Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách cho phép pop-up (cửa sổ riêng biệt thường tự động xuất hiện) quảng cáo và thông báo hiển thị trên trình duyệt web. Mặc dù gây phiền toái, nhưng các pop-up rất cần thiết để giúp một số trang web hoạt động hiệu quả. Thao tác cho phép pop-up có thể thực hiện được trên trình duyệt Google Chrome, Firefox, Safari phiên bản máy tính lẫn điện thoại, cũng như Microsoft Edge và Internet Explorer trên máy tính Windows.

Phương pháp 1 của 10:
Google Chrome trên máy tính

 1. 1
  Mở Google Chrome
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào lựa chọn ở phía trên góc phải trang để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Thiết lập) ở gần cuối danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Kéo xuống và chọn Advanced (Nâng cao) ở cuối trang. Thao tác này làm hiển thị thêm một số lựa chọn bên dưới nút Advanced.
 5. 5
  Kéo xuống và nhấp vào Content settings … (Thiết lập nội dung…) ở gần cuối nhóm lựa chọn "Privacy and security" (Riêng tư và bảo mật).
 6. 6
  Nhấp vào Popups ở gần cuối trang.
 7. 7
  Nhấp vào thanh trượt "Blocked (recommended)" (Đã chặn (khuyên dùng)) màu xám
  Tiêu đề ảnh Android7switchoff.png
  ở phía trên góc phải trang.
  Như vậy, bạn sẽ chuyển thanh trượt sang màu xanh dương cho phép pop-up hiển thị trên trình duyệt Chrome.
  • Bạn cũng có thể bật pop-up cho một số trang cụ thể bằng cách nhấp vào ADD (Thêm) bên dưới tiêu đề "Allow" (Cho phép), gõ địa chỉ trang web và nhấp vào ADD.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 10:
Google Chrome trên iPhone

 1. 1
  Mở Google Chrome
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng hình cầu màu xanh lá, vàng, xanh dương và đỏ.
 2. 2
  Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) bên dưới danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Chạm vào Content Settings (Thiết lập nội dung) ở gần giữa màn hình.
 5. 5
  Chạm vào Block Pop-ups (Chặn Pop-up) ở gần phía trên màn hình.
 6. 6
  Chạm để chuyển thanh trượt "Block Pop-ups" (Chặn Pop-up) sang màu trắng
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchofficon.png
  .
  Thao tác này tắt chế độ chặn pop-up, cho phép pop-up hiển thị trên Chrome.
  • Nếu thanh trượt có sẵn màu trắng, pop-up đã được bật trên ứng dụng Chrome của bạn.
 7. 7
  Chạm vào DONE (Hoàn tất) ở phía trên góc phải màn hình.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 10:
Google Chrome trên Android

 1. 1
  Mở Google Chrome
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  bằng cách chạm vào biểu tượng hình cầu màu xanh lá, vàng, xanh dương và đỏ.
 2. 2
  Chạm vào phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) bên dưới danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Chạm vào Site settings (Thiết lập trang) gần bên dưới màn hình.
  • Có lẽ bạn sẽ phải kéo thanh trượt xuống để thấy lựa chọn này.
 5. 5
  Chạm vào Pop-ups ở gần giữa màn hình để mở trang này.
 6. 6
  Chạm để chyển thanh trượt "Pop-ups"
  Tiêu đề ảnh Android7switchoff.png
  màu xám sang màu xanh dương
  Tiêu đề ảnh Android7switchon.png
  .
  Thao tác này cho phép pop-up hiển thị trên trình duyệt Google Chrome.
  • Nếu thanh trượt "Pop-ups" có màu xanh, pop-up đã được bật.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 10:
Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Các lựa chọn) ở khoảng giữa danh sách lựa chọn để mở trình đơn cài đặt của Firefox.
  • Trên máy Mac, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chỉnh).
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy & Security (Riêng tư và Bảo mật) ở bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Kéo xuống đến phần "Permissions" (Sự cho phép). Bạn sẽ thấy tiêu đề này ở gần cuối phần "Privacy & Security" (Riêng tư và Bảo mật).
 6. 6
  Bỏ chọn ô "Block pop-up windows" (Chặn cửa sổ pop-up) ở gần cuối phần "Permissions". Đây là thao tác tắt chế độ chặn pop-up cho trình dyệt Firefox của bạn.
  • Hoặc, bạn có thể nhấp vào Exceptions... (Ngoại lệ) bên phải ô "Block pop-up windows" (Chặn cửa sổ pop-up), gõ địa chỉ trang web, nhấp vào Allow (Cho phép) và nhấp Save Changes (Lưu thay đổi) để cho phép pop-up xuất hiện trên từng trang cụ thể thay vì toàn bộ trang trên trình duyệt.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 10:
Firefox trên iPhone

 1. 1
  Mở Firefox. Chạm vào ứng dụng Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Chạm vào ở cuối màn hình để mở danh sách lựa chọn ngay tại đó.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng trong trình đơn vừa hiển thị.
 4. 4
  Chạm để chuyển thanh trượt "Block Pop-up Windows" (Chặn cửa sổ pop-up) màu xanh dương
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchonicon1.png
  sang màu trắng
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchofficon.png
  .
  Thao tác này cho phép pop-up hiển thị trên trình duyệt Firefox của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 6 của 10:
Firefox trên Android

 1. 1
  Mở Firefox. Chạm vào ứng dụng Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.
 2. 2
  Chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhập about:config vào thanh địa chỉ để mở trang thiết lập hệ thống.
 4. 4
  Chạm vào trường dữ liệu "Search" (Tìm kiếm) phía trên góc phải màn hình.
 5. 5
  Tìm lệnh chặn pop-up.dom.disable_open_during_load vào thanh tìm kiếm. Thao tác này sẽ cho bạn thấy một lệnh với tên dom.disable_open_during_load hiển thị gần phía trên màn hình.
 6. 6
  Chạm vào Toggle (Chuyển đổi) bên dưới góc phải ô dom.disable_open_during_load. Thao tác này sẽ chuyển giá trị hiện tại thành "false" mà bạn sẽ thấy hiển thị bên dưới góc trái ô lệnh. Như vậy, cửa sổ pop-up sẽ không còn bị chặn.
 7. 7
  Đóng và khởi động lại Firefox. Khi Firefox được mở lại, bạn sẽ thấy các pop-up.
  Quảng cáo

Phương pháp 7 của 10:
Trên Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge với biểu tượng chữ "e" màu xanh đậm.
 2. 2
  Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Edge để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào lựa chọn Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn để mở trình đơn Settings bên phải trang.
 4. 4
  Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn View advanced settings (Xem cài đặt nâng cao) ở gần cuối danh sách lựa chọn.
 5. 5
  Nhấp để chuyển thanh trượt "Block pop-ups" (Chặn pop-up) màu xanh dương
  Tiêu đề ảnh Windows10switchon.png
  thành màu trắng
  Tiêu đề ảnh Windows10switchoff.png
  ; như vậy, Microsoft Edge sẽ không còn chặn pop-up.
  Quảng cáo

Phương pháp 8 của 10:
Trên Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ "e" màu xanh biển được quấn dải băng màu vàng.
 2. 2
  Nhấp vào Settings
  Tiêu đề ảnh IE11settings.png
  (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phải cửa sổ trong danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Internet options (Các lựa chọn Internet) ở giữa danh sách lựa chọn để mở cửa sổ này.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) ở phía trên cửa sổ Internet Options.
 5. 5
  Bỏ chọn ô "Turn on Pop-up Blocker" (Bật chế độ chặn Pop-up) ở giữa cửa sổ, ngay bên dưới tiêu đề "Pop-up Blocker" (Chế độ chặn pop-up). Việc bỏ chọn ô này sẽ cho phép pop-up hiển thị trên Internet Explorer.
  • Nếu ô này đã được bỏ chọn, Internet Explorer đang cho phép pop-up.
  • Bạn cũng có thể thêm một vài trang cụ thể vào danh sách bỏ chặn bằng cách nhấp vào Settings (Cài đặt) bên phải tiêu đề "Turn on Pop-up Blocker" (Bật chế độ chặn pop-up), gõ địa chỉ trang vào trường trên cùng, và nhấp vào Add (Thêm).
 6. 6
  Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó chọn OK. Cả hai lựa chọn đều ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ áp dụng thay đổi cho Internet Explorer và đóng cửa sổ Internet Options.
  Quảng cáo

Phương pháp 9 của 10:
Safari trên máy tính

 1. 1
  Mở Safari bằng cách nhấp vào ứng dụng với biểu tượng la bàn trong phần Dock của máy Mac.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Safari ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences… (Tùy chọn) ở gần phía trên trình đơn để mở một cửa sổ khác.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Security (Bảo mật) ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Bỏ chọn ô "Block pop-up windows" (Chặn cửa sổ pop-up) trong phần "Web content" (Nội dung web) của trình đơn này để tắt chế độ chặn pop-up của Safari.[1]
 6. 6
  Đóng cửa sổ và khởi động lại Safari để lưu thay đổi. Bây giờ bạn đã có thể thấy pop-up trên Safari.
  Quảng cáo

Phương pháp 10 của 10:
Safari trên điện thoại

 1. 1
  Mở ứng dụng
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings (Cài đặt) của iPhone với biểu tượng bánh răng màu xám thường thấy ở màn hình chính.
 2. 2
  Kéo xuống và chọn Safari ở khoảng 1/3 trở xuống của trang Settings.
 3. 3
  Kéo xuống đến nhóm cài đặt "GENERAL" (Chung). Đây là nhóm lựa chọn cài đặt nhiều thứ hai của trang.
 4. 4
  Chạm vào thanh trượt "Block Pop-ups" (Chặn pop-up) màu xanh lá
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchonicon1.png
  ở gần cuối phần cài đặt "GENERAL".
  Như vậy, thanh trượt sẽ chuyển sang màu trắng , cho biết ứng dụng Safari của iPhone không còn chặn pop-up.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tốt nhất bạn nên trở lại phần cài đặt của trình duyệt và bật lại chế độ chặn pop-up sau khi đã sử dụng trang hoặc dịch vụ cần pop-up.

Cảnh báo

 • Một số pop-up chứa mã độc và sẽ làm hỏng máy tính của bạn bằng phần mềm độc hại khi bạn nhấp vào. Vì vậy, hãy tránh các pop-up lạ hoặc không đáng tin cậy.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Tạo một Thư mục Mới trên Máy tínhTạo một Thư mục Mới trên Máy tính
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dánSao chép và dán
Nghe nhạc trong Discord trên PC hoặc MacNghe nhạc trong Discord trên PC hoặc Mac
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Kết nối laptop với màn hìnhKết nối laptop với màn hình
Quét mã QRQuét mã QR
Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Thu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hìnhThu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hình
Kiểm tra bộ nhớ máy tínhKiểm tra bộ nhớ máy tính
Gửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tínhGửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tính
Chụp màn hình trên máy tính HPChụp màn hình trên máy tính HP
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau. Bài viết này đã được xem 20.889 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 20.889 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo