Tải về bản PDF Tải về bản PDF

1 giờ có 3600 giây. Cách dễ nhất để chuyển đổi từ giây sang giờ là lấy số giây chia cho 3600. Để hiểu lý do của phép chuyển đổi này, bạn có thể lập bảng chuyển đổi dựa trên quy tắc tam suất mà trong đó, bạn chuyển từ số giây sang phút trước, rồi đổi từ số phút sang giờ.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Chia cho 3600

Tải về bản PDF
 1. 1
  Xác định số giây cần đổi. Thông tin này sẽ được cho trước hoặc do bạn tự tính toán.
  • Ví dụ 1: 2400 giây bằng bao nhiêu giờ?
 2. 2
  Lấy số giây chia cho 3600. Vì 1 giờ có 3600 giây nên bạn cần lấy số giây được cho trước chia cho 3600 để tính số giờ.[1] Vậy, nếu bạn có nhiều hơn 3600 giây thì sẽ đổi ra hơn 1 giờ. Còn nếu có ít hơn 3600 giây, số giờ chuyển đổi sẽ ít hơn 1 giờ.
  • Trong ví dụ 1, ta có . Vậy, 2400 giây tương đương với 0,6667 giờ.
  • Ví dụ 2: . Vậy, 5600 giây gần bằng 1,5556 giờ.
 3. 3
  Chuyển đổi số thập phân sang phút. Bước này sẽ hữu ích nếu số giây ít hơn so với 1 giờ, vì bạn có thể ước tính thời gian của số thập phân. Để chuyển đổi từ số thập phân sang phút, hãy lấy số đó nhân với 60.[2]
  • Trong ví dụ 1, ta có: . Vậy, 2400 giây gần bằng 0,6667 giờ hay 40 phút.
  • Trong ví dụ 2, ta có nguyên 1 giờ cộng với 0,5556 giờ. Vì thế, bạn chỉ cần chuyển đổi 0,5556 sang phút: . Vậy, 5600 giây tương đương với 1 giờ 33 phút.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Chuyển đổi bằng bảng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Lập bảng với hai hàng và hai cột. Đặt tên hàng thứ nhất là “giây” và hàng thứ hai là “phút”.
 2. 2
  Viết tỉ lệ chuyển đổi vào cột đầu tiên. Đây là tỉ lệ với mẫu số là 1.[3] Vì chúng ta đang so sánh 1 phút với số giây, mà 1 phút = 60 giây, nên tỉ lệ chuyển đổi sẽ là . Để thể hiện trong bảng, bạn viết "60" vào hàng đầu tiên trong cột đầu tiên, và điền "1" vào hàng thứ hai của cột đầu tiên.
 3. 3
  Điền số giây mà bạn cần chuyển đổi. Giá trị này sẽ nằm ở hàng đầu tiên, cột thứ hai.
  • Ví dụ 3: 9000 giây bằng bao nhiêu giờ? Để tính số giờ, bạn hãy viết “9000” vào hàng đầu tiên của cột thứ hai trong bảng.
 4. 4
  Xác định hệ số chuyển đổi. Trong trường hợp này, bạn cần xem số giây cần tính đã thay đổi bao nhiêu lần so với số giây trong tỉ lệ chuyển đổi. Để tìm hệ số chuyển đổi, hãy lấy số giây trong đề bài chia cho số giây của tỉ lệ chuyển đổi là 60. Ghi lại hệ số này bên ngoài bảng.
  • Trong ví dụ 3, để chuyển đổi 9000 giây sang giờ, bạn cần tính . Vậy hệ số chuyển đổi là 150.
 5. 5
  Lấy số phút nhân với hệ số chuyển đổi. Vì số phút là 1 mà số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó, bạn chỉ cần viết kết quả của thương giữa số giây và 60. Đây là kết quả của phép chuyển đổi từ giây sang phút.[4]
  • Tiếp tục ví dụ 3, ta có: . Vậy, 9000 giây bằng 150 phút.
 6. 6
  Chuyển đổ số phút sang giờ. Để tiến hành, bạn cần lập bảng chuyển đổi khác sử dụng cặp đơn vị phút và giờ thay vì giây và phút. Tỉ lệ chuyển đổi của cặp đơn vị phút và giờ là 60 phút trên 1 giờ. Hãy thay số phút mà bạn đã tính được cho số giây trong bảng này.
  • Tiếp tục ví dụ 3, sau khi chuyển 9000 giây thành 150 phút, bạn cần đổi 150 phút sang giờ. Trong bảng, hãy xác định hệ số chuyển đổi từ 50 phút sang 150 phút như sau: . Lây hệ số chuyển đổi là 2,5 nhân với 1 giờ, ta được: . Vậy, .
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Một số bài tập mẫu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Bài tập 1: 12400 giây bằng bao nhiêu giờ?
  • Lấy 12400 giây chia cho số giây trong 1 giờ là 3600, ta có: .
  • Chuyển số giờ thập phân sang phút bằng cách nhân với 60: tương đương với 26 phút. Vậy, 12400 giây gần bằng 3 giờ 26 phút.
 2. 2
  Kristin chạy nước rút 100 m trong 14 giây. Hãy tính số giờ mà cô đã chạy.
  • Lấy 14 chia 3600: làm tròn là 0,004. Vậy, Kristin đã chạy nước rút trong khoảng 4/1000 giờ.
 3. 3
  5000 giây bằng bao nhiêu giờ? Lưu ý: tính bằng bảng và chuyển đổi sang phút trước.
  • Lập bảng. Trong cột đầu tiên, hãy viết tỉ lệ chuyển đổi của 60 giây trên 1 phút.
  • Trong cột thứ hai, viết số giây mà bạn cần chuyển đổi: 5000.
  • Tính hệ số chuyển đổi bằng cách lấy số giây mà ta có chia cho 60: .
  • Lập bảng khác. Trong cột thứ nhất, bạn viết tỉ lệ chuyển đổi của 60 phút trên 1 giờ.
  • Ở cột thứ hai, hãy điền số phút mà bạn đang chuyển đổi: 83,3334.
  • Tìm hệ số chuyển đổi bằng cách lấy số phút mà bạn đã tính được chia cho 60: . Vậy, .
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính phương saiTính phương sai
Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Chuyển đổi từ độ sang radianChuyển đổi từ độ sang radian
Tính số đo gócTính số đo góc
Làm tròn SốLàm tròn Số
Tính hệ số góc, tung và hoành độ gốc của đường thẳngTính hệ số góc, tung và hoành độ gốc của đường thẳng
Đổi từ Số Thập phân sang Nhị phânĐổi từ Số Thập phân sang Nhị phân
Dễ dàng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm bậc haiDễ dàng tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm bậc hai
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Tính khoảng tin cậyTính khoảng tin cậy
Phân tích nhân tử đa thức bậc baPhân tích nhân tử đa thức bậc ba
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 14.662 lần.
Chuyên mục: Toán học | Vật lý
Trang này đã được đọc 14.662 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo