Hầu hết người dùng thông thường không mấy khi cần chỉnh sửa tập tin DLL. Nhưng nếu là một lập trình viên máy tính, có thể bạn sẽ muốn sửa đổi tập tin DLL để thiết kế ngược chương trình nào đó, trích xuất các biểu tượng, xâm nhập phần mềm hay đơn giản chỉ là xem cách chương trình vận hành về nội hàm ra sao. Microsoft Visual Studio cho phép người dùng mở và chỉnh sửa những phần nhất định của tập tin DLL. Nếu muốn thay đổi mã trong tập tin DLL, bạn sẽ cần sử dụng chương trình dịch ngược để trích xuất mã từ tập tin. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách mở và chỉnh sửa tập tin DLL bằng Visual Studio.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 10:
Tôi có thể chỉnh sửa tập tin DLL trong Visual Studio không?

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 10:
Tôi có thể sử dụng Visual Studio để sửa mã không?

 1. 1
  Trong hầu hết trường hợp là không. Đa phần các tập tin DLL đều không chứa mã nguồn có thể chỉnh sửa được. Mã nằm trong phần lớn tập tin DLL đều đã được dịch thành mã nhị phân hoặc mã máy.
  • Nếu tập tin DLL chứa ngôn ngữ trung gian (intermediate language, viết tắt là IL) nào đó, bạn có thể xem mã IL bằng công cụ IL Disassembler vốn được cài đặt kèm với Visual Studio. Ngoài ra, CIL Disassembler cũng là một lựa chọn để xem ngôn ngữ trung gian phổ biến trong tập tin DLL. Tuy CIL Disassembler không đi kèm với Visual Studio, nhưng bạn có thể tải miễn phí từ Microsoft Store.
  • Nếu tập tin DLL nào đó không hoạt động đúng chức năng và cần được chỉnh sửa, bạn có thể tiến hành bằng cách chỉnh sửa mã nguồn ban đầu dùng để tạo tập tin DLL. Đây sẽ là một tập tin chứa mã riêng biệt. Bạn có thể sử dụng mã nguồn ban đầu để tạo tập tin DLL mới thay thế cho tập tin DLL không hoạt động.

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 10:
Làm thế nào nếu tôi không truy cập được mã nguồn ban đầu?

 1. 1
  Bạn có thể thử tái lập lại mã nguồn đó bằng chương trình dịch ngược. Phần mềm này có thể trích xuất ngôn ngữ máy từ tập tin DLL và chuyển đổi thành ngôn ngữ bậc cao hơn, chẳng hạn như C++ hoặc C#.
  • Lưu ý quan trọng: Bất kỳ mã nào mà bạn trích xuất được từ tập tin DLL bằng chương trình dịch ngược cũng chỉ là phiên bản phục dựng. Không có gì đảm bảo rằng dữ liệu này sẽ khớp với mã nguồn gốc. Nếu bạn thay thế tập tin DLL bằng mã được trích xuất từ phần mềm dịch ngược, hãy kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn rằng tất cả chương trình phụ thuộc vào tập tin DLL vẫn vận hành đúng cách.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 10:
Làm thế nào để mở tập tin DLL trong Visual Studio?

 1. 1
  Bạn có thể dễ dàng mở tập tin DLL trong Visual Studio tương tự như với bất kỳ tập tin nào khác. Trước tiên, hãy nhấp vào File (Tập tin) trong thanh menu phía trên cùng rồi chọn Open (Mở). Sau đó, nhấp tiếp vào File và chọn tập tin DLL mà bạn muốn mở bằng cách nhấp vào Open. Tập tin DLL sẽ mở ra trong cửa sổ Resource Editor. Hoặc bạn cũng có thể tiến hành những bước sau để mở tập tin DLL:[2]
  • Kiểm tra để chắc chắn rằng Visual Studio đã được cài đặt.
  • Nhấn Win + E để mở File Explorer.
  • Đi đến thư mục chứa tập tin DLL mà bạn muốn mở.
  • Nhấp phải vào thư mục và chọn Open with Visual Studio (Mở với Visual Studio).
  • Mở rộng thư mục trong cửa sổ Solution Explorer về bên phải.
  • Nhấp đúp vào tập tin DLL mà bạn muốn mở.

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 10:
Làm thế nào để thêm tài nguyên mới vào tập tin DLL?

 1. 1
  Bạn có thể dễ dàng thêm tài nguyên mới vào tập tin DLL trong Visual Studio. Những tài nguyên này bao gồm trình tăng tốc phím tắt bàn phím, ảnh bitmap, con trỏ, hộp thoại, menu, tập tin HTML, tập tin âm thanh (.wav), bảng chuỗi (string table) và số phiên bản. Sau đây là các bước thêm tài nguyên mới vào tập tin DLL.
  • Mở tập tin DLL trong Visual Studio.
  • Nhấp phải vào thư mục mà bạn muốn thêm tài nguyên trong cửa sổ Resource Editor.
  • Nhấp vào Add Resource (Thêm tài nguyên).
  • Nhấp đúp vào loại tài nguyên mà bạn muốn thêm hoặc nhấp vào Import (Nhập) để nhập tập tin sẵn có.
  • Nhấp vào File
  • Nhấp vào Save [filename].dll để ghi đè tập tin hoặc nhấp vào Save [filename].dll as để lưu bản sao. Trong đó, filename là tên tập tin.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 10:
Làm thế nào để xóa tài nguyên trong tập tin DLL?

 1. 1
  Bạn có thể thực hiện một cách dễ dàng thông qua Visual Studio. Lưu ý quan trọng: Việc chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trong tập tin DLL có thể khiến những chương trình phụ thuộc vào tập tin hoạt động không đúng cách. Đừng quên lưu lại bản sao của tập tin DLL mà bạn sắp chỉnh sửa. Sau đây là các bước để xóa tài nguyên trong tập tin DLL:
  • Mở tập tin DLL trong Visual Studio.
  • Mở rộng thư mục chứa tài nguyên mà bạn muốn xóa trong cửa sổ Resource Editor.
  • Nhấp phải vào tài nguyên mà bạn muốn xóa rồi chọn Delete (Xóa).
  • Nhấp vào File
  • Nhấp vào Save [filename].dll để ghi đè lên tập tin hoặc Save [filename].dll as để lưu bản sao.

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 10:
Làm thế nào để tạo tập tin DLL mới trong Visual Studio?

 1. 1
  Bạn có thể dễ dàng tạo tập tin DLL thông qua Visual Studio bằng mã nguồn riêng của mình hoặc mã nguồn được trích xuất từ chương trình dịch ngược. Sau đây là các bước tạo tập tin DLL mới trong Visual Studio:[3]
  • Mở Visual Studio.
  • Nhấp vào Create New Project (Tạo dự án mới).
  • Nhập class vào thanh tìm kiếm phía trên cùng.
  • Cuộn xuống và chọn Class Library (.NET Framework) rồi nhấp Next (Tiếp theo).
  • Nhập tên dự án và nhấp vào Create (Tạo).
  • Nhập mã cho tập tin DLL.
  • Nhấp vào Build (Thiết lập) trong thanh menu phía trên cùng.
  • Nhấp vào Build Solution (Thiết lập giải pháp) để tạo tập tin DLL mới.
  • Kiểm tra cửa sổ Output phía dưới cùng để xem tập tin DLL vừa tạo nằm ở đâu.
  Quảng cáo

Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 10:
Làm thế nào để mở tập tin DLL bằng công cụ IL Disassembler?

 1. 1
  Bạn có thể làm điều đó thông qua dấu nhắc lệnh ở chế độ nhà phát triển (Developer Command Prompt). Công cụ IL Disassembler được cài đặt cùng với Visual Studio, tính năng này cho phép bạn xem ngôn ngữ trung gian (IL) và hợp ngữ (assembly language hay asm) trong tập tin DLL. Sau đây là các bước mở tập tin DLL trong IL Disassembler:
  • Nhấp vào menu Windows Start.
  • Nhập Developer Command Prompt.
  • Nhấp vào Developer Command Prompt for VS 2019 (hoặc bất cứ phiên bản nào của Visual Studio mà bạn đang sử dụng.)
  • Nhập ILDASM.EXE và nhấn Enter.
  • Kéo tập tin DLL thả vào cửa sổ IL Disassembler.
  • Mở rộng tên tập tin bên dưới mục "MANIFEST" trong cửa sổ IL Disassembler.
  • Nhấp vào tên lớp hoặc chức năng để xem mã của hợp ngữ.

Phương pháp 9
Phương pháp 9 của 10:
Làm thế nào để dịch ngược tập tin DLL?

 1. 1
  Bạn cần sử dụng một chương trình dịch ngược khác với Visual Studio. Những chương trình này có thể chuyển đổi thành ngôn ngữ bậc cao hơn, chẳng hạn như C++ hoặc C#. Lưu ý quan trọng: Mã mà các chương trình này trích xuất chỉ là phiên bản phục dựng và không có gì chắc chắn rằng chúng khớp với mã nguồn ban đầu. Tiến hành những bước sau để dịch ngược tập tin DLL:[4]
  • Tải và cài đặt chương trình dịch ngược. Một số tùy chọn phổ biến bao gồm Reflector, dotPeek và JustDecompile.
  • Mở chương trình dịch ngược.
  • Kéo và thả tập tin DLL vào cửa sổ chương trình Decompiler.
  • Mở rộng tên tập tin hoặc chương trình trong khung sang phải.
  • Mở rộng tên chương trình nằm cạnh các biểu tượng dấu ngoặc.
  • Nhấp vào chức năng hoặc tên lớp để xem mã.
  • Sao chép mã và dán vào tập tin Visual Studio, hoặc nhấp vào File rồi chọn Export to Project (Xuất thành dự án).
  Quảng cáo

Phương pháp 10
Phương pháp 10 của 10:
Làm thế nào để đăng ký tập tin DLL?

 1. 1
  Một số tập tin DLL cần được đăng ký để hoạt động. Bạn có thể đăng ký tập tin DLL thông qua chương trình Run. Sau đây là các bước đăng ký tập tin DLL trên Windows 10:[5]
  • Nhấn Win + R để mở Run.
  • Nhập regsvr32 vào cạnh "Open" (Mở).
  • Kéo và thả tập tin DLL vào khung văn bản "Open" để thêm đường dẫn đến tập tin DLL.
  • Thêm dấu ngoặc kép (" ") vào hai đầu của đường dẫn đến tập tin DLL.
  • Nhấp vào Ok.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Sao chép và dánSao chép và dán
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Gõ ký hiệu trái tim trên máy tínhGõ ký hiệu trái tim trên máy tính
Hack Máy tínhHack Máy tính
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Nhấp chuột bằng bàn phímNhấp chuột bằng bàn phím
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Đổi đuôi mở rộng tập tinĐổi đuôi mở rộng tập tin
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 398 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo