Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi chia một số nguyên cho một phân số, bạn sẽ tìm thấy có bao nhiêu nhóm phân số phù hợp với số nguyên đó. Cách chuẩn để chia một số nguyên cho phân số là nhân số nguyên với số nghịch đảo của phân số đã cho. Bạn cũng có thể vẽ sơ đồ để giúp bạn hình dung quá trình này.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Nhân với số nghịch đảo

Tải về bản PDF
 1. 1
  Đổi số nguyên thành phân số. Để thực hiện điều này, hãy đưa số nguyên lên vị trí tử số của phân số. Mẫu số sẽ là 1.[1]
  • Ví dụ, nếu bạn tính , đầu tiên bạn cần đổi thành .
 2. 2
  Tìm số nghịch đảo của số chia. Số nghịch đảo của một số là số đó được đảo ngược lại. Để tìm số nghịch đảo của một phân số, hãy đảo vị trí tử số và mẫu số cho nhau.[2]
  • Ví dụ, số nghịch đảo của phân số .
 3. 3
  Nhân hai phân số. Để nhân các phân số, đầu tiên nhân các tử số với nhau. Sau đó, nhân các mẫu số với nhau. Tích của hai phân số bằng thương số của phép chia ban đầu.[3]
  • Ví dụ,
 4. 4
  Rút gọn nếu thấy cần. Nếu bạn có một phân số lớn hơn 1 (phân số có tử số lớn hơn mẫu số), giáo viên có thể yêu cầu bạn đổi nó thành một hỗn số. Thông thường giáo viên của bạn sẽ yêu cầu bạn rút gọn phân số đến mức tối giản.
  • Ví dụ, rút gọn thành hỗn số .
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Vẽ sơ đồ

Tải về bản PDF
 1. 1
  Vẽ hình đại diện cho số nguyên. Hình vẽ phải là một hình có thể chia thành các nhóm bằng nhau, chẳng hạn như hình vuông hoặc hình tròn. Vẽ các hình đủ lớn để bạn có thể chia chúng thành các phần nhỏ hơn.
  • Ví dụ, nếu bạn có phép tính , bạn cần vẽ 5 hình tròn.
 2. 2
  Chia từng hình theo mẫu số của phân số. Mẫu số của một phân số cho bạn biết một số nguyên được chia thành bao nhiêu phần. Chia hình thành các phần tỷ lệ bằng nhau. [4]
  • Ví dụ: nếu bạn làm phép tính , số 4 ở mẫu số cho biết hình được chia thành bốn phần.
 3. 3
  Tô màu nhóm đại diện cho các phần. Vì bạn đổi số nguyên thành phân số, bạn muốn biết có bao nhiêu nhóm phân số trong số nguyên đó.[5] Vì vậy, trước tiên, bạn cần tạo ra các nhóm. Tô mỗi nhóm một màu khác nhau sẽ giúp ích cho bạn, vì một số nhóm sẽ có các phần ở hai số nguyên khác nhau. Không tô màu các phần còn lại.
  • Ví dụ: nếu bạn chia 5 cho , bạn sẽ tô 3/4 của mỗi nhóm một màu khác nhau. Lưu ý rằng nhiều nhóm có thể chứa 2 phần tư của số nguyên này và 1 phần tư của số nguyên khác.
 4. 4
  Đếm số lượng của các nhóm số nguyên. Cách này sẽ giúp bạn biết được phần số nguyên trong đáp án.
  • Ví dụ: bạn nên tạo 6 nhóm trong số 5 hình tròn.
 5. 5
  Diễn giải những phần còn lại. So sánh số lượng các phần còn lại với một nhóm hoàn chỉnh. Phân số của nhóm các phần còn lại sẽ cho biết phần phân số trong đáp án. Hãy bảo đảm rằng bạn không so sánh số lượng các phần với cả hình vì làm như vậy sẽ cho phân số không chính xác.
  • Ví dụ: sau khi chia 5 hình thành các nhóm , bạn có 2 phần tư hoặc còn lại. Vì nhóm có tổng cộng là 3 phần và bạn có 2 phần, phân số của bạn là .
 6. 6
  Viết đáp án. Kết hợp các nhóm số nguyên với nhóm phân số để tìm ra thương số của phép tính chia ban đầu.
  • Ví dụ, .
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Giải bài toán mẫu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Giải bài toán sau: Nhân với bao nhiêu để được ?
  • Vì bài toán hỏi có bao nhiêu nhóm trong 8, bài toán là phép tính chia.
  • Đổi 8 thành phân số có mẫu số bằng 1: .
  • Tìm số nghịch đảo của phân số bằng cách đảo vị trí tử số và mẫu số cho nhau: thành .
  • Nhân hai phân số với nhau: .
  • Rút gọn nếu cần: .
 2. 2
  Giải bài toán sau: .
  • Đổi 16 thành phân số có mẫu số bằng 1: .
  • Tìm số nghịch đảo của phân số bằng cách đảo vị trí tử số và mẫu số cho nhau: thành .
  • Nhân hai phân số với nhau: .
  • Rút gọn nếu cần: .
 3. 3
  Giải bài toán dưới đây bằng cách vẽ sơ đồ. Rufus có 9 hộp thức ăn. Mỗi ngày, cô ấy ăn hết hộp. Hỏi số thức ăn dùng được trong bao nhiêu ngày?
  • Vẽ 9 hình tròn đại diện cho 9 hộp thức ăn.
  • Vì mỗi lần cô ấy ăn hết hộp, hãy chia hình tròn thành ba phần.
  • Tô màu nhóm phân số .
  • Đếm số nhóm đã được tô, ta được 13.
  • Diễn giải phần còn lại. Có 1 phần còn lại, đó là . Vì cả nhóm là , bạn có một nửa nhóm còn lại. Vì vậy, phân số sẽ là .
  • Tính tổng các nhóm số nguyên và nhóm phân số ta có đáp án là: .
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 43.338 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 43.338 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo