Cách để Chuyển tập tin từ máy tính sang iPad

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Sử dụng iCloud DriveSử dụng Google DriveSử dụng Microsoft One Drive cho iPadSử dụng DropboxSử dụng thư điện tửSử dụng iTunes

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chuyển tập tin từ máy tính sang iPad bằng một số dịch vụ đám mây miễn phí như iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive, và Dropbox. Ngoài ra bài viết cũng hướng dẫn bạn cách chuyển tập tin sang iPad bằng cách gửi tập tin trong thư điện tử, cũng như cách chuyển tập tin trực tiếp từ máy tính thông qua cáp nối USB với iTunes.

1
Sử dụng iCloud Drive

 1. 1
  Đăng nhập http://www.icloud.com trên máy tính. Nhấp vào đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, sau đó nhập Apple ID và mật khẩu, rồi nhấp vào mũi tên trong khung mật khẩu.
  • Nhấp vào Create yours now (Tạo ID ngay bây giờ) nếu bạn chưa có Apple ID.
 2. 2
  Nhấp vào iCloud Drive. Biểu tượng có màu trắng với đám mây màu xanh dương.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Upload" (Tải lên). Biểu tượng có hình mũi tên hướng lên trên nằm trong đám mây ở phía trên cửa sổ.
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open (Mở) hoặc Choose (Chọn).
 5. 5
  Mở ứng dụng iCloud Drive trên iPad. Ứng dụng có màu trắng với hình đám mây màu xanh dương.
  • Nếu được nhắc, làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập hoặc cài đặt cấu hình iCloud.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn iCloud Drive, bạn có thể tìm trong App Store, sau đó nhấp vào GET (NHẬN), và nhấp INSTALL (CÀI ĐẶT) để tải phần mềm.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn vừa mới lưu. Nếu lưu trong thư mục, trước hết bạn nhấp vào thư mục đó.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn vừa chuyển sang.

2
Sử dụng Google Drive

 1. 1
  Đăng nhập vào http://drive.google.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, sau đó nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu, sau đó nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP).
 2. 2
  Nhấp vào NEW (TẠO MỚI). Nút có màu xanh dương nằm ở góc trái phía trên cửa sổ.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào File upload (Tải lên tập tin).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open hoặc Choose.
 5. 5
  Mở Google Drive. Ứng dụng có màu trắng với biểu tượng hình tam giác màu xanh dương, xanh lá, và màu vàng.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn Google Drive, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp INSTALL để tải ứng dụng.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn vừa mới lưu. Tập tin có thể nằm ở góc trái phía trên màn hình trong phần "Quick Access".
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn đã chuyển.
 7. 7
  Nhấp vào . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Bật "Available offline" (Khả dụng ngoại tuyến) sang chế độ "On" (màu xanh dương). Nút nằm bên cạnh biểu tượng hình tròn với dấu tick mà trắng.
 9. 9
  Nhấp vào tên tập tin ở phía trên màn hình. Tập tin bây giờ đã được tải về cũng như khả dụng ngoại tuyến trên iPad, cũng như máy chủ đám mây của Google Drive.
  • Bạn có thể xem và tùy chỉnh tập tin ngoại tuyến mà không cần kết nối Internet.

3
Sử dụng Microsoft One Drive cho iPad

 1. 1
  Đăng nhập http://onedrive.live.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, nhấp vào Sign In, sau đó đăng nhập thư điện tử tài khoản Microsoft và mật khẩu, rồi nhấp vào Sign in.
  • Nhấp vào Sign up for free (Đăng ký miễn phí) nếu bạn không có tài khoản Microsoft.
 2. 2
  Chọn vị trí lưu tập tin.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào ↑Upload. Thẻ nằm chính giữa bên trái phía trên màn hình.
  • Nếu được nhắc, nhấp vào Files (Tập tin) hoặc Folder (Thư mục).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn tải lên và nhấp vào Open hoặc Choose.
 5. 5
  Mở ứng dụng OneDrive. Biểu tượng có màu xanh dương với đám mây màu trắng.
  • Đăng nhập nếu bạn chưa tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn OneDrive, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp vào INSTALL để tải về.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn lưu vào OneDrive. Nếu bạn lưu tập tin vào thư mục, nhấp vào thư mục trước.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập lần đầu vào tập tin mà bạn đã chuyển.
 7. 7
  Nhấp vào . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Make Available Offline (Bật khả dụng ngoại tuyến). Nút nằm bên cạnh biểu tượng cái dù. Tập tin bây giờ đã được lưu cục bộ trên iPad, cũng như kho lưu trữ đám mây để bạn có thể xem và tùy chỉnh không cần kết nối Internet.

4
Sử dụng Dropbox

 1. 1
  Đăng nhập http://www.dropbox.com trên máy tính. Sử dụng đường dẫn hoặc gõ địa chỉ vào trình duyệt web trên máy tính, nhấp vào Sign In, sau đó đăng nhập thư điện tử tài khoản Microsoft và mật khẩu, rồi nhấp vào Sign in.
  • Nhấp vào Get Dropbox Basic (Nhận Dropbox Basic) nếu bạn không có tài khoản Dropbox.
 2. 2
  Nhấp vào Upload files (Tải lên tập tin). Nút có màu xanh ở bên phải phía trên cửa sổ.
  • Nếu muốn lưu tập tin vào thư mục cụ thể, nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu.
 3. 3
  Nhấp vào Choose files (Chọn tập tin).
 4. 4
  Chọn tập tin mà bạn muốn chuyển sang iPad và nhấp vào Open hoặc Choose..
 5. 5
  Mở ứng dụng Dropbox. Ứng dụng có màu trắng với biểu tượng hộp màu xanh dương.
  • Đăng nhập nếu bạn không tự động đăng nhập.
  • Nếu iPad chưa cài sẵn Dropbox, tìm ứng dụng trong App Store, sau đó nhấp vào GET, và nhấp INSTALL để tải ứng dụng.
 6. 6
  Nhấp vào tập tin mà bạn đã lưu trong Dropbox. Nếu bạn lưu vào thư mục, nhấp vào thư mục trước.
  • Bạn cần phải kết nối Internet để truy cập vào tập tin mà bạn đã chuyển lần đầu.
 7. 7
  Nhấp . Nút nằm ở góc phải phía trên màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Make Available Offline. Tập tin bây giờ đã được lưu cục bộ trên iPad, cũng như trong kho lưu trữ đám mây để bạn có thể xem và tùy chỉnh không cần kết nối Internet.

5
Sử dụng thư điện tử

 1. 1
  Mở phần mềm thư điện tử hoặc truy cập trang web để vào tài khoản thư điện tử trên máy tính.
 2. 2
  Soạn thư mới.
 3. 3
  Gửi thư đến địa chỉ thư điện tử mà bạn có thể truy cập trên iPad.
 4. 4
  Đính kèm tập tin mà bạn muốn chuyển. Nút "attach files" (đính kèm tập tin) đôi khi có biểu tượng hình ghim giấy.
 5. 5
  Gửi thư.
 6. 6
  Mở ứng dụng thư điện tử mà bạn sử dụng trên iPad.
 7. 7
  Nhấp vào thư mà bạn tự gửi cho mình.
 8. 8
  Nhấp vào tập tin đính kèm để mở tập tin. Tập tin sẽ được mở bằng ứng dụng hỗ trợ hoặc chế độ xem trước trong ứng dụng thư điện tử.

6
Sử dụng iTunes

 1. 1
  Kết nối iPad với máy tính. Sử dụng dây cáp đi kèm thiết bị, kết nối đầu USB vào máy tính và đầu kia vào cổng sạc iPad.
 2. 2
  Mở iTunes trên máy tính. Ứng dụng có biểu tượng hình tròn với nốt nhạc nhiều màu sắc.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng iPad. Biểu tượng nằm ở bên trái phía trên cửa sổ iTunes.
 4. 4
  Nhấp vào Apps (Ứng dụng). Nút nằm ở bên trái cửa sổ iTunes.
 5. 5
  Kéo xuống và nhấp vào ứng dụng. Chọn ứng dụng mà bạn muốn xem tập tin trên iPad trong phần "File Sharing" (Chia sẻ tập tin) trên cửa sổ iTunes.
  • Chỉ có một vài ứng dụng có thể chấp nhận chuyển tập tin bằng iTunes, chẳng hạn như Word dành cho iPad và Pages.
 6. 6
  Nhấp vào Add… (Thêm). Nút nằm ở góc phải phía dưới cửa sổ iTunes.
 7. 7
  Chọn tập tin. Sử dụng hộp thoại để tìm tập tin mà bạn muốn lưu vào iPad.
 8. 8
  Nhấp vào Add. Tập tin đã được lưu vào iPad.
  • Để xem tập tin, mở ứng dụng iPad lưu tập tin, sau đó nhấp vào tập tin.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Thiết bị điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Transfer Files to iPad from a Computer, Español: transferir archivos desde un iPad a una computadora, Italiano: Trasferire File da un Computer ad un iPad, Português: Transferir Arquivos de um Computador para um iPad, Русский: переслать файлы с компьютера на iPad, Deutsch: Dateien vom Computer auf ein iPad übertragen, Français: transférer des fichiers d'un ordinateur sur un iPad, 中文: 将电脑里的文件导入iPad, Bahasa Indonesia: Memindahkan Berkas dari Komputer ke iPad, العربية: نقل الملفات من الكمبيوتر إلى جهاز iPad, Nederlands: Bestanden verplaatsen van je computer naar je iPad, ไทย: เซฟไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลง iPad, 한국어: 파일을 컴퓨터에서 아이패드로 옮기는 방법, हिन्दी: कंप्यूटर से आईपैड पर फाइल ट्रांसफर करें, Türkçe: Bilgisayardan iPad'e Dosya Nasıl Aktarılır, 日本語: ファイルをコンピュータからiPadに移す

Trang này đã được đọc 1.429 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?