Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để chuyển ảnh từ bộ nhớ trong của thiết bị Android sang thẻ nhớ SD. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thiết lập của Android, hoặc dùng dứng dụng ES File Explorer miễn phí.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng điện thoại Samsung Galaxy

 1. 1
  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ SD, bạn tháo nắp sau của thiết bị Android.
  • Trong một số trường hợp, bạn cần gỡ pin khỏi thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ SD. Bạn nhớ tắt thiết bị trước khi thao tác!
 2. 2
  Mở ứng dụng My Files. Tìm và chạm vào thư mục "Samsung" trong kho ứng dụng của thiết bị Samsung Galaxy, rồi chạm vào ứng dụng My Files với biểu tượng thư mục màu trắng trên nền màu cam.[1]
  • Ứng dụng My Files được cài mặc định trên hầu hết điện thoại Samsung Galaxy chạy hệ điều hành Android Nougat (7.0) và cao hơn.
 3. 3
  Chạm vào Images (Ảnh) bên dưới tiêu đề "CATEGORIES" (Thể loại) ở giữa trang. Thao tác này mở danh sách album ảnh trong Samsung Galaxy.
 4. 4
  Chọn một album bằng cách chạm vào album mà bạn muốn chuyển ảnh.
  • Nếu muốn chọn toàn bộ ảnh của Samsung Galaxy, bạn chạm vào Camera (Máy ảnh) tại đây.
 5. 5
  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chạm tiếp vào bất kỳ ảnh nào cần chuyển. Bạn sẽ thấy một dấu chọn hiển thị bên trái mỗi ảnh đã chọn.
  • Bạn cũng có thể chạm vào ở phía trên góc phải, chọn Edit (Chỉnh sửa), sau đó chạm vào từng ảnh mà bạn muốn chuyển.
 6. 6
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 7. 7
  Chạm vào Move (Chuyển) trong danh sách lựa chọn để mở trình đơn lưu trữ.
  • Nếu muốn sao chép ảnh vào thẻ SD (vẫn giữ lại ảnh tại bộ nhớ trong của Samsung Galaxy), bạn chọn Copy (Sao chép) tại đây.
 8. 8
  Chạm vào SD card (Thẻ SD) bên dưới tiêu đề "PHONE" (Điện thoại) ở gần phía trên trình đơn lưu trữ.
 9. 9
  Chọn một thư mục trong thẻ SD. Thông thường, bạn sẽ chạm vào DCIM và chạm vào Camera để chọn thư mục lưu ảnh mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ thư mục nào trên thẻ SD.
  • Bạn cũng có thể chạm vào Create folder (Tạo thư mục) để tạo thư mục riêng.
 10. 10
  Chạm vào DONE (Hoàn tất) ở phía trên góc phải trình đơn. Thao tác này sẽ chuyển ảnh vào thư mục đã chọn trên thẻ SD và xóa ảnh tại bộ nhớ trong của Samsung Galaxy.
  • Nếu đã chọn Copy thay vì Move, thao tác này sẽ lưu ảnh vào thẻ SD nhưng vẫn giữ ảnh gốc trong ổ cứng của Samsung Galaxy.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng điện thoại Android

 1. 1
  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ SD, bạn sẽ phải tháo nắp sau của thiết bị.
  • Trong một số trường hợp, bạn cần tháo pin của thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ SD.
 2. 2
 3. 3
  Kéo xuống và chọn Storage (Lưu trữ) ở khoảng giữa trang Settings. Thao tác này mở danh sách thư mục lưu trên Android bao gồm thẻ SD.
 4. 4
  Chạm vào Internal shared storage (Bộ nhớ chia sẻ nội bộ) ở bên dưới nhóm lựa chọn "Device storage" (Bộ nhớ thiết bị).
  • Một số điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ hiển thị Internal storage (Bộ nhớ trong) tại đây.
 5. 5
  Chạm vào Images (Ảnh) ở gần giữa trình đơn.
 6. 6
  Chọn nơi chứa ảnh. Chạm vào Camera (Máy ảnh) để xem các ảnh mà bạn đã chụp bằng máy ảnh của thiết bị Android.[2]
  • Bạn cũng có thể chạm vào một thư mục khác tại đây để lấy ảnh từ nơi khác (chẳng hạn như ứng dụng), nếu có.
 7. 7
  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển.
  • Bạn cũng có thể chạm vào và chọn Select all (Chọn tất cả) để chọn toàn bộ ảnh trong thư mục.
 8. 8
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 9. 9
  Chạm vào Move to… (Chuyển đến…) ở gần phía trên danh sách lựa chọn. Thao tác này mở danh sách với các thư mục lưu trữ.
  • Nếu muốn sao chép ảnh sang thẻ SD, bạn chọn Copy to... (Sao chép đến…) trong danh sách lựa chọn.
 10. 10
  Chạm vào tên của thẻ SD trong danh sách lựa chọn để mở thư mục của thẻ.
 11. 11
  Chọn thư mục mà bạn muốn chuyển ảnh đến. Bạn có thể chạm vào thư mục có sẵn, hoặc chạm vào ở phía trên góc phải, chọn New folder (Thư mục mới), và đặt tên cho thư mục.
  • Ảnh thường được lưu trong thư mục Camera, vốn là thư mục DCIM trên thẻ SD của bạn.
 12. 12
  Chạm vào MOVE (Chuyển) ở bên dưới góc phải màn hình. Ảnh trên thiết bị Android sẽ được chuyển từ bộ nhớ trong sang thẻ SD.
  • Nếu bạn chọn Copy to... thay vì Move to..., ảnh của bạn sẽ được sao chép sang thẻ SD và vẫn được lưu tại bộ nhớ trong của thiết bị Android.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng ES File Explorer

 1. 1
  Đảm bảo thẻ SD đã được gắn vào thiết bị Android. Nếu cần gắn thẻ nhớ, bạn sẽ tháo nắp sau của thiết bị Android.
  • Trong một số trường hợp, bạn cần tháo pin khỏi thiết bị Android để thấy khe gắn thẻ nhớ.
 2. 2
  Tải ứng dụng ES File Explorer. Bỏ qua bước này nếu bạn đã có ES File Explorer trên thiết bị Android. Thao tác thực hiện như sau:
 3. 3
  Mở ES File Explorer. Chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store, hoặc chạm vào ứng dụng ES File Explorer.
  • Bạn cần kéo xem vài trang giới thiệu trước khi có thể thao tác tiếp.
 4. 4
  Chạm vào nút START NOW (Bắt đầu ngay) màu xanh dương ở giữa màn hình để mở trang chủ của ES File Explorer.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã mở ES File Explorer trước đó.
 5. 5
  Chạm vào Images (Ảnh) ở giữa trang để mở danh sách ảnh trên thiết bị Android.
  • Bạn có thể phải kéo xuống bên dưới màn hình để thấy lựa chọn này.
 6. 6
  Chọn ảnh cần chuyển. Chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó bạn chọn thêm bằng cách chạm vào ảnh khác mà mình muốn chuyển
  • Nếu muốn chọn tất cả ảnh tại đây, bạn chạm và giữ để chọn trước một ảnh, sau đó chạm vào Select All (Chọn tất cả) ở phía trên góc phải màn hình.
 7. 7
  Chạm vào Move to (Chuyển đến) ở bên dưới góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu muốn sao chép ảnh sang thẻ SD, bạn chạm vào Copy to (Sao chép đến) ở bên dưới góc trái màn hình.
 8. 8
  Chọn thẻ SD của bạn bằng cách chạm vào tên thẻ trong danh sách lựa chọn.
  • Tùy thuộc vào mỗi thiết bị Android, có thể bạn không cần chọn thẻ SD vì thư mục được mở tự động.
 9. 9
  Chọn thư mục. Chạm vào một thư mục trong thẻ SD mà bạn muốn chuyển ảnh đã chọn đến đó. Thao tác này ngay lập tức sẽ chuyển ảnh vào thẻ SD.
  • Nếu đã chọn Copy to thay vì Move to, ảnh sẽ được sao chép.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu thư mục mà bạn chuyển ảnh đến có một số ảnh bị trùng, bạn sẽ phải chạm vào SKIP (Bỏ qua), REPLACE (Thay thế) hoặc RENAME (Đổi tên) hay lựa chọn tương tự khi được yêu cầu.

Cảnh báo

 • Tốt hơn hết bạn nên sao chép tập tin vào thẻ SD thay vì chuyển chúng, vì thẻ SD không bền và rất dễ hỏng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Cài đặt file APK trên AndroidCài đặt file APK trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Rút tiền từ Sweatcoin trên AndroidRút tiền từ Sweatcoin trên Android
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Cài đặt Emoji trên Thiết bị AndroidCài đặt Emoji trên Thiết bị Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 156.539 lần.
Trang này đã được đọc 156.539 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo