và dán lại vào Excel.
 10. 10
  Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi sử dụng công thức, hãy luôn đánh tên hàm bằng chữ cái in hoa. Ví dụ, UPPER sẽ kích hoạt hàng viết hoa, trong lúc “Upper” thì không.

Những thứ bạn cần

 • Chuột máy tính.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 26.663 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 26.663 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo