Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Dặm (mile) là đơn vị đo lường quốc tế thường được sử dụng ở Hoa Kỳ để xác định khoảng cách giữa hai điểm. Kilômét (km) cũng được sử dụng với mục đích tương tự, nhưng đây là đơn vị đo chiều dài. Chuyển đổi từ dặm sang km và ngược lại là bài toán khá đơn giản.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Chuyển đổi từ km sang dặm

 1. 1
  Thuộc lòng công thức chuyển đổi từ km sang dặm. 1 km bằng 0,621371 dặm (thường được làm tròn thành 0,62).[1] 1 dặm bằng 1,609344 km.
  • Vậy để chuyển đổi km sang dặm, ta chỉ cần nhân số km với 0,62137.[2]
  • Ví dụ: chúng ta có 5 km. Mọi người thường thích chuyển đổi theo hướng này hơn vì họ muốn biết số dặm sau khi đi được 5 km. Theo công thức, ta có: 5 X 0,62137= 3,1 dặm.
  • Bạn cũng có thể chia số km cho số km/dặm (1 dặm = 1,609 km như trên sau khi đã làm tròn). Ta có: 5 km : 1,609 km/dặm = 3,1 dặm.[3]
 2. 2
  Chuyển đổi km sang hải lý. Dặm thường là đơn vị đo lường dựa trên mặt đất. Tuy nhiên, sẽ có khi bạn cần chuyển đổi sang hải lý.
  • Phép chuyển đổi sang hải lý sẽ khác như sau: 1 km = 0,5399568035 hải lý.
  • Hải lý dựa trên chu vi của trái đất và được sử dụng trong du lịch hàng hải và hàng không.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Bằng công cụ trực tuyến

 1. 1
  Sử dụng biểu đồ chuyển đổi hoặc công cụ tính trực tuyến. Biểu đồ liệt kê số km và dặm tương đương. Công cụ tính cho phép bạn nhập số km vào để ra số dặm.[4]
  • Ví dụ, biểu đồ sẽ hiển thị 11 km tương đương 6,84 dặm. Tuy nhiên, 11 dặm lại bằng 17,7 km.
  • Nếu đã quen với Microsoft Excel, bạn cũng có thể sử dụng công thức Excel và chuyển đổi. Để chuyển đổi từ km sang dặm trên Excel, công thức sẽ là CONVERT(x,"y","z"). Trong đó, "y" là đơn vị đo lường ban đầu, "x" là số lượng của đơn vị đó và "z" là đơn vị đo lường mà bạn muốn chuyển đổi sang.

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Bằng cách tính nhẩm

 1. 1
  Sử dụng phép tính nhẩm từ xa xưa. Sẽ rất khó khăn với hầu hết mọi người khi phải nhân bất kỳ số nào với 0,62137119. Sau đây là cách để bạn có thể tính nhẩm nhanh.
  • Chẳng hạn ta có 144 km. Lấy 144 : 2 = 72. Tiếp tục lấy 72 : 4 = 18.
  • Bây giờ, cộng hai số vừa tính (1/2 và 1/4 của số km) lại với nhau ta được: 72 + 18 = 90. Đây chính là đáp án.[5]
 2. 2
  Sử dụng số Fibonacci để thực hiện phép chuyển đổi. Cách này không phổ biến lắm, nhưng cũng hiệu quả. Dãy Fibonacci là chuỗi số với mỗi số sau bằng tổng của hai số trước đó.[6]
  • Bắt đầu với hai số Fibonacci liên tiếp. Trong ví dụ này sẽ là 5 và 8. Ta có 8 km tương đương với 5 dặm. Để chuyển đổi ngược lại, bạn chỉ cần đọc kết quả theo hướng ngược lại, tức là 5 dặm xấp xỉ bằng 8 km.
  • Cách này chỉ áp dụng được khi ước tính. Chẳng hạn, với hai số Fibonacci liên tiếp là 21 và 34, bạn sẽ có ngay 34 km tương đương với 21 dặm và ngược lại, nhưng đáp án chính xác là 33,79 km.
  • Để chuyển đổi số không thuộc dãy Fibonacci, bạn có thể phân tích số ban đầu ra thành tổng của các số Fibonacci rồi thực hiện chuyển đổi với từng số Fibonacci. Ví dụ: 100 dặm bằng bao nhiêu km? Số 100 có thể là tổng của các số Fibonacci sau: 89 + 8 + 3. Số Fibonacci tiếp theo của 89 là 144, sau 8 là 13 và sau 3 là 5. Vậy, 100 dặm tương đương với tổng của 144 + 13 + 5 = 162 km.
 3. 3
  Tìm phép chuyển đổi sang km khác. Bạn có thể chuyển đổi sang đơn vị khác ngoài dặm. Có nhiều cách chuyển đổi km khác.
  • 1 km = 39370,07874 inch = 3280,839895 bộ = 1093,613298 yard = 100000 cm.
  • 1 km = 1000 m.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 5.290 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 5.290 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo