Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ lịch Google với người khác qua email hoặc thiết lập lịch sang chế độ công khai.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Chia sẻ với người khác

 1. 1
  Mở trang Google Calendar (Lịch Google) bằng trình duyệt web. Truy cập https://calendar.google.com bằng trình duyệt web trên máy tính.
  • Nếu trang không tự động đăng nhập, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Google.
  • Lịch Google không thể được chia sẻ từ ứng dụng di động.[1]
 2. 2
  Di con trỏ chuột lên lịch mà bạn muốn chia sẻ. Lịch của bạn sẽ được liệt kê bên trái cửa sổ, phía dưới tiêu đề "My calendars" (Lịch của tôi).
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng cạnh tên lịch để hiển thị các tùy chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Settings and sharing (Chia sẻ và cài đặt) trong trình đơn. Các thiết lập của lịch được chọn sẽ mở ra trong trang mới.
 5. 5
  Nhấp vào nút + Add people (Thêm người) bên dưới tiêu đề "Share with specific people" (Chia sẻ với người cụ thể). Một cửa sổ sẽ bật lên.
 6. 6
  Nhập email của người mà bạn muốn chia sẻ. Nhập địa chỉ của liên hệ vào trường "Add email or name" (Thêm email hoặc tên).
  • Bạn có thể chọn người đó từ danh bạ hiện ra khi nhập.
 7. 7
  Nhấp vào khung thả xuống Permissions (Quyền). Tùy chọn này nằm phía dưới trường email.
 8. 8
  Chọn thiết lập quyền. Những tùy chọn về quyền bao gồm:
  • See only free/busy (hide details) - Chỉ xem thông tin rảnh/bận (ẩn chi tiết)
  • See all event details - Xem tất cả chi tiết sự kiện
  • Make changes to events - Thay đổi sự kiện
  • Make changes and manage sharing - Thay đổi và quản lý chia sẻ
 9. 9
  Nhấp vào nút Send (Gửi) để gửi email mời chia sẻ lịch này cho liên hệ mà bạn chọn. Họ sẽ có thể truy cập những sự kiện của bạn thông qua lời mời này.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Thiết lập lịch là công khai

 1. 1
  Mở trang Google Calendar bằng trình duyệt web. Truy cập https://calendar.google.com bằng trình duyệt web trên máy tính.
  • Nếu trang không tự động đăng nhập, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Google.
 2. 2
  Di con trỏ chuột lên lịch mà bạn muốn chia sẻ. Lịch của bạn sẽ được liệt kê bên trái cửa sổ, phía dưới tiêu đề "My calendars".
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng cạnh tên lịch để hiển thị các tùy chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Settings and sharing trong trình đơn. Các thiết lập của lịch được chọn sẽ mở ra trong trang mới.
 5. 5
  Tích vào ô cạnh dòng Make this calendar public (Hiển thị cho mọi người). Tùy chọn này nằm dưới tiêu đề "Access permissions" (Quyền truy cập).
 6. 6
  Nhấp vào OK để xác nhận lại hành động. Vậy là lịch của bạn đã chuyển sang chế độ công khai.
 7. 7
  Nhấp vào nút Get shareable link (Nhận liên kết có thể chia sẻ được). Tùy chọn này nằm trong phần "Access permissions".
 8. 8
  Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết) từ trong trình đơn bật lên. URL liên kết trực tiếp đến lịch của bạn sẽ được sao chép.
 9. 9
  Dán và chia sẻ liên kết mà bạn vừa sao chép đến bất cứ đâu. Bạn có thể chia sẻ liên kết qua email, mạng xã hội hoặc gửi cho liên hệ nào đó.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.592 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 7.592 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo