Cách để Chọn tất cả

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Cách nhanh nhất để chọn tất cả nội dung trong cửa sổ hiện tại đó là nhấn Ctrl+A (Windows) hoặc Command+A (Mac). Ngoài ra bạn có thể sử dụng trình đơn Edit (Chỉnh sửa) trong hầu hết cửa sổ để chọn tất cả. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách chọn tất cả trong một số chương trình máy tính phổ biến, và thiết bị di động như Android và iPhone.

Phương pháp 1 của 3:
Windows

Windows Explorer

 1. 1
  Dùng phím tắt bàn phím. Nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ đối tượng trong thư mục. Thao tác này cũng chọn toàn bộ biểu tượng trên màn hình nếu có tiêu điểm.
  • Phím tắt bàn phím này cũng hoạt động trên hầu hết hệ điều hành Linux.
 2. 2
  Dùng nút "Select All" (Chọn tất cả). Trong Windows 8, nhấp vào nút "Select All" trên thẻ Home của Windows Explorer để chọn toàn bộ đối tượng trong thư mục hiển thị. Nếu phiên bản Explorer có trình đơn Edit, bạn có thể tìm "Select All" trong đó.[1]
  Quảng cáo

Word và chương trình khác

 1. 1
  Dùng phím tắt bàn phím. Nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ văn bản và tất cả đối tượng khác trong văn bản. Bất kỳ thay đổi dạng thức sẽ được áp dụng cho toàn bộ văn bản được chọn.
  • Tiêu đề đầu và cuối trang sẽ không được chọn khi bạn dùng lệnh Select All.
  • Phím tắt bàn phím có tác dụng đối với hầu như bất kỳ chương trình bao gồm đối tượng có thể chọn được.
 2. 2
  Sử dụng trình đơn Edit. Đối với phiên bản Word cũ, kích Edit và sau đó kích "Select All". Trong phiên bản Word mới, tìm phần Editing trên thẻ Home, kích vào nút Select (Chọn), và sau đó kích "Select All".
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Mac OS X

Finder

 1. 1
  Dùng phím tắt bàn phím. Nhấn Cmd+A để chọn toàn bộ đối tượng trong thư mục. Thao tác này cũng chọn toàn bộ biểu tượng trên màn hình nếu có tiêu điểm.
 2. 2
  Dùng trình đơn Edit. Đối với cửa sổ Finder hoạt động muốn chọn tất cả đối tượng, kích vào trình đơn Edit ở phía trên màn hình. Kích "Select All" để chọn toàn bộ đối tượng trong thư mục hiện hành.[2]
  Quảng cáo

Word và chương trình khác

 1. 1
  Dùng phím tắt bàn phím. Nhấn Cmd+A để chọn toàn bộ văn bản và tất cả đối tượng khác trong văn bản. Bất kỳ thay đổi dạng thức sẽ được áp dụng cho toàn bộ văn bản được chọn.
  • Tiêu đề đầu và cuối trang sẽ không được chọn khi bạn dùng lệnh Select All.
  • Phím tắt bàn phím có tác dụng đối với hầu như bất kỳ chương trình bao gồm đối tượng có thể chọn được.
 2. 2
  Sử dụng trình đơn Edit. Nếu không muốn dùng phím tắt bàn phím, bạn có thể truy cập "Select All" từ trình đơn Edit. Kích vào trình đơn Edit phía trên màn hình, sau đó kích vào "Select All" để chọn toàn bộ đối tượng trong thư mục hiện hành.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Thiết bị di động

Android

 1. 1
  Ấn và giữ đoạn văn bản muốn chọn. Sau một khoảng thời gian, trình đơn sẽ xuất hiện. Mỗi ứng dụng có trình đơn khác nhau, nhưng Android thường có thanh chọn văn bản tiêu chuẩn xuất hiện phía trên màn hình.
  • Nhấp vào nút "Select All". Nút có hình dạng bốn hình vuông nhỏ ghép lại thành một hình vuông lớn và bao quanh là đường chấm.
  • Chương trình khác bao gồm thao tác riêng. Ví dụ, trong Google Drive, nút "Select all" xuất hiện ngay bên cạnh con trỏ sau khi bạn nhấn lâu vào văn bản.
  • Thao tác này không có tác dụng đối với biểu tượng ứng dụng.
  Quảng cáo

iPhone/iPad

 1. 1
  Ấn và giữ đoạn văn bản muốn chọn. Sau một khoảng thời gian, trình đơn sẽ xuất hiện ngay kế bên vị trí mà bạn nhấn ngón tay. Nhấp vào "Select All" để chọn toàn bộ văn bản.
  • Thao tác này không có tác dụng đối với biểu tượng ứng dụng.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 3.627 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo