Cách để Chia sẻ ứng dụng qua Android Bluetooth

Khi dùng thiết bị Android, bạn không những có thể chia sẻ các tập tin như ảnh, âm thanh và video mà còn có thể chia sẻ các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Có một cách đơn giản để gửi các ứng dụng đến một thiết bị Android khác mà không cần root máy là dùng ứng dụng của bên thứ ba có trên Google Play.

Phần 1 của 2:
Cài đặt APK Extractor

 1. 1
  Mở Google Play. Chạm biểu tượng Google Play trên màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng.
 2. 2
  Tìm kiếm ứng dụng có tên là APK Extractor. Đây là ứng dụng miễn phí có dung lượng nhỏ mà bạn có thể tải xuống. Hãy chạm vào ứng dụng khi tìm thấy.
 3. 3
  Cài đặt ứng dụng. Chạm "Install" (Cài đặt) để tải xuống và cài đặt APK Extractor trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Chia sẻ ứng dụng

 1. 1
  Mở APK Extractor. Sau khi cài đặt, bạn mở chương trình bằng cách chạm biểu tượng APK Extractor trên màn hình ứng dụng. Khi mở ra, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các ứng dụng đã cài đặt và những ứng dụng đang hoạt động trên thiết bị.
 2. 2
  Lựa chọn chương trình muốn chia sẻ. Chạm và giữ tay trên chương trình rồi chờ trình đơn xuất hiện.
 3. 3
  Chọn “Send APK” (Gửi APK) từ danh sách tùy chọn.
  • Đúng như cái tên, APK Extractor sẽ truyền tải, trích xuất và nén chương trình thành tập tin APK có thể được cài đặt để bạn gửi đi.
 4. 4
  Chọn “Bluetooth” từ danh sách tùy chọn chia sẻ có sẵn.
 5. 5
  Bật Bluetooth. Nếu Bluetooth của thiết bị đang tắt, bạn sẽ được hỏi rằng có muốn bật lên không. Chạm “Turn On” để bật Bluetooth.
  • Thực hiện các bước tương tự đối với thiết bị nhận ứng dụng.
  • Thiết bị Android gửi ứng dụng có thể quét ra bất cứ thiết bị Bluetooth nào ở gần. Bạn cần chờ tên của thiết bị nhận xuất hiện trong danh sách.
 6. 6
  Chờ thiết bị nhận ứng dụng chấp thuận việc truyền tải qua Bluetooth. Sau khi truyền tải xong, mở tập tin APK đã gửi để cài đặt ứng dụng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn muốn chia sẻ các ứng dụng trả phí thì có thể không dùng được cách này, mà thật ra cũng không nên chia sẻ các ứng dụng trả phí.
 • Bạn chỉ có thể chia sẻ các ứng dụng đang hoạt động. Nếu ứng dụng bị tắt đi hoặc ngưng kích hoạt trong thiết lập thì APK Extractor không nhận diện được.
 • Tốc độ truyền tải phụ thuộc vào dung lượng APK và thông số kỹ thuật Bluetooth của thiết bị.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 15.696 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo