Cách để Chuyển kênh Discord thành riêng tư trên PC hoặc Mac

Đồng tác giả: Nicole Levine, MFA

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế kênh Discord với một số thành viên cụ thể khi bạn sử dụng máy tính.

Các bước

 1. 1
  Mở Discord. Nhấp vào ứng dụng Discord trong trình đơn Windows (PC) hoặc thư mục Applications (Mac), sau đó đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập sẵn.
  • Bạn cũng có thể truy cập Discord bằng trình duyệt. Truy cập https://www.discordapp.com, nhấp vào Login (Đăng nhập) ở góc trên bên phải màn hình rồi nhập thông tin tài khoản của bạn để đăng nhập.
  • Bạn phải là quản trị viên máy chủ hoặc có quyền phù hợp thì mới có thể đặt kênh thành riêng tư.
 2. 2
  Nhấp vào máy chủ. Biểu tượng máy chủ được liệt kê dọc bên trái màn hình. Danh sách các kênh trên máy chủ sẽ mở ra.
 3. 3
  Di chuột lên kênh mà bạn muốn đặt thành riêng tư. Hai biểu tượng nhỏ sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng bánh răng nằm bên phải tên kênh.
 5. 5
  Nhấp vào Permissions (Quyền).
 6. 6
  Nhấp vào @everyone để chọn. Nếu tùy chọn này đã được chọn thì bạn có thể bỏ qua bước này.
 7. 7
  Nhấp vào dấu X màu đỏ cạnh tất cả tùy chọn trong khung bên phải.
 8. 8
  Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi). Nút màu xanh này ở góc dưới bên phải Discord. Vậy là bạn đã xóa tất cả quyền trên kênh, bây giờ chúng ta cần thêm người dùng lại theo cách thủ công.
 9. 9
  Nhấp vào dấu “+” cạnh tiêu đề “Roles/Members” (Vai trò/thành viên). Danh sách các thành viên trên máy chủ sẽ mở ra.
 10. 10
  Nhấp vào thành viên nào đó để thêm họ vào kênh.
 11. 11
  Thiết lập quyền đối với thành viên đã chọn. Nhấp vào dấu tích màu xanh lá bên cạnh mỗi tùy chọn quyền. Những quyền sau là cần thiết để người dùng này có thể tán gẫu với người dùng khác:
  • Read messages - Đọc tin nhắn
  • Send messages- (Gửi tin nhắn
  • Attach files - Đính kèm tập tin (tùy chọn)
  • Add reactions - Thêm phản ứng (tùy chọn)
 12. 12
  Nhấp vào Save changes. Vậy là bạn đã thêm thành viên với quyền bình thường trở lại kênh riêng tư. Bạn cần lặp lại quá trình này với từng thành viên khác mà bạn muốn thêm. Ngoại trừ những người được bạn thêm vào thì không ai có thể sử dụng kênh này.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Bài viết này có đồng tác giả là Nicole Levine, MFA, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 557 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo