Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách để chuyển tài liệu Microsoft Word sang định dạng PDF. Tập tin PDF tương thích với hầu hết mọi giao diện và rất khó chỉnh sửa, thích hợp để lưu trữ và gửi tài liệu quan trọng. Bạn có thể dùng SmallPDF hoặc Goolge Drive để chuyển đổi trực tuyến tài liệu Word sang định dạng PDF, hoặc sử dụng Microsoft Word trên máy tính Windows hay Mac.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng Word trên Windows

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tài liệu Word để xem nội dung trên Microsoft Word.
  • Nếu chưa tạo tài liệu, bạn mở Word, sau đó nhấp vào Blank document (Trang trắng) và tạo tài liệu theo ý muốn trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái cửa sổ Word và màn hình sẽ hiển thị thêm một cửa sổ mới.
 3. 3
  Nhấp vào Export (Xuất) ở cột lựa chọn bên trái. Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn mới xuất hiện ở giữa cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Create PDF/XPS Document (Tạo tài liệu PDF/XPS) ở phía trên góc trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào lựa chọn Create PDF/XPS (Tạo PDF/XPS) ở giữa cửa sổ và màn hình sẽ hiển thị thêm một cửa sổ khác.
 6. 6
  Chọn nơi lưu tập tin. Bạn nhấp vào một thư mục ở bên trái cửa sổ để lưu tập tin Word đã được chuyển sang định dạng PDF.
  • Vì PDF là một định dạng khác với Word, bạn có thể lưu tập tin PDF trong cùng thư mục với tập tin Word.
  • Bạn cũng có thể nhập tên tập tin mới tại khung "File name" (Tên tập tin), nếu thích.
 7. 7
  Nhấp vào Publish (Xuất) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ tạo một bản PDF của tài liệu Word trong thư mục đã chọn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Word trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Nhấp đúp vào tài liệu Word để xem nội dung trên Microsoft Word.
  • Nếu chưa tạo tài liệu, bạn mở Word, sau đó nhấp vào Blank document (Trang trắng) và tạo tài liệu theo ý muốn trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái màn hình Mac để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào lựa chọn Save As… (Lưu thành) trong trình đơn đang hiển thị. Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ mới.
 4. 4
  Nhập tên tập tin. Gõ tên tập tin PDF theo ý muốn của bạn vào trường "Name" (Tên) ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Chọn thư mục lưu tập tin. Bạn nhấp vào một thư mục ở bên trái cửa sổ để lưu tập tin PDF.
 6. 6
  Nhấp vào khung "File Format" (Định dạng tập tin) ở phía dưới cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 7. 7
  Nhấp vào lựa chọn PDF trong phần "Export" (Xuất) của danh sách lựa chọn.
  • Bạn sẽ phải kéo xuống danh sách lựa chọn để thấy lựa chọn này.
 8. 8
  Nhấp vào nút Export màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu tập tin PDF của bạn vào thư mục đã chọn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng SmallPDF

 1. 1
  Mở trang chuyển đổi Word sang PDF của SmallPDF bằng cách truy cập https://smallpdf.com/word-to-pdf trên trình duyệt của máy tính.
 2. 2
  Nhấp vào Choose file (Chọn tập tin) ở giữa trang SmallPDF. Thao tác này sẽ mở cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac).
 3. 3
  Chọn tài liệu Word. Vào thư mục lưu tài liệu Word, sau đó bạn chọn bằng cách nhấp chuột vào tài liệu.
 4. 4
  Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ để tải tài liệu Word lên SmallPDF.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Choose (Chọn).
 5. 5
  Nhấp vào lựa chọn Download File (Tải tập tin) bên dưới góc trái trang SmallPDF. Tập tin PDF sẽ được tải về máy tính của bạn, nhưng đôi khi bạn cần chọn thư mục lưu và/hoặc xác nhận việc tải về tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt.
  • Sẽ mất vài giây để lựa chọn này hiển thị nếu tập tin Word của bạn có dung lượng lớn hoặc đường truyền Internet bị chậm.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng Google Drive

 1. 1
  Mở Google Drive. Truy cập https://drive.google.com/ bằng trình duyệt web trên máy tính để mở trang Google Drive của bạn (nếu đã đăng nhập).
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn nhấp vào Go to Google Drive (Truy cập Google Drive), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu.
 2. 2
  Nhấp vào + New (Mới) ở phía trên bên trái cửa sổ Google Drive và bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào File upload (Tải tệp lên) trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ hiển thị cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac).
 4. 4
  Chọn tài liệu Word của bạn. Vào thư mục lưu tài liệu Word, bạn chọn bằng cách nhấp chuột vào tài liệu.
 5. 5
  Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Tập tin Words sẽ được tải lên Google Drive.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào Choose (Chọn).
 6. 6
  Mở tập tin Word. Khi tập tin Word được tải lên Google Drive, bạn nhấp đúp vào tập tin đó trong Google Drive để mở bằng trình duyệt.
 7. 7
  Nhấp vào File ở phía trên góc trái cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
  • Trên máy Mac, bạn nhớ nhấp vào File trong cửa sổ trình duyệt, không phải thanh công cụ ở phía trên màn hình.
 8. 8
  Chọn Download as (Tải xuống dưới dạng) ở giữa trình đơn đang hiển thị, và bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một trình đơn mới.
 9. 9
  Nhấp vào PDF document (Tài liệu PDF) trong trình đơn. Như vậy, phiên bản PDF của tài liệu Word sẽ được tải về máy tính của bạn ngay lập tức.
  • Tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt, bạn có thể phải xác nhận việc tải về và/hoặc chọn thư mục lưu trước khi tập tin được tải về.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Để mở tập tin PDF bằng chương trình đọc PDF mặc định của máy tính, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin đó; nếu có nhiều chương trình đọc PDF, bạn sẽ được yêu cầu chọn một sau khi nhấp đúp vào tập tin PDF.
 • Bạn cũng có thể dùng lựa chọn "Save as" (Lưu dưới dạng) để chuyển đổi tập tin Word sang PDF trên máy tính Windows.

Cảnh báo

 • Khi chuyển đổi các tài liệu quan trọng (như thông tin thẻ tín dụng), bạn nên tránh dùng SmallPDF. Mặc dù trang của họ được bảo mật, nhưng tốt nhất bạn nên giữ các tập tin này ở dạng ngoại tuyến.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính & Chủ sở hữu, Pleasure Point Computers
Bài viết này có đồng tác giả là Luigi Oppido, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 7.561 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 7.561 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo