Cách để Chuyển dấu trang từ máy tính này sang máy tính khác

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển dấu trang (bookmark) của Google Chrome hoặc Mozilla Firefox từ máy tính này sang máy tính khác.

Phương pháp 1 của 2:
Trên Google Chrome

 1. 1
  Cắm ổ đĩa flash (USB) vào máy tính. USB có lẽ là cách dễ nhất để chuyển dấu trang từ máy tính này sang máy tính khác một cách nhanh chóng.
  • Nếu không có USB, bạn có thể đính kèm tập tin dấu trang vào email.
 2. 2
  Mở Chrome trên máy tính. Ứng dụng nằm trong phần All Apps của trình đơn Start (Windows) hoặc thư mục Applications (macOS).
 3. 3
  Nhấp vào nút ở góc trên bên phải trình duyệt. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 4. 4
  Chọn Bookmarks. Một trình đơn khác sẽ mở rộng.
 5. 5
  Nhấp vào Bookmark manager (Trình quản lý dấu trang). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn.
 6. 6
  Nhấp vào nút ở góc trên bên phải trang.
 7. 7
  Nhấp vào Export Bookmarks (Xuất dấu trang). Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ mở ra.
 8. 8
  Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu dấu trang. Nếu đang sử dụng USB, bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash trên trình duyệt tập tin.
  • Nếu bạn muốn gửi email dấu trang cho chính mình, hãy đi đến thư mục Downloads (hay bất cứ vị trí nào dễ nhớ).
 9. 9
  Nhấp vào Save (Lưu). Dấu trang sẽ được lưu vào thư mục đã chọn dưới dạng tập tin HTML. Sau khi tập tin được lưu xong, bạn có thể ngắt kết nối USB khỏi máy tính theo cách an toàn.
  • Nếu bạn đang gửi email dấu trang cho chính mình, hãy mở máy khách email, soạn nội dung email, đính kèm tập tin rồi nhấp vào nút gửi.
 10. 10
  Cắm USB vào máy tính mới.
  • Nếu bạn đã gửi email dấu trang cho chính mình, hãy đăng nhập tài khoản email trên máy tính mới, mở hộp thư và tải tập tin HTML đính kèm về.
 11. 11
  Mở Google Chrome trên máy tính mới. Nếu muốn nhập dấu trang vào Firefox hoặc Safari thì bạn cần mở trình duyệt tương ứng.
 12. 12
  Mở Bookmark Manager trên máy tính mới. Trên Chrome, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải trình duyệt, chọn Bookmarks, sau đó nhấp vào Bookmark manager.
  • Trên Firefox: Nhấn Ctrl+ Shift+B để mở Bookmark Manger.
  • Trên Safari: Nhấp vào trình đơn File (Tập tin), nhấp tiếp vào Import From… (Nhập từ) rồi chọn Bookmark HTML File (Tập tin dấu trang HTML).
 13. 13
  Nhấp vào nút . Nếu bạn dùng Chrome thì biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải trang. Người dùng trình duyệt khác có thể bỏ qua bước này.
 14. 14
  Nhấp vào Import Bookmarks. Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ mở ra trên Chrome.
  • Trên Firefox: Nhấp vào Import & Backup (Sao lưu & nhập), sau đó chọn Import Bookmarks from HTML (Nhập dấu trang từ HTML).
  • Trên Safari: Tiến hành bước tiếp theo.
 15. 15
  Duyệt tìm tập tin dấu trang. Nếu tập tin đã được lưu vào USB, bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash. Nếu tập tin được tải về từ email, hãy đi đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin.
 16. 16
  Chọn tập tin dấu trang và nhấp vào Open (Mở). Trên Safari thì bạn nhấp vào Import. Sau đó dấu trang sẽ được nhập vào trình duyệt mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Trên Mozilla Firefox

 1. 1
  Cắm USB vào máy tính. Đây có lẽ là cách dễ dàng và nhanh chóng để chuyển dấu trang sang máy tính khác.
  • Nếu không có USB, bạn có thể đính kèm tập tin dấu trang vào email.
 2. 2
  Mở Chrome trên máy tính. Ứng dụng nằm trong phần All Apps của trình đơn Start (Windows) hoặc thư mục Applications (macOS).
 3. 3
  Nhấn Ctrl+ Shift+B. Bookmark Manager sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào Import & Backup.
 5. 5
  Nhấp vào Export Bookmarks to HTML (Xuất dấu trang thành HTML). Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ hiện ra.
 6. 6
  Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu dấu trang. Nếu đang sử dụng USB, bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash trên trình duyệt tập tin.
  • Nếu bạn muốn gửi email dấu trang cho chính mình, hãy đi đến thư mục Downloads (hay bất cứ vị trí nào dễ nhớ).
 7. 7
  Nhấp vào Save. Dấu trang sẽ được lưu vào thư mục đã chọn dưới dạng tập tin HTML. Sau khi tập tin được lưu xong, bạn có thể ngắt kết nối USB khỏi máy tính theo cách an toàn.
  • Nếu bạn đang gửi email dấu trang cho chính mình, hãy mở máy khách email, soạn nội dung email, đính kèm tập tin rồi nhấp vào nút gửi.
 8. 8
  Cắm USB vào máy tính mới.
  • Nếu bạn đã gửi email dấu trang cho chính mình, hãy đăng nhập tài khoản email trên máy tính mới, mở hộp thư và tải tập tin HTML đính kèm về.
 9. 9
  Mở Firefox trên máy tính mới. Nếu bạn muốn nhập dấu trang vào Chrome hoặc Safari thì tiến hành mở trình duyệt tương ứng.
 10. 10
  Nhấn Ctrl+ Shift+B. Bookmark Manager trên Firefox sẽ mở ra trên máy tính mới.
  • Trên Chrome: Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải trình duyệt, chọn Bookmarks rồi nhấp vào Bookmark manager.
  • Trên Safari: Nhấp vào trình đơn File, nhấp tiếp vào Import From… rồi chọn Bookmark HTML File.
 11. 11
  Nhấp vào Import & Backup trên Firefox. Trình duyệt tập tin của máy tính sẽ mở ra.
  • Trên Chrome: Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải trang và chọn Import Bookmarks.
  • Trên Safari: Tiến hành bước tiếp theo.
 12. 12
  Duyệt tìm tập tin dấu trang. Nếu tập tin đã được lưu vào USB thì bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash. Nếu tập tin được tải về từ email, hãy đi đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin.
 13. 13
  Chọn tập tin dấu trang và nhấp vào Open. Trên Safari thì bạn nhấp vào Import. Sau đó dấu trang sẽ được nhập vào trình duyệt mới.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web

Cách để

Bỏ chặn Ai đó trên Facebook

Cách để

Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook

Cách để

Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google

Cách để

Trò chuyện trên Tinder

Cách để

Biết nếu ai đó chặn bạn trên Facebook Messenger

Cách để

Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động

Cách để

Khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Cách để

Tải toàn bộ tập tin trên Google Drive về máy tính

Cách để

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web

Cách để

Sao chép và dán nội dung trên Facebook

Cách để

Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh

Cách để

Đặt tên kênh YouTube hay

Cách để

Tải nhạc từ Spotify
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 306 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo