Cách để Chuyển đổi PowerPoint sang Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi bản trình chiếu Microsoft PowerPoint sang định dạng tài liệu Microsoft Word bằng cách sử dụng tính năng "Create Handouts" (Tạo Tờ rơi) trên PowerPoint đối với máy tính Windows hay xuất ra một file RTF (Rich Text Format) trên PowerPoint đối với máy tính Mac. Phiên bản hiện hành của PowerPoint trên Mac không có tính năng "Create Handouts". File RTF không thể chuyển tải chính xác tất cả định dạng của một số tính năng PowerPoint, vì thế, những hình ảnh và phông nền có thể sẽ không được hỗ trợ.

Phần 1 của 2:
Trên Windows

 1. 1
  Mở bản trình chiếu PowerPoint. Để mở bản trình chiếu PowerPoint mà bạn muốn chuyển đổi, nhấp vào File (Tệp) > Open... (Mở...) và chọn tập tin.
 2. 2
  Nhấp vào File trong thanh menu đầu màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Export… (Xuất…) trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào Create Handouts.
 5. 5
  Nhấp vào Create Handouts in Microsoft Word (Tạo Tờ rơi trên Microsoft Word).
 6. 6
  Nhấp vào Create Handouts.
 7. 7
  Chọn cách quy hoạch đối với tài liệu Word.
  • Nếu bạn muốn bản Word tự động được cập nhật mỗi khi bản trình chiếu PowerPoint gốc có sự thay đổi, nhấp vào Paste link (Dán liên kết).
  • Nếu bạn muốn tài liệu Word được giữ nguyên, không thay đổi mỗi khi bản trình chiếu PowerPoint gốc được cập nhật, nhấp vào Paste (Dán).
 8. 8
  Nhấp vào OK. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được mở như một tài liệu Word trong tương lai.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Trên Mac

 1. 1
  Mở bản trình chiếu PowerPoint. Để mở bản trình chiếu PowerPoint mà bạn muốn chuyển đổi, hãy nhấp vào File > Open... và chọn tập tin.
 2. 2
  Nhấp vàoFile trên thanh menu rồi chọn Export….
 3. 3
  Nhập tên tệp vào vùng dữ liệu "Export As" (Xuất dưới dạng) và chọn vị trí lưu trữ trong trình đơn thả xuống "Where" (Nơi xuất).
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn "File Format" (Định dạng Tệp) rồi chọn Rich Text Format (.rtf).
 5. 5
  Nhấp vào Export. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được lưu dưới dạng tài liệu Rich Text Format (.rtf) ở vị trí mà bạn chỉ định.
 6. 6
  Khởi chạy Microsoft Word. Ứng dụng có biểu tượng chữ W màu xanh dương.
 7. 7
  Mở file RTF lên. Nhấp vào File, chọn Open… rồi chọn file RTF mà bạn vừa xuất từ PowerPoint. Tập tin RTF sẽ được mở trên Microsoft Word.
 8. 8
  Nhấp vào File rồi chọn Save As… (Lưu Dưới dạng…). Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ Save (Lưu) cho phép bạn lưu tài liệu dưới dạng tập tin Word.
 9. 9
  Nhấp vào trình đơn "Format" thả xuống và chọn Word Document (.docx).
 10. 10
  Nhấp vào Save. Bản trình chiếu PowerPoint sẽ được lưu dưới dạng tài liệu Microsoft Word.
  • Trong hầu hết trường hợp, định dạng và số trang trên bản Word sẽ không khớp với bản trình chiếu PowerPoint gốc và nhiều hình ảnh cũng như phông nền có thể không được hỗ trợ bởi định dạng RTF. Đảm bảo xem lại toàn bộ bản Word để điều chỉnh lại theo ý thích.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 17.533 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo