Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chuyển tập tin từ máy tính sang iPad bằng một số dịch vụ đám mây miễn phí như iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive, và Dropbox. Ngoài ra bài viết cũng hướng dẫn bạn cách chuyển tập tin sang iPad bằng cách gửi tập tin trong thư điện tử, cũng như cách chuyển tập tin trực tiếp từ máy tính thông qua cáp nối USB với iTunes.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Sử dụng iCloud Drive

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đăng nhập http://www.icloud.com trên máy tính. Nhấp vào đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, sau đó nhập Apple ID và mật khẩu, rồi nhấp vào mũi tên trong khung mật khẩu.
  • Nhấp vào Create yours now (Tạo ID ngay bây giờ) nếu bạn chưa có Apple ID.
 2. 2
  Nhấp vào iCloud Drive. Biểu tượng có màu trắng với đám mây màu xanh dương.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Upload" (Tải lên). Biểu tượng có hình mũi tên hướng lên trên nằm trong đám mây ở phía trên cửa sổ.
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open (Mở) hoặc Choose (Chọn).
 5. 5
  Mở ứng dụng iCloud Drive trên iPad. Ứng dụng có màu trắng với hình đám mây màu xanh dương.
  • Nếu được nhắc, làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập hoặc cài đặt cấu hình iCloud.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn iCloud Drive, bạn có thể tìm trong App Store, sau đó nhấp vào GET (NHẬN), và nhấp INSTALL (CÀI ĐẶT) để tải phần mềm.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn vừa mới lưu. Nếu lưu trong thư mục, trước hết bạn nhấp vào thư mục đó.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn vừa chuyển sang.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Sử dụng Google Drive

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đăng nhập vào http://drive.google.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, sau đó nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu, sau đó nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP).
 2. 2
  Nhấp vào NEW (TẠO MỚI). Nút có màu xanh dương nằm ở góc trái phía trên cửa sổ.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào File upload (Tải lên tập tin).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open hoặc Choose.
 5. 5
  Mở Google Drive. Ứng dụng có màu trắng với biểu tượng hình tam giác màu xanh dương, xanh lá, và màu vàng.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn Google Drive, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp INSTALL để tải ứng dụng.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn vừa mới lưu. Tập tin có thể nằm ở góc trái phía trên màn hình trong phần "Quick Access".
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn đã chuyển.
 7. 7
  Nhấp vào . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Bật "Available offline" (Khả dụng ngoại tuyến) sang chế độ "On" (màu xanh dương). Nút nằm bên cạnh biểu tượng hình tròn với dấu tick mà trắng.
 9. 9
  Nhấp vào tên tập tin ở phía trên màn hình. Tập tin bây giờ đã được tải về cũng như khả dụng ngoại tuyến trên iPad, cũng như máy chủ đám mây của Google Drive.
  • Bạn có thể xem và tùy chỉnh tập tin ngoại tuyến mà không cần kết nối Internet.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Sử dụng Microsoft One Drive cho iPad

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đăng nhập http://onedrive.live.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, nhấp vào Sign In, sau đó đăng nhập thư điện tử tài khoản Microsoft và mật khẩu, rồi nhấp vào Sign in.
  • Nhấp vào Sign up for free (Đăng ký miễn phí) nếu bạn không có tài khoản Microsoft.
 2. 2
  Chọn vị trí lưu tập tin.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào ↑Upload. Thẻ nằm chính giữa bên trái phía trên màn hình.
  • Nếu được nhắc, nhấp vào Files (Tập tin) hoặc Folder (Thư mục).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open hoặc Choose.
 5. 5
  Mở ứng dụng OneDrive. Biểu tượng có màu xanh dương với đám mây màu trắng.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn OneDrive, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp vào INSTALL để tải về.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn lưu vào OneDrive. Nếu bạn lưu tập tin vào thư mục, nhấp vào thư mục trước.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn đã chuyển.
 7. 7
  Nhấp vào . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Make Available Offline (Bật khả dụng ngoại tuyến). Nút nằm bên cạnh biểu tượng cái dù. Tập tin bây giờ đã được lưu cục bộ trên iPad, cũng như kho lưu trữ đám mây để bạn có thể xem và tùy chỉnh không cần kết nối Internet.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Sử dụng Dropbox

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đăng nhập http://www.dropbox.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, nhấp vào Sign In, sau đó đăng nhập thư điện tử tài khoản Microsoft và mật khẩu, rồi nhấp vào Sign in.
  • Nhấp vào Get Dropbox Basic (Nhận Dropbox Basic) nếu bạn không có tài khoản Dropbox.
 2. 2
  Nhấp vào Upload files (Tải lên tập tin). Nút có màu xanh ở bên phải phía trên cửa sổ.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào Choose files (Chọn tập tin).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn chuyển sang iPad và nhấp vào Open hoặc Choose..
 5. 5
  Mở ứng dụng Dropbox. Ứng dụng có màu trắng với biểu tượng hộp màu xanh dương.
  • Đăng nhập nếu bạn không tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn Dropbox, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp INSTALL để tải ứng dụng.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn đã lưu trong Dropbox. Nếu bạn lưu vào thư mục, nhấp vào thư mục trước.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập vào tập tin mà bạn đã chuyển lần đầu.
 7. 7
  Nhấp . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Make Available Offline. Tập tin bây giờ đã được lưu cục bộ trên iPad, cũng như trong kho lưu trữ đám mây để bạn có thể xem và tùy chỉnh không cần kết nối Internet.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Sử dụng thư điện tử

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở phần mềm thư điện tử hoặc truy cập trang web để vào tài khoản thư điện tử trên máy tính.
 2. 2
  Soạn thư mới.
 3. 3
  Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử mà bạn có thể truy cập trên iPad.
 4. 4
  Đính kèm tập tin mà bạn muốn chuyển. Nút "attach files" (đính kèm tập tin) đôi khi có biểu tượng hình ghim giấy.
 5. 5
  Gửi thư.
 6. 6
  Mở ứng dụng thư điện tử mà bạn sử dụng trên iPad.
 7. 7
  Nhấp vào thư mà bạn tự gửi cho mình.
 8. 8
  Nhấp vào tập tin đính kèm để mở tập tin. Tập tin sẽ được mở bằng ứng dụng hỗ trợ hoặc chế độ xem trước trong ứng dụng thư điện tử.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Sử dụng iTunes

Tải về bản PDF
 1. 1
  Kết nối iPad với máy tính. Sử dụng dây cáp đi kèm thiết bị, kết nối đầu USB vào máy tính và đầu kia vào cổng sạc iPad.
 2. 2
  Mở iTunes trên máy tính. Ứng dụng có biểu tượng hình tròn với nốt nhạc nhiều màu sắc.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng iPad. Biểu tượng nằm ở bên trái phía trên cửa sổ iTunes.
 4. 4
  Nhấp vào Apps (Ứng dụng). Nút nằm ở bên trái cửa sổ iTunes.
 5. 5
  Kéo xuống và nhấp vào ứng dụng. Chọn ứng dụng mà bạn muốn xem tập tin trên iPad trong phần "File Sharing" (Chia sẻ tập tin) trên cửa sổ iTunes.
  • Chỉ có một vài ứng dụng có thể chấp nhận chuyển tập tin bằng iTunes, chẳng hạn như Word dành cho iPad và Pages.
 6. 6
  Nhấp vào Add… (Thêm). Nút nằm ở góc phải phía dưới cửa sổ iTunes.
 7. 7
  Chọn tập tin. Sử dụng hộp thoại để tìm tập tin mà bạn muốn lưu vào iPad.
 8. 8
  Nhấp vào Add. Tập tin đã được lưu vào iPad.
  • Để xem tập tin, mở ứng dụng iPad lưu tập tin, sau đó nhấp vào tập tin.
  Quảng cáo


Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi thời gian từ quy ước 24 giờ sang 12 giờChuyển đổi thời gian từ quy ước 24 giờ sang 12 giờ
Tắt máy tính bỏ túi thông thườngTắt máy tính bỏ túi thông thường
Tháo TV khỏi giá treoTháo TV khỏi giá treo
Đồng bộ tay cầm PS3Đồng bộ tay cầm PS3
Kết nối và chơi PlayStation 2Kết nối và chơi PlayStation 2
Vệ sinh đĩa CD
Chuyển sách vào KindleChuyển sách vào Kindle
Bẻ khóa PS3Bẻ khóa PS3
Chặn cuộc gọi đếnChặn cuộc gọi đến
Chơi 2 người trên Nintendo SwitchChơi 2 người trên Nintendo Switch
Sạc tay cầm chơi game PS3Sạc tay cầm chơi game PS3
Kết nối Chuột Không dâyKết nối Chuột Không dây
Tải game PSPTải game PSP
Tìm remote TV bị thất lạcTìm remote TV bị thất lạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 15.287 lần.
Chuyên mục: Thiết bị điện tử
Trang này đã được đọc 15.287 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo