Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trên mạng gia đình với nhiều máy tính cùng kết nối, bạn có thể cải thiện hiệu suất và chia sẻ dữ liệu giữa tất cả các thiết bị một cách dễ dàng bằng cách tạo thư mục. Bất kỳ máy tính nào được cấp quyền trong mạng cũng có thể truy cập những thư mục này, đây là cách tuyệt vời để sử dụng dữ liệu mà bạn cần từ bất cứ đâu trên mạng. Xem thêm bước 1 bên dưới để tìm hiểu cách chia sẻ thư mục trên mọi hệ điều hành.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Trên Windows

Chia sẻ thư mục cụ thể

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng tính năng File and Printer Sharing đã được bật. Để chia sẻ những thư mục cụ thể, tính năng này cần được kích hoạt. Cách bật tính năng này sẽ khác nhau đôi chút tùy vào phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi rất khuyến cáo bạn không nên bật chia sẻ thư mục khi truy cập mạng công cộng, chẳng hạn như ở trường hoặc quán cà phê.
  • Trên Windows 10 - Mở bảng điều khiển Control Panel > Network and Internet (Internet và mạng) > Network and sharing center (Trung tâm chia sẻ và mạng). Nhấp tiếp vào "Change advanced sharing settings" (Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao) nằm bên trái tên mạng.
  • Trên Windows 8 - Nhấp phải vào biểu tượng Network trong khay hệ thống trên chế độ xem Desktop và chọn "Network and Sharing Center". Nhấp vào liên kết "Change advanced sharing settings", mở rộng hồ sơ mà bạn muốn bật chia sẻ (Private - riêng tư hoặc Public - công cộng). Bật cả tùy chọn "Network discovery" (Phát hiện mạng) và "File and printer sharing" (Chia sẻ tập tin và máy in). Nhấp vào nút "Save changes" (Lưu lại thay đổi) và nhập mật khẩu quản trị viên (administrator) nếu cần thiết.[1]
  • Trên Windows 7 - Nhấp vào nút Start, nhập "control panel" và nhấn Enter. Nhấp đúp vào biểu tượng "Network and Sharing Center", nhấp tiếp vào liên kết "Change advanced sharing settings". Mở rộng hồ sơ mà bạn muốn bật chia sẻ (Home/Work hoặc Public). Bật hai tùy chọn "Network discovery" và "File and printer sharing". Nhấp vào nút "Save changes" và nhập mật khẩu administrator nếu cần thiết.[2]
  • Trên Windows Vista - Nhấp vào trình đơn Start và chọn Control Panel. Nhấp vào Network and Internet rồi chọn Network and Sharing Center. Mở rộng dòng "Network discovery" và "File and printer sharing" nằm trong phần "Sharing and Discovery". Bạn cần chắc chắn rằng tất cả đều được bật, sau đó nhấp vào nút "Save" (Lưu) trên từng mục.
  • Trên Windows XP - Nhấp vào nút Start và chọn Control Panel. Mở Network Connections, nhấp phải vào mạng và chọn Properties (Thuộc tính). Tích vào ô "File and Printer Sharing for Microsoft Networks" (Chia sẻ tập tin và máy in cho Microsoft Networks).
 2. 2
  Tìm thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Sau khi bật tính năng File and Printer Sharing, bạn có thể chia sẻ bất kỳ thư mục nào trên ổ cứng với người khác trên cùng mạng. Đi đến thư mục mà bạn muốn chia sẻ bằng Explorer, sau đó nhấp phải vào thư mục.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn "Share with" (Chia sẻ với). Trình đơn phụ Sharing sẽ mở ra. Bạn có thể chọn chia sẻ với mọi người trên Homegroup hoặc riêng đối tượng cụ thể.
  • Khi chọn Homegroup, bạn có thể cho phép các thành viên trong Homegroup đọc và chỉnh sửa thư mục, hoặc giới hạn họ chỉ được xem nội dung trên thư mục.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn "Specific people" (Người cụ thể) để chọn người dùng mà bạn muốn chia sẻ. Cửa sổ mới với danh sách tất cả người dùng đang có quyền truy cập thư mục sẽ hiện ra. Bạn có thể thêm người dùng vào danh sách này và cấp cho họ quyền cụ thể đối với thư mục.
  • Để chia sẻ thư mục với mọi người, bạn nhấp vào trình đơn thả xuống phía trên cùng và chọn "Everyone". sau đó nhấp vào nút Add (Thêm).
  • Để chia sẻ với người dùng cụ thể, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống và chọn hoặc nhập tên người dùng rồi nhấp Add.
 5. 5
  Cấp quyền cho người dùng trong danh sách. Hãy tìm người dùng mà bạn muốn thay đổi quyền trong danh sách. Nhìn trên cột Permissions Level (Mức độ quyền) và nhấp vào mũi tên cạnh quyền hiện tại. Chọn quyền mới từ trong danh sách.
  • Read - Người dùng có thể xem, sao chép và mở tập tin trong thư mục, nhưng không thể thay đổi hoặc thêm tập tin mới.
  • Read/Write - Bên cạnh quyền Read, người dùng còn có thể thay đổi dữ liệu và thêm tập tin mới vào thư mục được chia sẻ. Dữ liệu trong thư mục có thể bị xóa bởi người dùng có quyền Read/Write.
  • Remove - Xóa quyền dành cho người dùng này và xóa họ khỏi danh sách.
 6. 6
  Nhấp vào nút Share (Chia sẻ). Thiết lập về quyền của bạn sẽ được lưu và thư mục sẽ khả dụng với tất cả người dùng được cấp quyền trên mạng.
  Quảng cáo

Sử dụng tính năng Public Folders

 1. 1
  Bật tính năng Public folders (Thư mục công cộng). Thư mục công cộng là những thư mục luôn được chia sẻ với bất kỳ ai truy cập mạng. Mọi người có thể xem và chỉnh sửa thư mục công cộng mà không cần quyền cụ thể nào. Theo mặc định thì tính năng Public folders được tắt trừ khi bạn nằm trong nhóm Homegroup.
  • Trên Windows 8 - Nhấp phải vào biểu tượng Network trong khay hệ thống trên chế độ xem Desktop và chọn "Network and Sharing Center". Nhấp vào liên kết "Change advanced sharing settings". Mở rộng phần "All Networks" (Tất cả mạng), tìm và bật tùy chọn "Public folder sharing". Nhấp vào nút "Save changes".
  • Trên Windows 7 - Nhấp vào nút Start, nhập "control panel" và nhấn Enter. Nhấp đúp vào biểu tượng "Network and Sharing Center", nhấp tiếp vào liên kết "Change advanced sharing settings". Mở rộng hồ sơ mà bạn muốn bật tính năng Public folders (Home/Work hoặc Public). Tìm và bật tùy chọn "Public folder sharing", nhấp vào nút "Save changes" rồi nhập mật khẩu administrator (nếu có).
  • Trên Windows Vista - Nhấp vào trình đơn Start và chọn Control Panel. Nhấp vào Network and Internet rồi chọn Network and Sharing Center. Mở rộng dòng "Public Folder" trong phần "Sharing and Discovery". Nhấp vào công tắc để bật và nhấp "Save".
 2. 2
  Bật hoặc tắt tính năng Password Protected Sharing. Trong cùng vị trí với tùy chọn điều khiển Public folder, bạn sẽ thấy những tùy chọn chia sẻ mật khẩu được bảo vệ. Khi tính năng này được bật, chỉ những người có tài khoản người dùng và mật khẩu trên cùng máy tính mới truy cập được vào thư mục công cộng. Lúc này, người dùng máy tính khác sẽ không thể truy cập thư mục Public.
 3. 3
  Tìm thư mục công cộng. Sau khi thư mục đã được bật, bạn có thể bắt đầu thêm dữ liệu muốn chia sẻ với mọi người trong mạng. Thư mục Public là một phần trong chế độ xem Libraries và cách truy cập sẽ khác nhau đôi chút tùy vào phiên bản Windows. Trong mỗi thư viện Libraries (Documents, Music, Pictures và Videos) đều có thư mục Public.
  • Trên Windows 8 - Theo mặc định thì chế độ xem Libraries không hiển thị trên Windows 8. Để xem theo chế độ này, bạn mở Explorer bằng cách nhấp vào This PC. Chọn bảng View (Chế độ xem) và nhấp vào nút "Navigation pane" (Khung điều hướng) ở bên trái. Nhấp vào tùy chọn "Show libraries" (Hiển thị thư viện) để thư mục Libraries hiện ra trong thanh bên. Hãy mở rộng thư viện mà bạn muốn thêm tập tin để xem thư mục Public tương ứng.[3]
  • Trên Windows 7 - Nhấp vào Start và chọn Documents. Trong khung bên trái, hãy mở rộng thư mục Libraries và Documents, sau đó chọn Public Documents. Bạn cũng có thể chọn thư mục Public trong các thư viện khác.
  • Trên Windows Vista - Nhấp vào Start và chọn Documents. Trong khung bên trái, bạn hãy nhấp vào liên kết Public trong phần "Favorite Links" (Liên kết yêu thích). Nếu không thấy tùy chọn, bạn cần nhấp vào More (Khác) và chọn Public. Sau đó, chọn thư mục Public mà bạn muốn thêm tập tin.
 4. 4
  Thêm tập tin. Bạn có thể thêm, di chuyển, sao chép từ vị trí khác rồi dán, hoặc kéo và thả tập tin tập tin vào thư mục Public như bình thường.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Trên Mac OS X

 1. 1
  Mở System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Nhấp vào trình đơn Apple và chọn System Preferences. Bạn cần chắc chắn rằng mình đã đăng nhập với quyền Administrator.
 2. 2
  Nhấp vào nút Sharing (Chia sẻ). Tùy chọn này nằm trong phần Internet & Wireless trên System Preferences. Cửa sổ Sharing sẽ mở ra.
 3. 3
  Kích hoạt File Sharing. Tích vào ô với nhãn "File Sharing" nằm trong khung bên trái. Tùy chọn chia sẻ tập tin sẽ được bật trên Mac, cho phép bạn chia sẻ tập tin và thư mục với người dùng hay máy tính khác trong mạng.
 4. 4
  Thêm thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Nhấp vào nút hình dấu "+" để mở cửa sổ Finder. Duyệt tìm thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Nếu muốn chia sẻ tập tin cụ thể, bạn cần tạo thư mục riêng dành cho tập tin đó. Nhấp vào Add sau khi đã chọn thư mục.
 5. 5
  Chia sẻ thư mục với máy tính Windows. Theo mặc định, thư mục được chia sẻ sẽ chỉ khả dụng với máy tính Mac khác. Nếu muốn chia sẻ với người dùng Windows, bạn cần chọn thư mục trong danh sách Shared Folders (Thư mục được chia sẻ) và nhấp vào Options (Tùy chọn). Tích vào ô "Share files and folders using SMB (Windows)" và nhấp Done (Xong).
  • Bạn cũng có thể thiết lập quyền đối với thư mục bằng cách này.
 6. 6
  Thiết lập quyền đối với thư mục. Chọn thư mục từ trong danh sách Shared Folders. Danh sách Users nằm bên phải sẽ hiển thị những người dùng hiện đang được phép truy cập thư mục. Hãy nhấp vào nút dấu "+"" hoặc "-" để thêm hoặc xóa đối tượng khỏi danh sách người dùng được cho phép.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Trên Linux

Truy cập Windows Shared Folder

 1. 1
  Cài đặt phần mềm để mount thư mục được chia sẻ. Để truy cập thư mục được chia sẻ trên Windows, bạn cần cài đặt giao thức SMB trên máy Mac. Hãy mở Terminal (Ctrl+Alt+T) và nhập lệnh sudo apt-get install cifs-utils.
 2. 2
  Tạo thư mục để hoạt động như điểm mount thư mục được chia sẻ. Bạn nên tạo thư mục này ở nơi dễ truy cập. Hãy tiến hành trên màn hình nền giao diện người dùng hoặc sử dụng lệnh mkdir trên terminal. Chẳng hạn, để tạo thư mục "sharedfolder" trên màn hình desktop, bạn nhập lệnh mkdir ~/Desktop/sharedfolder.
 3. 3
  Mount thư mục. Sau khi tạo điểm mount, bạn có thể mount thư mục được chia sẻ lên để liên kết với máy tính Linux . Mở Terminal lần nữa và nhập lệnh sau (tiếp tục ví dụ tạo thư mục "sharedfolder" trước đó):
  • sudo mount.cifs //WindowsComputerName/SharedFolder /home/username/Desktop/sharedfolder -o user=WindowsUsername
  • Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cấp cao (hay mật khẩu root) dành cho quá trình cài đặt Linux cũng như mật khẩu của người dùng Windows.
 4. 4
  Truy cập thư mục. Khi điểm mount được mở, bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu. Bạn cũng có thể thêm và xóa dữ liệu như bất kỳ thư mục khác, hoặc sử dụng terminal để truy cập tập tin trong thư mục được chia sẻ.
  Quảng cáo

Tạo thư mục được chia sẻ

 1. 1
  Cài đặt Samba. Samba là phần mềm mã nguồn mở cho phép bạn chia sẻ thư mục với người dùng Windows. Bạn có thể cài đặt Samba từ trong Terminal bằng cách nhập lệnh sudo apt-get install samba.[4]
 2. 2
  Tạo thư mục được chia sẻ. Bất kỳ thư mục có sẵn nào cũng có thể được sử dụng, nhưng bạn sẽ dễ phân biệt thư mục được chia sẻ với máy tính khác hơn khi tạo mới. Sử dụng lệnh mkdir để tạo thư mục.
 3. 3
  Mở tập tin định cấu hình Samba. Nhập lệnh sudo vi /etc/samba/smb.conf. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình chỉnh sửa tập tin nào, "vi" chỉ là một ví dụ. Tập tin định cấu hình Samba sẽ mở ra trong trình soạn thảo văn bản.
 4. 4
  Lưu tập tin. Lưu tập tin định cấu hình và đóng trình soạn thảo. Khởi động lại dịch vụ SMB bằng cách nhập sudo service smbd restart. Tập tin định cấu hình sẽ được nạp lại và áp dụng thiết lập mới với thư mục mà bạn chia sẻ.
 5. 5
  Lấy địa chỉ IP. Để liên kết thư mục trên Windows, bạn cần có địa chỉ IP của máy tính Linux. Hãy nhập ifconfig vào Terminal và ghi lại địa chỉ.
 6. 6
  Truy cập thư mục trên Windows. Tạo shortcut mới ở bất cứ đâu trên máy tính Windows bằng cách nhấp phải và chọn New → Shortcut. Nhập địa chỉ IP vị trí thư mục mà bạn đã tạo trên Linux: \\địa chỉ IP\tên thư mục. Nhấp Next (Tiếp theo), đặt tên cho shortcut rồi chọn Finish. Khi shortcut mới mở ra, bạn sẽ có thể xem nội dung trong thư mục được chia sẻ.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Quản lý chặt những người mà bạn chia sẻ thư mục. Nếu có nội dung không muốn bị người khác thấy, thay đổi hay xóa đi thì bạn cần vô hiệu hóa quyền chia sẻ.
 • Nếu Wi-Fi không có mật khẩu, những người lạ gần đó có thể truy cập thư mục được chia sẻ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Hack Máy tínhHack Máy tính
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Sao chép và dánSao chép và dán
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Gỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớGỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.299 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 1.299 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo