Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi bạn biết được cách để chọn, lọc và tìm kiếm nhạc được cấp phép mở và/hoặc nằm trong phạm vi công cộng, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra bài và/hoặc bản nhạc bạn muốn nghe, muốn in ra và/hoặc tải về máy tính của mình từ MUSOPEN[1] , một trang chuyên dành cho nhạc cổ điển.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Các bộ tiêu chí, cách thức chọn và lọc trong thực tế

 1. 1
  Trang chủ của MUSOPEN. Hãy đi tới trang chủ của MUSOPEN tại địa chỉ https://musopen.org/.
 2. 2
  Các bộ tiêu chí. Tìm hiểu qua 2 trang chính bằng việc lần lượt nhấn vào Music Catalog (Catalog bài nhạc) và Sheet Music (Bản nhạc) trên trang chủ, bạn sẽ thấy MUSOPEN có tổng cộng 5 bộ các tiêu chí chính để chọn, lọc và tìm kiếm. Ngoài ra, cũng có thể coi 2 giá trị bài nhạc (music hoặc music recording) và bản nhạc (music sheet) cũng tạo ra một bộ tiêu chí phụ để tham chiếu tới trong các kết quả cuối cùng của quá trình chọn, lọc và tìm kiếm. 5 bộ tiêu chí chính đó gồm:
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Nguyên lý chọn, lọc và tìm kiếm

 1. 1
  Nguyên lý. Các bộ tiêu chí được đối xử ngang bằng nhau. Vì thế, nếu bạn bắt đầu chọn một tiêu chí từ một bộ tiêu chí nhất định, thì tiêu chí đó sẽ được lọc theo 4 bộ tiêu chí còn lại, bất kể tiêu chí được chọn ban đầu thuộc về bộ tiêu chí nào.
 2. 2
  Thực tế việc chọn và lọc trên MUSOPEN. Trên thực tế, MUSOPEN đã triển khai việc chọn và lọc như sau:
  • Nếu bắt đầu chọn một nhà soạn nhạc từ bộ tiêu chí Composer, thì nhà soạn nhạc được chọn đó sẽ được lọc theo 2 bộ tiêu chí, là InstrumentForm.
  • Nếu bắt đầu chọn một nghệ sỹ biểu diễn từ bộ tiêu chí Performer, thì nghệ sỹ biểu diễn được chọn đó sẽ được lọc theo cả 4 bộ tiêu chí còn lại, là Popular Composer (Nhà soạn nhạc nổi tiếng); Instrument; PeriodForm.
  • Nếu bắt đầu chọn một nhạc cụ từ bộ tiêu chí Instrument, thì nhạc cụ được chọn đó sẽ được lọc theo 3 bộ tiêu chí, là Popular composer; PeriodForm.
  • Nếu bắt đầu chọn một thời kỳ từ bộ tiêu chí Period, thì thời kỳ được chọn đó sẽ được lọc theo 3 bộ tiêu chí, là Popular composer; InstrumentForm.
  • Nếu bắt đầu chọn một dạng nhạc/hình thức âm nhạc từ bộ tiêu chí Form, thì dạng nhạc/hình thức âm nhạc được chọn đó sẽ được lọc theo 2 bộ tiêu chí, là InstrumentPeriod.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Ví dụ thực tế việc chọn và lọc trên MUSOPEN

 1. 1
  Nhận xét từ phân tích ở trên. Từ phân tích ở trên có thể nhận thấy, chỉ trong trường hợp bắt đầu chọn một nghệ sỹ biểu diễn từ bộ tiêu chí Performer, thì mới có việc lọc, theo nguyên lý lý thuyết, theo cả 4 bộ tiêu chí còn lại. Đây chính là trường hợp bao quát và điển hình nhất, và vì thế trường hợp này sẽ được chọn để tiến hành làm ví dụ ở đây, dựa vào thực tế các số liệu trên MUSOPEN. Các trường hợp còn lại là tương tự, và sẽ không được xét tới ở đây.
 2. 2
  Chuẩn bị cho triển khai thực tế. Giả sử, từ bộ tiêu chí Performer, ta chọn ra một (nhóm) nghệ sỹ biểu diễn nào đó có danh sách các bài nhạc với số lượng tương đối lớn, ví dụ như Borromeo String Quartet và sau đó tiến hành lọc danh sách các bài nhạc đó theo cả 4 chủng loại, như được nêu ở trên, là Popular Composer (Nhà soạn nhạc nổi tiếng); Instrument; PeriodForm. Để làm được điều này, trước hết phải tới được trang của Borromeo String Quartet, nơi sẽ có danh sách các bài nhạc của nó. Cách làm như sau:
 3. 3
  Tiến hành việc lọc các bài nhạc trong danh sách của Borromeo String Quartet. Dễ dàng đếm được số lượng bài nhạc trong danh sách của Borromeo String Quartet trước khi lọc là 19. Bây giờ danh sách này sẽ được lọc theo trật tự sau:
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Tìm kiếm kết hợp với chọn và lọc

 1. 1
  Công cụ tìm kiếm trên MUSOPEN. Công cụ tìm kiếm của MUSOPEN có trên trang chủ và tất cả các trang thành phần của MUSOPEN, thường đứng sau tất cả các thực đơn trên thanh thực đơn của MUSOPEN. Công cụ tìm kiếm gồm:
 2. 2
  Trình bày kết quả tìm kiếm. Khi tìm kiếm, kết quả tìm kiếm trả về thường sẽ được đưa vào trong bảng liệt kê các bài nhạc hoặc bản nhạc với 6 cột, lần lượt từ trái qua phải là các cột: (1) Title - Tên; (2) Composer - Nhà soạn nhạc; (3) Form - Dạng nhạc/hình thức âm nhạc; (4) Instrument - Nhạc cụ; (5) Period - Thời kỳ; (6) Ratings - Xếp hạng bài nhạc theo sao (5 sao là hay nhất).
 3. 3
  Tiến hành tìm kiếm và nhận kết quả trả về.
  • Tiến hành tìm kiếm. Giả sử bạn muốn tìm kiếm các etude (bài luyện) của nhà soạn nhạc Sergei Rakhmaninoff. Bạn gõ vào trường tìm kiếm từ etude và nhấn phím Enter.
 4. 4
  Kết quả trả về. Bạn nhận được danh sách kết quả trả về gồm 33 bài nhạc, được sắp xếp trong bảng có 6 cột như được nêu ở trên, và trong 2 trang kết quả, trang đầu với 20 bài nhạc, trang sau với 13 bài nhạc. Hình minh họa là trang đầu của kết quả. Nếu bạn nhấn vào chữ next ở bên phải, phía dưới trang thì sẽ sang được trang kết quả thứ 2, nơi liệt kê thêm 13 bài nhạc đáp ứng được yêu cầu tìm kiếm.
 5. 5
  Tiến hành chọn và lọc danh sách kết quả tìm kiếm trả về. Bạn cũng thấy trên trang kết quả trả về, ở phía trên bên tay phải màn hình kết quả trả về là các bộ lọc với các tiêu chí của chúng, được xếp theo trật tự từ dưới lên là bộ lọc: (1) Periods; (2) Instruments; (3) Forms; (4) Composers; Bây giờ việc chọn và lọc sẽ được tiến hành với tuần tự các bước như sau:
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Kiểm tra giấy phép và tải các bài nhạc về máy tính của bạn

 1. 1
  Kiểm tra giấy phép. Bây giờ bạn hãy kiểm tra giấy phép của 2 bài còn lại cuối cùng. Hãy lần lượt nhấn chuột phải vào từng bài rồi mở chúng trong các cửa sổ mới của trình duyệt, rồi xem xét từng trường hợp một.
 2. 2
  Tải về. Để tải về các bài nhạc, hãy nhấn vào núm tải về trong cột Download, tương ứng với từng bài nhạc theo từng hàng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun ProjectTìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloudTìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud
Viết bài trên wikihow.vnViết bài trên wikihow.vn
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Tìm video được cấp phép mở trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên Vimeo
Chọn giấy phép Creative CommonsChọn giấy phép Creative Commons
Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Creative CommonsTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Creative Commons
Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOERTìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTubeĐổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube
Nhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên VimeoNhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên Vimeo
Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsGhi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Duyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOABDuyệt và tìm sách được cấp phép mở trên DOAB
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 2.170 lần.
Trang này đã được đọc 2.170 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo