Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách nhập tập tin XML vào tập hợp bảng tính Microsoft Excel trên Windows hoặc macOS.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Windows

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Bạn sẽ tìm thấy Excel trong nhóm "Microsoft Office" từ danh sách All Apps (Tất cả ứng dụng) của trình đơn Windows.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái Excel.
  • Trên Excel 2007, hãy nhấp vào nút tròn với biểu tượng Microsoft Office bên trong.[1]
 3. 3
  Nhấp vào Open (Mở). Trình duyệt tập tin sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp đúp vào tập tin XML. Tùy vào định dạng tập tin mà có thể bạn cần thực hiện thêm vài bước để mở:
  • Nếu có hộp thoại Import XML (Nhập tập tin XML), hãy mở tập tin tham chiếu ít nhất một biểu định kiểu XSLT. Chọn Open the file without applying a style sheet (Mở tập tin mà không áp dụng biểu định kiểu) để chọn định dạng tiêu chuẩn, hoặc Open the file with the style sheet applied (Mở tập tin áp dụng biểu định kiểu) để định dạng dữ liệu theo biểu định kiểu.
  • Nếu thấy hộp thoại Open XML, hãy chọn As a read-only workbook (Dưới dạng tập hợp bảng tính chỉ đọc).
 5. 5
  Nhấp vào trình đơn File.
 6. 6
  Nhấp vào Save As… (Lưu dưới dạng).
 7. 7
  Đi đến thư mục mà bạn muốn lưu tập tin.
 8. 8
  Chọn Excel Workbook từ trình đơn thả xuống "Save as type".
 9. 9
  Nhấp vào Save (Lưu). Dữ liệu XML sẽ được lưu dưới dạng tập tin Excel.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
macOS

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Ứng dụng nằm trong thư mục Applications.
  • Excel dành cho macOS không thể nhập dữ liệu XML từ nguồn khác, nhưng ứng dụng cho phép bạn mở tập tin trang tính XML.[2]
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn File ở đầu màn hình.[3]
 3. 3
  Nhấp vào Open (Mở). Cửa sổ Finder sẽ mở ra.
 4. 4
  Chọn tập tin XML. Duyệt đến thư mục chứa tập tin XML và nhấp vào tên tập tin để chọn.
 5. 5
  Nhấp vào OK. Nội dung trong tập tin XML sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn File.
 7. 7
  Nhấp vào Save As.
 8. 8
  Nhập tên cho tập tin.
 9. 9
  Chọn .CSV từ trình đơn thả xuống "file type".
 10. 10
  Nhấp vào Save. Tập tin XML đã được lưu với phần mở rộng .CSV trên Mac.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Xóa trang trắng trong Word
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.702 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 3.702 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo